6 redenen waarom je voor een woonverzekering moet kiezen

Een woonverzekering is voor elke eigenaar of huurder een absolute must. Sinds 1 januari 2019 is de brandverzekering, zoals het nog steeds in de volksmond wordt genoemd, wettelijk verplicht. Behalve de mogelijke brandschade worden ook blikseminslagen en ontploffingen gedekt. Hou in het achterhoofd dat een goede woonverzekering het verschil kan maken bij een mogelijke schade. In de blog ‘6 redenen waarom je voor een woonverzekering moet kiezen' lees je meer waar een woonverzekering aan moet voldoen. Een gids met praktische informatie.

1. Wat zit er in een klassieke woonverzekering?

Peperdure polissen verwijzen vaak naar speciale dekkingen die in het contract zijn inbegrepen. De vraag is of je al die extra's wel nodig hebt. Check eerst na welke dekkingen basispolissen van een woonverzekering aanbieden. Normaal zijn volgende financiële dekkingen standaard voorzien:

 • Brandschade
 • Het gevolg van ontploffingen
 • Een voertuig die tegen je huis is aangereden en schade heeft berokkend
 • Schade ten gevolge van natuurrampen
 • Blikseminslag
 • Waterschade
 • Hagel en storm
 • Roet- en rookschade
 • Het vallen van een boom op de woonst
 • Glasbreuk
 • Geleden schade door een vliegtuig dat afvalt

2. Hoe komt het dat er zoveel prijsverschillen zijn tussen de verzekeraars?

Het grootste verschil heeft duidelijk te maken met de verzekerde waarde die ze aanprijzen. Hoe hoger de waarde van je pand is verzekerd, hoe groter het uitgekeerde bedrag gaat zijn om de schade te vergoeden. Een ander groot verschil wat je niet over het hoofd mag zien is de franchise of vrijstelling. Franchise is de geldsom die je sowieso uit eigen zak moet betalen wanneer je schade hebt opgelopen. Die franchise kan immers oplopen tot een paar honderd euro. In de meeste gevallen heb je bij de verzekeraars een ruime keuze aan formules. Hoe hoger de franchise is, hoe minder verzekeringspremie je moet betalen. Ook kunnen de verschillen te maken hebben met de optionele extra dekkingen die de verzekeringsmaatschappijen aanbieden. De meest bekende extra dekkingen zijn:

 • Indirecte verliezen die je kan oplopen na een schadegeval
 • De kosten van stockeren tijdens de heropbouw van het vastgoed
 • Als de woning door een brand onbewoonbaar wordt verklaard. De verzekering kan dan voor een alternatieve tijdelijke woning uitkijken
 • Wanneer je diepvriezer schade heeft opgelopen

3. Wat is het grote gevaar bij een onderverzekering?

Het is voor je eigen belang dat je tegen een correcte prijs bent verzekerd. Bij een onderverzekering is de ‘evenredigheidsterm' van toepassing. Een praktijkvoorbeeld. Je laat je woning voor 200.000 euro verzekeren hoewel de reële waarde 400.000 euro bedraagt. Als je dan een brandschade in de keuken hebt opgelopen voor 40.000 euro. Dan betaalt de verzekering je maar voor de helft van het bedrag terug. Je hebt twee mogelijkheden om op de juiste wijze je woonst te verzekeren. De verzekeraar maakt gebruik van een roosterschema aan de hand van enkele basisgegevens zoals het aantal slaapkamers, garages, toiletten, badkamers en zo meer. Ofwel wordt er een vastgoedexpert gestuurd die de juiste waarde van je woning schat.

4. Hoe kan ik best de inboedel laten verzekeren?

In de meeste gevallen wordt de waarde van de inboedel bepaald door het aantal woonruimtes die aanwezig zijn in het vastgoed. Door middel van een evaluatiesysteem kan dan de waarde van de inboedel worden ingeschat. Meestal is dat gebaseerd op de nieuwbouwwaarde. De vergoedingen worden uitgekeerd volgens de kostprijs – op de dag – wanneer de schade werd geleden. In vele gevallen zijn waardevolle kunst of juwelen
niet altijd verzekerd in alle risico's.

