Het leven neemt zijn wendingen en is zeker niet te voorspellen. Wellicht heb je kinderen en wil je deze bij een plotseling wegval van een financiële basis niet met schulden en hoge kosten achterlaten.

Vanwege de onzekerheid van het leven is de levensverzekering in het leven geroepen. Deze verzekering houdt verband met het leven of de dood van een persoon, waarbij een bepaald bedrag uitgekeerd kan worden bij het overlijden van de desbetreffende verzekerde. Ook in leven kunnen levensverzekeringen worden ingezet, of zelfs in een mengvorm met eigenschappen van beide.

Wat is een levensverzekering precies, hoe gaat het in zijn werking, wanneer is het wel en niet geldig en waar kun jij deze verzekering afsluiten?

levensverzekering

Wat is een levensverzekering?

In het beschrijven van een levensverzekering is het door de korte bocht het betalen van een premie nu, zodat er later een bedrag uitgekeerd kan worden. Deze uitkering wordt dan toegekend aan de daarvoor aangewezen persoon of personen, zoals de kinderen of partner van de overledene. Dit bedrag kan dan weer worden gebruikt om een hypotheek af te lossen of een pensioen aan te vullen, waardoor hoge schulden en financiële moeilijkheden kunnen worden voorkomen. Je kunt je alleen voor jezelf laten verzekeren, of ervoor kiezen iemand anders te laten meeverzekeren.

Verschillende soorten levensverzekeringen

Iedereen is anders en daarom zijn er ook verschillende soorten levensverzekeringen ontwikkeld. In de eerste optie wordt de opgestelde verzekering uitgekeerd wanneer iemand overleden is. Echter, ook bij leven kan op een bepaalde datum de verzekering worden uitgekeerd, bijvoorbeeld als de einddatum van de verzekering is bereikt. Ook valt er een combinatie van uitgekeerd geld bij leven en bij dood te kiezen. Bij deze uitkeringen wordt een bedrag in één keer uitgekeerd, wat een kapitaalverzekering wordt genoemd. Tot slot kan er gekozen worden voor een periodieke uitkering van de verzekering zolang de verzekerde nog in leven is of juist vanaf het moment van overlijden. Deze soort uitkering wordt een renteverzekering genoemd.

Waarom een levensverzekering afsluiten?

Een levensverzekering kun je om diverse redenen afsluiten. Iedereen kan financieel risico's oplopen en een levensverzekering kan helpen hier meer zekerheid voor te verkrijgen. Er zijn vier redenen waarvoor jij deze verzekering zou kunnen afsluiten;

  • Aanvulling op je pensioen. Wanneer je arbeidsongeschikt raakt of wanneer je zou komen te overlijden, kun je je pensioen aanvullen door middel van een verzekering op je leven. In de eerste plaats krijg je pensioen van de overheid in de vorm van een AOW-uitkering. Op de tweede plaats bouwen veel mensen pensioen op bij een werkgever, wat als aanvulling dient voor de AOW. Op de laatste plaats kun je een privé-aanvulling op je pensioen hebben, wat aandelen, spaargeld of een eigen huis kunnen zijn.
  • Aflossing van je hypotheek. De meeste mensen moeten een hypotheek afsluiten om een huis te kunnen kopen en deze lening zal ooit afgelost moeten worden. Door middel van een levensverzekering krijg je de zekerheid van deze aflossing, waarbij een deel of het hele schuldbedrag afgelost kan worden. Hierna zul je geen hypotheekrente meer hoeven te betalen en houd je meer geld over om een leuk leven van te kunnen leiden. Tevens ben je hierdoor minder kwetsbaar voor plotselinge veranderingen op de huizenmarkt.
  • Nabestaanden goed achterlaten. Na iemands overlijden ontstaat er vaak een financieel gat voor de nabestaanden door bijvoorbeeld het wegvallen van een inkomen. Ook hierbij kan meer zekerheid gewonnen worden doordat de uitkering bij het overlijden een bedrag uitkeert, waardoor nabestaanden een bredere financiële basis krijgen. Dit heet een overlijdensrisicoverzekering. Vaak wordt deze uitkering ook gebruikt voor het financieren van de uitvaart, wat een uitvaartverzekering wordt genoemd.
  • Sparen voor toekomstige kosten. Er zullen altijd kosten zijn in de toekomst en een levensverzekering kan in dit geval gebruikt worden als voorzorgsmaatregel voor jezelf en voor de mensen die je eventueel achterlaat. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn van een studie van eventuele kinderen en kleinkinderen, wat dan een studieverzekering wordt genoemd.

