De lage opbrengst op de spaarrekening is een doorn in het oog voor heel veel spaarders. Zij steken hun ontgoocheling niet onder stoelen of banken. Er bestaat een uitstekend alternatief om je spaargeld dat je niet meteen nodig hebt, op een andere manier te beleggen. In dit artikel ‘ Waarom de voorkeur geven aan een termijnrekening ‘ krijg je praktische informatie wat de beste optie is. Een rekening openen op termijn behoort immers tot één van de mogelijkheden.

termijnrekening

Wat is de hoofdreden om voor een rekening op termijn te kiezen?

Om maar dadelijk met de deur in huis te vallen. Wie geld op een bankrekening heeft staan die voor een bepaalde periode kan worden gemist, zal moeten onderzoeken of een termijnrekening niet de beste uitkomst biedt. Zoals het woord al verduidelijkt. Je zet je zuur verdiend spaargeld vast voor een bepaalde periode. Vandaar de naam van de bankrekening. Voor dat je overstapt naar deze rekening voor een bepaalde looptijd, zal je moeten wikken en wegen of die keuze geen nefaste gevolgen gaathebben voor jou persoonlijk.

Dat is louter een individuele keuze waar buitenstaanders maar moeilijk een vakkundig advies over kunnen geven. Je moet er bewust van zijn dat je geld voor een bepaalde looptijd niet meer ter beschikking staat. Je kan die periode trouwens op voorhand zelf laten vastleggen. De rentevoet die wordt vastgelegd blijft tot het einde van het contract constant. Je weet dus perfect wat het spaargeld na de vastgelegde termijn je heeft opgebracht. Een rekening op termijn staat synoniem met andere termen in de bankwereld: termijnplaatsing, termijndepositie, termijncontract. Allemaal namen die dezelfde lading dekken.

SOS! Ik wil voor de einddatum mijn geld terug. Mag dat?

Een veelgestelde vraag. Tijdens de looptijd wil je door onvoorziene omstandigheden je geld terug van de rekening halen tegen alle afspraken in. Niet alle banken geven hier een goedkeuring voor. Over het algemeen zal een verbrekingsvergoeding moeten worden betaald aan de bankinstelling waar je het contract hebt afgesloten. Hoe hoog dat bedrag van compensatie is, wordt bij het tekenen van het contract vastgelegd. Elke bank heeft zijn eigen tarieven en regeltjes.

Welke munten zijn van toepassing?

De rekening die op termijn wordt verspreid, moet niet noodzakelijk worden uitbetaald in Euro. Het merendeel van de Belgische banken bieden ook andere munten aan. Zo kan je soms profijt halen door een hogere rente te ontvangen in andere vreemde munten. De andere kant van de medaille is dat de daling van de wisselkoers van die munt niet is uit te sluiten. Vrij vertaald: je loopt een groot risico bij een wijziging van de wisselkoers. Het is en blijft op dat vlak natte vingerwerk en koffiedik kijken wat de toekomst op dat vlak gaat brengen.

Wat als een bank failliet gaat. Ben ik dan beschermd?

Het geld op een termijnrekening in Euro of een land dat is toegetreden tot de Europese Economische Ruimte valt onder een depositie garantiesysteem in België. Je kan het een beetje vergelijken met de werkwijze die geldt op zicht- en spaarrekeningen. Het Bijzonder Beschermingsfonds staat garant dat je geldsom tot 100.000 euro wordt teruggegeven. Maar er is een dikke maar aan verbonden. De vergoeding geldt alleen maar voor een individuele klant en voor een individuele bank.

Dus niet per rekening. Concreet voorbeeld: je hebt twee rekeningen op termijn geplaatst bij een bankinstelling met elk 80.000 euro. Wanneer de bank op de fles zou gaan, betekent dit dat 100.000 euro veilig is door het Bijzonder Beschermingsfonds. Wanneer nu de rekening bijvoorbeeld op jou en de naam van je vrouw staat, maakt dit een wereld van verschil uit. Dan heb jij – samen met je vrouw – recht op een maximale vergoeding en terugvordering van 100.000 euro.

Wat doen de banken met mijn geld ondertussen?

Het geld wat je voor een bepaalde termijn niet gaat gebruiken, blijft niet onder een stolp van een bank veilig liggen. De bank mag met je centen doen waar ze zelf de voorkeur aan geeft. Het staat hun vrij om je geld opnieuw uit te lenen aan iemand anders. In de meeste gevallen wordt dat geld besteed om de economie te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door het verlenen van kredieten voor bedrijven of particulieren.

Roerende voorheffing

Een groot verschil met een ‘gewoon' spaarboekje is de regeling met de fiscus. Op de vastgestelde rente van een rekening op termijn is namelijk vanaf de eerste euro een roerende heffing van dertig procent verschuldigd. Bij een spaarboekje zonder looptijd is de eerste 1.880 euro vrijgesteld van belastingen. Om die reden maken banken vaak een groot onderscheid tussen een netto- en brutorendement.

Welke vastgelegde looptijden bestaan er?

Bij een termijncontract zoals het woord zegt, plaats je geld voor een bepaalde termijn. Er zijn periodes van korte en lange duurtijd. Die looptijd kan je zelf bepalen en varieert. Dat kan voor 1 maand worden vastgelegd tot en met 10 jaar. Een termijnplaatsing kan je het best omschrijven als een obligatie. Cashgeld dat je op een bankrekening plaatst voor een bepaalde periode, leen je uit aan een bepaald bedrijf. In dit geval een bankinstelling. Terwijl een bedrijf het ontvangen geld spendeert om de groei van de onderneming verder financieel te ondersteunen, geeft de bank de economie een boost door hypothecaire leningen, personenwagens of andere particuliere diensten te verlenen. Wanneer je een rekening voor lange termijn aangaat, is het niet de bedoeling dat je binnen de looptijd een bepaald geldbedrag opneemt. Ben je dat toch van plan betaal je een stevige vergoeding.

Hoe zit het nu met die verbrekingsvergoeding?

Het termijncontract heeft een op voorhand vastgestelde looptijd die normaal gezien moet worden gerespecteerd. De invalshoek is dat je gedurende die termijn geen cash opvraagt. Wanneer je die aangegane overeenkomst toch overtreedt, zal je een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Hoe hoog die som is, hangt af van bankinstelling tot bankinstelling. Check op voorhand welke kosten een bank in rekening kan brengen en tot wanneer de bank de rente uitkeert. Kwestie om niet voor onaangename verrassingen te komen staan.

De voordelen

  • Termijncontracten geven in de meeste gevallen een hogere rente dan een gewoon spaarboekje
  • Tijdens de afgesproken looptijd zal de rente niet een wijziging ondergaan
  • Je kan op voorhand berekenen hoeveel je geld bij het einde van de looptijd heeft opgebracht
  • Beheerskosten, in- en uitstapkosten zijn gratis

De nadelen

  • Gedurende de looptijd blijft je geld bij de bank. In het andere geval zal je een verbrekingsvergoeding moeten ophoesten
  • Bij sommige banken ligt het minimumbedrag aan de vrij hoge kant.
  • De opbrengst van de rente wordt vanaf euro één meteen door de fiscus belast