5. Waarover wordt het meeste gekibbeld tussen de verzekerde en verzekeraar?

Het is meer dan eens een heikel punt dat er tussen de verzekerde en verzekeraar discussies ontstaan. In 2019 bijvoorbeeld kreeg de Ombudsdienst rond de duizend klachten binnen over de woonverzekering. Het meest voorkomende item van discussie gaat over de waterschade die de verzekerde heeft opgelopen. In vele gevallen wordt wel de gevolgschade uitgekeerd, maar niet de (elektrische) toestellen die de schade hebben veroorzaakt. Een tip: het is goed om altijd bewijzen aan de verzekeraar te laten zien aan de hand van foto's om zo onderlinge discussies in de kiem te smoren. Vooral als herstellingswerken worden uitgevoerd zonder dat de verzekeraar zijn toestemming heeft gegeven.

6. Hoe kan je beter de eindeloze woordenwisselingen vermijden?

Wie het gekissebis tussen de verzekerde en de verzekeraar wil vermijden, kan maar beter de kleine lettertjes in de polis lezen wat verzekerd is en wat niet. Vooral het risico dat je loopt bij onderverzekering mag niet worden onderschat. Wanneer je een schadegeval hebt, zal je meteen tot actie moeten overgaan. Verwittig zo snel mogelijk de verzekeringsmaatschappij en breng geen veranderingen aan wanneer bepaalde goederen zijn beschadigd. In afwachting dat je een schade-inspecteur over de vloer krijgt, kan je al enkele belangrijke documenten aan de kant leggen. Denk maar aan offertes om herstellingen te laten uitvoeren, de aankoopfacturen van de beschadigde goederen. Wat ook veel mensen niet altijd weten is dat de meeste woonverzekeringen bijstand bieden om je persoonlijk te helpen als je met de rug tegen de muur staat.

Waardevolle objecten verzekeren

Tip: een klassieke woonverzekering dekt geen diefstallen

Wie waardevolle spullen in huis heeft zoals een kunstcollectie, waardevolle juwelen of exclusieve schilderijen kunnen best een ‘bijkomende' woningverzekering afsluiten. Het zal je immers niet verbazen dat bepaalde kunstliefhebbers hun waardevolle pronkstukken willen laten verzekeren tegen diefstal of andere risico's.

Enkele gespecialiseerde verzekeraars

Er zijn in België niet zoveel verzekeringsmaatschappijen met polissen die gespecialiseerd zijn in ‘waardevolle objecten'. De meest bekende namen zijn Eeckman Art & Insurance, Hiscox en Axa Art. Een verzekering voor kunstvoorwerpen beschermt alle risico's, behalve door sleet of door schade bij het uitbreken van een oorlog. In tegenstelling tot een klassieke brandverzekering wordt de dekking niet beperkt tot de risico's die in de voorwaarden van de verzekeringspolis staan. Stel dat je poetsvrouw een waardevol kunststuk beschadigt. Met de zogenaamde verzekeringspolis ‘waardevolle objecten' zal je toch een vergoeding uitgekeerd krijgen.

Waarde van kunstwerken vastleggen

Bij het afsluiten van deze verzekeringspolis wordt dadelijk de aangenomen waarde vastgelegd. Dit is het grootste verschilpunt met de meeste andere verzekeringen. Als je eigenaar bent van een hedendaags kunstwerk volstaat een attest van een galerij waar je dat kunststuk hebt aangekocht. Voor wie oudere kunstwerken bezit ligt dat anders. Dan zal een kunstexpert de waarde moeten komen schatten. Op deze manier kan er nooit een discussie ontstaan tussen verzekeraar en verzekerde. Wanneer het werk niet meer te redden valt, keert de verzekering de aangenomen waarde volledig uit. Als er beperkte schade wordt vastgesteld, neemt de verzekeraar de officiële factuur van de restauratiewerken voor zijn rekening. Wanneer de waarde zakt, zal ook de mogelijke ‘minwaarde' worden vergoed.

Wat is de kostprijs van zo een bijkomende verzekering

Deze verzekering zorgt dat je een uitgebreide dekking hebt. De verzekeraar kan wel enkele bijkomende voorwaarden opleggen. In bepaalde gevallen zal je worden verplicht om een diefstalbeveiliging of een rookdetector te installeren. Wanneer dit niet gebeurt, heeft de verzekeraar het recht om een premie niet uit te betalen.

De verzekeringspremie voor ‘waardevolle objecten' ligt tussen de 0,15 en 0,30 procent van de aangenomen waarde. Wie een schilderij of een kunstwerk ter waarde van 300.000 euro in huis heeft hangen, betaalt jaarlijks tussen 450 en 900 euro. De verzekeringspremie hangt dus af van de ‘verzekerde waarde'. Verzekerden met breekbare pronkstukken moeten wel een hogere premie neertellen.