Wanneer is een levensverzekering wel en niet geldig?

Wanneer een levensverzekering geldig is, hang af van welke verzekering je hebt afgesloten en welke voorwaarden hiervoor gelden. Ten eerste moet je de premie uiteraard structureel blijven betalen. Dit is vaak maandelijks of ieder jaar. Als aan alle voorwaarden van jouw verzekering is voldaan, kan het bedrag worden uitgekeerd op het daarvoor vastgestelde moment aan de daarvoor aangestelde personen.

Echter, er zijn ook een aantal gevallen waarin een levensverzekering niet wordt uitgekeerd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een overlijdensrisicoverzekering. Als iemand deze verzekering heeft afgesloten en binnen twee jaar na het afsluiten overlijdt door zelfdoding wordt de verzekering niet uitgekeerd. Ook als de verzekerde nog leeft op de einddatum wordt het verzekerde bedrag niet uitgekeerd.

Als je je gewoon aan de regels achter jouw verzekering houdt, zal er niet snel iets misgaan met het afsluiten en uitkeren van verzekeringen op je leven. Je kunt echter altijd in de polisvoorwaarden lezen wanneer het geld niet wordt uitgekeerd en welke voorwaarden precies van kracht zijn. Deze voorwaarden ontvang je bij het afsluiten van de verzekering.

Wat dekken levensverzekeringen?

Ook dit aspect van levensverzekeringen wordt bepaald door de soort levensverzekering en het bedrag dat is vastgesteld. Wanneer je een bedrag van 50.000 euro verzekerd hebt, is dit bedrag direct beschikbaar nadat je een verzekering hebt afgesloten. Tevens kun je een bedrag verzekeren dat levenslang meegaat. Dit kan bijvoorbeeld 500 euro per maand zijn. Je hele leven kun je dit bedrag dan ontvangen.

Het risico van je overlijden wordt voor een groot deel of compleet gedekt. Ook hierbij wordt het verzekerde bedrag, zelfs na een dag van het afsluiten, uitgekeerd. Tevens kun je hierbij kiezen wie het uitgekeerde bedrag gaat ontvangen. Hierdoor kan erfbelasting bijvoorbeeld vaak worden voorkomen.

Vaak kun je extra risico's tijdens je leven ook meenemen in een levensverzekering, zoals werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Waar levensverzekeringen afsluiten?

Een maatschappij die levensverzekeringen afsluit, heeft altijd als rechtsvorm een naamloze vennootschap of onderlinge waarborgmaatschappij. Het kapitaal van deze ondernemingen is verdeeld in aandelen.

Verzekeringen kunnen via verschillenden kanalen worden aangeboden en je kunt jouw verzekering bijvoorbeeld afsluiten rechtstreeks bij een verzekeraar, maar ook via een adviseur. Je betaalt hierbij een premie voor de afgesloten verzekering en de adviseur voor de bemiddeling.

Sommige verzekeringen zijn complexer dan andere en het is dan ook belangrijk hier goed onderzoek naar te doen en je goed te laten adviseren.

Hoe worden premies van levensverzekeringen berekend?

Wederom hangt de hoogte van de premie af van het soort verzekering dat je af wilt sluiten en hoeveel geld je uitgekeerd wilt hebben.

Als voorbeeld nemen we de overlijdensrisicoverzekering. Je wilt een verzekering afsluiten, waarbij er na jouw overlijden een bedrag vrijkomt van 100.000 euro om de hypotheek van je huis mee af te lossen en nabestaanden meer grip op financiële zaken te kunnen geven. De looptijd stel je in op veertig jaar en je wil gedurende de hele looptijd van de verzekering dezelfde hoogte van de premie blijven betalen. In dit geval betaal je tussen de twee en vijf euro per maand. Dit verschilt natuurlijk per verzekeringsmaatschappij. Hiernaast moet je nog rekening houden met eenmalige afsluitkosten van ongeveer drie termijnen van 65 euro.

Welke levensverzekering past bij jou?