Waarom zou je een tandartsverzekering nemen

Tandheelkundige zorg is een bijzondere zorg voor de Belgen. Onder degenen die behandeling nodig hebben, maakt 45% zich zorgen dat ze op een dag tandheelkundige zorg nodig hebben, terwijl 40% zich zorgen maakt over de financiële gevolgen. Maar vijf procent van de mensen heeft een tandartsverzekering.

Welk budget moet je plannen voor je tandzorg

De kosten voor het plaatsen en onderhouden van een beugels voor een twaalf-jarig kind bedragen 2500 euro of meer. Het ziekenfonds doet wel tussenkomsten, maar dit is niet voldoende om de volledige kosten te dekken. Je kunt ervan uitgaan dat je zonder tandartsverzekering ongeveer de helft van de kosten moet betalen. Hetzelfde geldt voor de installatie van een kroon na een val. De totale kosten zijn 1500 euro, waarvan 1000 euro door de patiënt moet worden betaald na tussenkomst van het ziekenfonds.

Van degenen die zich zorgen maken over de mogelijke financiële gevolgen van een tandartsbezoek, hebben zeven op de tien mensen overwogen om afspraken uit te stellen vanwege de hoge kosten. Deze regelmatige preventieve controle is echter nodig om de gezondheid van je gebit te waarborgen en mogelijke ernstige langdurige problemen te voorkomen. Wachten op problemen is een verkeerde inschatting, want naast ongemak en pijn hebben ze ook een duurdere behandeling nodig.

Vijf procent van de bevolking heeft een tandartsverzekering

Een tandartsverzekering kan hier uiteraard een belangrijke rol spelen. Vreemd genoeg heeft maar vijf procent van de bevolking een tandartsverzekering, terwijl acht op de tien Belgen een ziekenhuisverzekering hebben. In onze buurlanden zijn er veel meer mensen met een tandartsverzekering. In Duitsland is 18% verzekerd, in, Nederland 62% en Frankrijk zijn de kampioenen met 95%.

Is de prijs van deze verzekering een obstakel

Uit onderzoek blijkt dat voor de helft van de Belgische bevolking de prijs van de tandartsverzekering het belangrijkste obstakel is om geen tandartsverzekering af te sluiten. Uit OESO-gegevens blijkt echter dat Belgen jaarlijks meer dan 800 miljoen euro uit eigen zak moeten betalen, goed voor 45% van de totale tandartskosten. Dit komt, omdat ze niet goed verzekerd zijn.

Sommige verzekeraars voegen de startdatum van de aansluiting toe in hun segmentatie. Bij de meeste verzekeraars loopt de premie geleidelijk aan op naargelang de leeftijd. De bijdrage kan toenemen met 35 tot 70%. Over het algemeen varieert de maandelijkse premie voor de tandartsverzekering tussen gratis (voor kinderen tot 9 jaar) en twintig tot dertig euro per persoon, afhankelijk van de leeftijd. Hoe eerder deze verzekeringen wordt afgesloten, hoe lager de premies in de loop van de jaren zullen zijn.

Progressieve terugbetaling

Houd er rekening mee dat de meeste tandartsverzekeringen jaarlijks bedragen dekken die in de loop van de jaren veranderen. In het eerste jaar bedraagt de terugbetaling ongeveer 500 euro, maar na drie of vier jaar (afhankelijk van de verzekering) wordt het maximumbedrag bereikt en ligt het dan rond de 1200 tot 2000 euro. Het is daarom belangrijk om vroeg genoeg een verzekering af te sluiten, zodat je tijdig van de maximale bedragen kunt profiteren.

Een vergelijkende tabel van de verzekeringen opmaken is niet gemakkelijk

Het is niet gemakkelijk om een vereenvoudigde vergelijkingstabel voor tandartsverzekeringen te tonen, omdat er zoveel factoren meespelen. Maar het is zeker dat een tandartsverzekering verre van overbodig is. Het is in je eigen belang om er een af te sluiten ….en hoe eerder hoe beter.

Welke kosten worden gedekt

Uit onderzoek blijkt ook dat drie op de tien Belgen de dekkingskosten van een tandartsverzekering niet begrijpen. Het zijn er veel en ze dekken al wat een persoon nodig heeft voor een goede mondhygiëne. Deze maatregelen omvatten preventieve zorg, zoals jaarlijkse inspectie, conservatieve behandeling, zoals tandextractie, vulling … Een tandartsverzekering dekt ook geavanceerde behandelingen zoals orthodontie, implantaten, kronen, bruggen of de behandeling van paradontitis.

Veel mensen laten hun tanden niet verzorgen

De Belgen hebben zo'n uitgebreide dekking nodig, want volgens het laatste RIZIV-rapport over mondgezondheid in België heeft maar 15,3% van de Belgen verwijderbare prothesen, terwijl maar 5,7% kronen of bruggen heeft? Deze lagere percentages komen niet overeen met de werkelijke behoeften, omdat niet iedereen protheses, kronen of bruggen kan betalen van meer dan 1000 euro. Ondanks dit ongemak worden veel Belgen dus nog steeds gedwongen om met een verwaarloosd gebit rond te lopen.

Hoe kies je een tandartsverzekering

Tandartsverzekeringen vergelijken is een moeilijke taak, omdat elke verzekering zijn eigen gedetailleerde normen hanteert.. Voordat je het contract ondertekent, zijn er echter nog enkele zaken die in de algemene voorwaarden moeten worden vermeld.

De medische vragenlijst

Maar een beperkt aantal verzekeringsmaatschappijen heeft deze lijst nodig. DKV is een van de enige verzekeraars die dit vraagt. Zij zijn ook wel een van de verzekeringsmaatschappijen die de meeste dekkingen aanbieden. Geen enkele verzekeringsmaatschappij zal iemand uitsluiten of een bepaalde behandeling weigeren.

De wachttijd bij een tandartsverzekering

Meestal moet je zes maanden wachten. Afhankelijk van de verzekering en van de behandeling, kan de verzekeringstermijn worden verlengd tot twaalf of zesendertig maanden. Bij een ongeval kan deze worden teruggebracht tot nul maanden.

De voorlopige schatting van de prijs van een behandeling

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben een behandelplan nodig om een ​​dure behandeling te starten. Soms moet dit vooraf worden goedgekeurd door de verzekeraar.

De territorialiteit van de garantie

Sommige verzekeringsmaatschappijen staan ​​behandeling in het buitenland toe, zolang de behandeling in een buurland plaatsvindt.

Preventieve controle bij de tandarts

Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen elk jaar een bezoek aan een tandarts. Anders kan, afhankelijk van de situatie, het interventiepercentage gedurende het jaar afnemen of zelfs verdwijnen. Deze regel is ook van toepassing voor terugbetaling door de mutualiteit.

Wat moet je zelf nog doen voor je een verzekering afsluit

Vergelijk alle voorwaarden en de verschillen in dekking en premies van alle verzekeringsinstellingen die een verzekering voor de tandarts aanbieden. Veel site beschikken over een handige tool om de maandelijkse premie voor je gezin te berekenen. De duurste verzekering heeft niet altijd de beste dekking.
Er zijn verschillende formules met verschillende plafonds voor interventies. Let dus op de voorwaarden van het contract voordat je definitief beslist. Bij twijfels kun je online of via een verzekeringsmakelaar ook nog advies vragen om je de best mogelijke dekking tegen de beste prijs te bieden.