Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is heel aantrekkelijk voor een kredietverlener bij wie je een lening voor een hypotheek hebt lopen. De speurtocht naar een uitstekend verzekeringscontract is echter niet zo evident als dit op het eerste gezicht lijkt. Van de ene kant omdat je met zoveel axioma's rekening moet houden, van de andere kant omdat er een resem premiestelsels bestaan waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Nochtans zijn er voldoende redenen om niet zomaar het eerste het beste voorstel te aanvaarden. In deze blog ‘Praktische tips om rekening te houden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering' lichten we de hete hangijzers toe.

schuldsaldoverzekering

Let op als je een hypotheeklening en schuldsaldoverzekering afsluit

Negentig procent van de Belgische bankinstellingen waar je een hypotheeklening afsluit, verplichten je in één adem ook een schuldsaldoverzekering én een brandverzekering bij hun af te sluiten. Denk echter goed na en ga niet over één nacht ijs. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: beide verzekeringen zijn in België niet wettelijk verplicht. Trap vooral niet meteen in deze valkuil. Ook al probeert de betrokken bankinstelling een korting op de interestvoet van de hypotheeklening te geven.

De meeste banken koppelen nochtans deze verzekeringen aan de hypothecaire lening. Je bent nochtans vrij te doen en te laten waar je deze verzekeringen wil afsluiten. Een goede raad: shop eerst op voorhand zoals je dat doet bij het verkrijgen van een woonlening. De prijskaartjes kunnen nogal uiteenlopend verschillen. Om er honderd procent zeker van te zijn dat je geen appelen met citroenen met elkaar vergelijkt wanneer je prijzen naast elkaar gaat evalueren van schuldsaldoverzekeringen, moet je eerst volgende vragen beantwoorden.

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een vorm van levensverzekering die een schadeloosstelling betaalt wanneer je tijdens de periode van de kredietverlening zou overlijden. Die garantie en waarborg beschermt niet alleen je erfgenamen, maar ook de bankinstelling waar je een hypotheeklening hebt afgesloten. De schuldsaldoverzekering betaalt dan een gedeelte of het volledige resterende bedrag van het krediet. Voor de erfgenamen betekent dit dat een zware financiële bekommernis wegvalt.

Hoe wordt de premie van een schuldsaldoverzekering berekend?

Het bepalen van de premie voor een schuldsaldoverzekering is minutieus en specifiek maatwerk. Alles hangt uiteraard af van de grootte van je hypotheeklening. Hoe groter het kapitaal dat je verzekert, hoe hoger de premies zijn vastgelegd. De premie stijgt niet altijd verhoudingsgewijs met het geleende kapitaal. Ook wordt rekening gehouden met de looptijd van de hypothecaire lening. Bovendien hangt de premie ook af van het overlijdensrisico van de verzekeringnemer. Volgende criteria worden gehanteerd bij de ondertekening van het contract:

  • de leeftijd. Hoe ouder, hoe meer je betaalt
  • je gezondheid op het ogenblik van de ondertekening van het contract
  • je een roker bent of niet
  • Body Mass Index (BMI)
  • het risicogevaar als je sporten beoefent. Bijvoorbeeld alpinisme

Welke externe factoren de prijs van de premie bepalen, hangt ook van verzekering tot verzekering af. AG Insurance heeft een basislijst van 7 vragen die moeten worden beantwoord. BNP Paribas anderzijds heeft een lijst met 5 basisvragen.

De premie van de schuldsaldoverzekering gespreid betalen of niet

Bij een offerte van een schuldsaldoverzekering zal je voor de keuze worden geplaatst: ofwel betaal je in één tijd de premie, ofwel spreid je het bedrag in een bepaalde tijdspanne.

De eenmalige premie

De optie om de eenmalige premie van de schuldsaldoverzekering in één pennentrek te vereffenen, is uiteraard de meest voordelige mogelijkheid. Het grote nadeel is dat je een som van enkele duizenden euro's moet afleggen op het ogenblik dat je heel veel onkosten hebt bij de aankoop van een onroerend goed.

De premie spreiden over een periode

Over het algemeen wordt die spreiding gedaan over twee derde van de looptijd van je hypothecaire lening. Je hebt de keuze om dat te doen op jaarbasis, halfjaarlijks of driemaandelijks. Het spreekt voor zich dat de spreiding duurder uitvalt dan wanneer je eenmalig de premies betaalt. De manier waarop je in schijven betaalt, is een individuele keuze.

Een premie betalen die gegarandeerd is of niet?

Soms zijn er binnen de aangeboden mogelijkheden nog twee opties mogelijk. Ofwel wordt het bedrag contractueel gegarandeerd en verandert er niets. De twee mogelijkheid is dat de tarieven gedurende de looptijd nog kunnen veranderen. Onder meer door het aantal sterftecijfers. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden voornoemde tweede optie aan.

Je hebt sindskort het recht om een ernstige ziekte te verdoezelen

Wie in het verleden aan een ernstige ziekte leed zoals hepatitis of kanker, moest enkele jaren geleden nog een heel hoge premie betalen. Als je tenminste nog recht had op een schuldsaldoverzekering. Maar sinds dit jaar werd die wet op dat vlak helemaal omgegooid. Voor ex-kankerpatiënten die tien jaar lang een behandeling succesrijk hebben afgerond, veranderde sinds 1 februari 2020 heel wat. Verzekeraars moeten sinds die datum rekening houden dat de verzekeringsnemers ‘het recht om te vergeten' in het leven mogen roepen. Waar je vroeger open kaart moest spelen over ziektes en aandoeningen, is dit niet meer nodig om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Hierdoor zijn de premies drastisch verlaagd.

En er is nog meer goed nieuws. Sinds 1 april 2020 trad er nog een koninklijk besluit in voege dat nog een stapje verder gaat. Bepaalde chronische ziekten en kankers mogen zelfs nu minder dan tien jaar worden vergeten. Kankers ankers zoals huidkanker en borstkanker mogen in uitzonderlijke gevallen al na één jaar worden vergeten. Schildklierkanker na drie jaar. Maar niet alle ziektes kunnen op zoveel clementie rekenen. Diabetes hoort niet bij deze categorie en blijft een heet hangijzer. Deze nieuwe opgestelde regels zijn geldig voor de schuldsaldoverzekeringen die momenteel worden afgesloten bij een hypothecaire lening bij aankoop of bouw van een eigen vastgoed.

Hoe zit het met de fiscale inbreng?

De premies van schuldsaldoverzekeringen kan je in sommige gevallen fiscaal inbrengen onder verschillende voorwaarden. Dit is mogelijk als je de verzekering afsluit voor je 65ste verjaardag, wanneer je het vruchtgebruik van een woning hebt of de woonst in volle eigendom en de verzekering is afgesloten op het zogenaamde ‘eigen hoofd'. Dit betekent concreet dat je met een polis op twee hoofden nooit een fiscaal profijt kunt halen. Om toch te kunnen genieten van een fiscaal voordeel heb je de keuze voor twee stelsels. Op het ogenblik dat je een contract tekent voor een schuldsaldoverzekering, zal je meteen moeten aanstippen voor welk systeem je gaat kiezen.

Wees op je hoede: je kan niet wachten tot het tijdstip dat je een belastingformulier invult. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de keuze definitief is. Het is immers wettelijk niet toegelaten om voor eenzelfde schuldsaldoverzekering gelijktijdig of nadien het belastingvoordeel in te brengen in het fiscale systeem van het pensioensparen of woonbonus. Het is absoluut verboden om de overstap te maken van het ene haar het andere systeem tijdens de looptijd van de verzekering.