Je bekijkt nu Crowdfunding: De Complete Gids voor Beginners

Crowdfunding: De Complete Gids voor Beginners

Wat is crowdfunding?

Het is een alternatieve vorm van financiering die vooral door startende bedrijven, maar ook door andere bedrijven, kunstenaars en particulieren wordt gebruikt.

De focus van de financiering is de zogenaamde “crowd”, d.w.z. de grootst mogelijke groep mensen die een project financieel ondersteunen.

Voor- en nadelen

Hoewel het populairder is dan ooit, is het belangrijk om op dit punt te benadrukken: Deze vorm van financiering heeft zowel voor- als nadelen.

Voordelen:

 • startvriendelijke vorm van financiering
 • geschikt voor alle rechtsvormen, zelfs voor mensen met minder goede kredietvooruitzichten
 • positief marketingeffect
 • het scheppen van een nauwe relatie tussen publiek en bedrijf
 • flexibel en aanpasbaar
 • micro-investeringen mogelijk
 • hoge aantrekkingskracht voor particuliere investeerders (vanwege de lage investeringskosten en hoge rendementskansen)

Nadelen

 • alles-of-niets principe
 • afhankelijkheid van platforms
 • hoge administratieve en tijdsbesteding
 • heel wat campagnes mislukken
 • grote selectie van projecten voor investeerders
 • goede marketing voor de campagne kost geld

Welke vormen zijn er

De algemene term “crowd funding” verwijst naar de inzameling van middelen die door verschillende investeerders worden verstrekt.In de afgelopen jaren zijn er echter veel verschillende vormen van deze vorm van financiering ontstaan, waarvan sommige maar op enkele belangrijke punten van elkaar verschillen

Hier vindt u een kort overzicht:

 • Op beloning gebaseerde crowdfunding: Elke investeerder ontvangt een tegenprestatie of beloning voor zijn donatie, bijvoorbeeld in de vorm van een product of dienst. Deze vorm is nu het meest populair en daarom ook het meest verspreid.
 • Equity-based: In deze vorm gebruiken beleggers hun geld om aandelen van het bedrijf te kopen en hebben zo een (kleine) inspraak in de zaken van het bedrijf.
 • Op donatie gebaseerd: Deze vorm werkt als een op beloning gebaseerde crowd funding. Het enige (en belangrijk) verschil: de deelnemers krijgens niets terug voor hun donatie.
 • Met kredietverlening: Crowdlending is een speciale vorm van kredietverlening. De deelnemers verstrekken veel kleine leningen, die tegen vooraf vastgestelde voorwaarden (looptijd, rente) worden terugbetaald.

Hoe werkt het precies

Omdat de zogenaamde beloningsgebaseerde crowd funding het meest populair is, wordt deze hier nader toegelicht.

Stap 1: Bepaal hoeveel geld u nodig heeft voor uw project

Natuurlijk is het theoretisch mogelijk om eenvoudigweg een som X te definiëren en dan te bedenken waarvoor deze gebruikt moet worden. Succesvolle crowd funding werkt echter anders.

Om het vertrouwen van de deelnemers vanaf het begin te genieten, moet u duidelijk zijn over hoeveel geld u nodig hebt om een duidelijk project uit te voeren.

Dit hoeft niet per se een startend bedrijf te zijn. Vriendenfinanciering kan ook worden gebruikt om een nieuw product te ontwikkelen of een bestaand product te verbeteren. Andere bedrijven maken bijvoorbeeld gebruik van crowdfunding om nieuwe machines voor de productie aan te schaffen. Kortom, de mogelijkheden zijn groot, maar u moet toch precies weten wat wilt.

Stap 2: Kies uw project

Als u eenmaal een platform gekozen hebt, kunt u aan de slag. Maak uw project in de volgende stap aan en voorzie het met zoveel mogelijk informatie. Dit omvat niet alleen teksten en foto’s. De laatste jaren is er een trend om een video te maken ter begeleiding van de campagne, waarin de crowdfunders hun zegje doen en hun bedoelingen toelichten.

Stap 3: Denk aan een tegenprestatie

Bij op beloning gebaseerde vriendenfinanciering krijgen donateurs iets terug voor hun geld, zoals een voucher, een dienst of een specifiek product.

De waarde van de tegenprestatie is afhankelijk van het gedoneerde bedrag. Hoe meer de ondersteuner geeft, hoe meer hij er voor terugkrijgt. Dit verhoogt de bereidheid om actief deel te nemen aan de financiering.

stap 4: Start de crowdfunding campagne

Zodra het project en alle tegenprestaties volledig in het platform zijn opgenomen, kan de crowdfunding officieel beginnen.

De investeerders kiezen een bedankje en laten het bijbehorende bedrag via het platform in de donatiepot gaan.

Stap 5: Promoot uw crowdfunding campagne

Deze stap wordt herhaaldelijk onderschat. Om het botweg te zeggen: een crowd funding-campagne is geen uitgemaakte zaak.

Als u wilt dat mensen uw project financieren, moet u hen motiveren om steeds opnieuw te doneren, en het liefst via zoveel mogelijk kanalen.

Stap 6: De campagne succesvol beëindigen

Crowdfunding werkt volgens het “alles of niets” principe. Dit betekent: u ontvangt de donaties van de deelnemers alleen als het eerder vastgestelde financieringsdoel is bereikt.

Als dit niet het geval is, krijgen alle investeerders hun geld terug, maar ze krijgen niet de gekozen beloning.

Op dit punt wordt vooral duidelijk hoe belangrijk het is om realistisch te bepalen hoeveel geld u nodig hebt.

Steeds weer wordt vastgesteld dat crowdfunders over de schreef gaan en het financieringsdoel te hoog leggen. Als ze met lege handen eindigen, is de teleurstelling natuurlijk groot.

Marketingtips voor uw crowd funding campagne

De meeste crowd funding campagnes mislukken, omdat er niet genoeg geadverteerd werd. Marketing is iets waar u als oprichter direct invloed op hebt.

Gebruik de volgende marketingtips

Tips 1: Tijdslimiet

Een lopende campagne vreet veel tijd en energie. Om te voorkomen dat de campagne aan het eind volledig uitgeblust is.(en te weinig geld heeft), is het zinvol om de campagne te beperken tot een bepaalde tijd.

U kunt uw marketingmaatregelen beter vooraf bundelen en plannen. Een kortetermijnstrategie is meestal beter in te voeren dan een langetermijnstrategie.

Tip 2: Sociale media

Crowd funding zonder sociale mediaondersteuning? Om uw campagne tot een succes te maken, moet u vertrouwen op uw community’s op Facebook, Instagram en Co. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er genoeg vreemden zijn die uw project steunen zonder dat ze er een band mee hebben.

Tip 3: Offline acties

Het is ontegenzeggelijk belangrijk om actief te zijn en online te presenteren om de aandacht te vestigen op uw campagne, telkens weer.

Maar u moet ook de invloed van analoge handelingen niet negeren. Vooral als uw project over sociale aspecten gaat, is face to face contact met uw investeerders uiterst belangrijk.

Tip 4: ondersteun andere campagnes

Wie crowd funding alleen van de theoretische kant kent en er geen praktische ervaring mee heeft, duwt zichzelf in het koude water.

Steun andere campagnes om een gevoel voor het geheel te krijgen, leer verschillende platformen kennen en blijf positief in het geheugen van andere oprichters. De kans dat ze u later ondersteunen neemt toe met elke donatie.

Wanneer is crowd funding de moeite waard?

Veel oprichters stellen zich deze vraag. Of om het anders te zeggen: is het zelfs de moeite waard?

 • een grote fanbase, groter bereik
 • goede vooruitzichten op succes van het project (= toenemende aantrekkelijkheid voor investeerders)
 • algemene aantrekkelijkheid van het project (bijvoorbeeld door duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid, de huidige trend in de levensstijl)

Het moet worden opgemerkt: Niet alleen klassieke starters kunnen hun project met succes financieren door crowd funding. In het verleden is gebleken dat ook vastgoedbedrijven, kunstenaars, auteurs, muzikanten en vele anderen van deze vorm van financiering kunnen profiteren.

Het belangrijkste is dat zoveel mogelijk mensen bewust worden gemaakt van het project en gemotiveerd worden om te investeren.

Geef een reactie