Hoe werkt de kilometerverzekering

De kilometerverzekering, ook wel bekend als de “Small-wheeler” -verzekering in de verzekeringssector, is een verzekeringsformule die je kunt betalen, berekend op het aantal kilometer dat je aflegt. Als je zelden een auto gebruikt, is dit een goedkoop product, omdat het bedrag van je autoverzekeringspremie in verhouding staat tot het gebruik ervan.

Wat is de autoverzekering per kilometer

De autoverzekering per kilometer komt uit een Engeland waar ze het “Pay as you drive” (PAYD), wat letterlijk betaal als je rijdt” betekent. De naam maakt het ons gemakkelijk te begrijpen wat het werkelijk is. Een kilometerverzekering is dus een formule waarmee de verzekerde premies kan betalen op basis van de kilometers die hij aflegt. Deze formule is vooral interessant voor mensen die zelden autorijden.

Hoe werkt de autoverzekering per kilometer

Het uitgangspunt van de autoverzekering per kilometer is gebaseerd op het aantal kilometers dat je aflegt om de premie te berekenen. Deze keer, in plaats van het hele jaar door de verzekeringspremie te betalen, betaal je maandelijks een premie die gebaseerd is op de werkelijk afgelegde afstand.

Een elektronische doos om de afgelegde kilometers te berekenen.

Zoals hierboven vermeld, moet je bij het afsluiten van een kilometerverzekering de maximale afstand bepalen die je elk jaar wilt afleggen. Als je wilt weten hoe jij en je of de kilometerstand hoeveel kilometer je gereden hebt, dan is dat het antwoord: er zit een elektronische box in je auto. Deze box wordt alleen gebruikt om de door het voertuig afgelegde afstand te berekenen. De tool verzendt de volgende informatie over je autorit in realtime, en deze dient voor de berekening van jouw premie door de verzekeraar:

  • het aantal afgelegde kilometers
  • rijtijd
  • rijschema's
  • het soort wegen dat genomen wordt

Met deze tool zijn er vaak vragen over de gegevensbescherming. Maar je kunt erop vertrouwen. Als een verzekeringsmaatschappij kilometerverzekering aanbiedt, is dat omdat ze eerst toestemming heeft gekregen van de privacycommissie, die toezicht houdt op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van de verzekerde. Daarom zijn je gegevens perfect beschermd.

Wat gebeurt er als je meer rijdt dan verwacht

Hoewel een kilometerverzekering een belangrijke bron van kostenbesparingen kan zijn, moet je toch waakzaam zijn. De bestuurders moeten hun afgelegde kilometers nauwkeurig bijhouden. Ze moeten ervoor zorgen dat ze de kilometerlimiet niet overschrijden. Hoewel er in principe weinig risico is, is het teleurstellend als de daadwerkelijke extra afgelegde kilometers de vastgelegde limiet aanzienlijk overschrijden. Bij een grote overschrijding kan de verzekeraar besluiten het contract om te zetten tot een ongunstiger plan, wat leidt tot duurdere premies voor je autoverzekering.

Jouw verzekeringsmaatschappij kan ook een “kilometeraanvulling” verstrekken waarmee je jouw kilometerpakket het hele jaar kunt uitbreiden. Dan is er geen limiet voor het aantal af te leggen kilometers. Als je echter vaak een auto gebruikt, is dit type kilometerverzekering misschien niet het beste voor jou. In dit geval is het beter om voor een klassieke verzekering te kiezen.

Wat zijn de verschillende soorten kilometerverzekering

Als we het hebben over een kilometerverzekering, zijn er twee verschillende formules: de formule met het kilometerpakket en de “Pay As You Drive” formule. Met de formule van vaste kilometers verbindt de bestuurder zich er contractueel toe om een bepaald aantal afgelegde kilometers in de loop van het jaar niet te overschrijden. Om ervoor te zorgen dat de toezegging wordt gerespecteerd, wordt er een jaarlijkse kilometerstand opgenomen, meestal bij een partnergarage. De verzekeraar kan zich echter ook tevreden stellen met een verklaring op erewoord van de automobilist.

Met de PAYD-formule betaal je precies voor het aantal kilometers dat je daadwerkelijk rijdt. Hiervoor is de installatie van een elektronische box nodig. Met het bepalen van de geo-lokatie en de gebruikte wegen kan de verzekeraar in realtime de afgelegde kilometers berekenen. Bij overschrijding van het aantal kilometers zal de verzekeringsmaatschappij het eigen risico serieus in rekening brengen.

Welke kortingen kunnen worden overwogen met de autoverzekering per kilometer

Voor het bepalen van de premies zijn er twee verschillende scenario's. Als je je onder de bij de contractopstelling gemaakte schatting bevindt, heb je recht op een korting op je autoverzekeringspremie. Als je daarentegen deze schatting overschrijdt, wordt elke extra kilometer aan je in rekening gebracht, soms tegen een hoge prijs volgens de voorwaarden van het contract. Dit type autoverzekering wordt door de meeste verzekeraars aangeboden en biedt over het algemeen dezelfde dekking als een gewone autoverzekering.

De kilometerverzekering: voor wie is het

Een autoverzekering per kilometer kan interessant zijn voor verschillende soorten mensen, zoals “kleine bestuurders”, jonge bestuurders of eigenaars van extra voertuigen.

De “kleine bestuurders”: zoals de naam al aangeeft, is het “Pay as you drive”aanbod perfect geschikt.

Voor jonge automobilisten: die vaak slachtoffer zijn van van premietoeslagen door hun gebrek aan ervaring, kan het “Pay as you drive”aanbod worden aangepast als ze niet zoveel rijden.

Eigenaars van extra voertuigen voor wie het verzekeren van hun voertuig een verplichting is kan dit een interessante formule zijn. Meestal leggen ze met die wagens minder kilometers af. Daarom is de kilometerverzekering ideaal voor mensen die een of meer extra voertuigen bezitten.

De kilometerverzekering is ook beschikbaar voor een bromfiets of een scooter

Als je je bromfiets of scooter niet vaak op de weg gebruikt, heb je minder kans op een verkeersongeval. Een gewone verzekering voor een bromfiets of scooter zal echter gebaseerd zijn op een vaste premie per jaar. Bij een kilometerverzekering daarentegen is de premie gebaseerd op het aantal kilometers dat je in een bepaald verzekeringsjaar op je bromfiets of scooter hebt afgelegd. In dit geval hoeft je niet te betalen voor de kilometers, en dus het risico op ongevallen, van alle andere bromfietsen of scooters. Uiteindelijk zul je veel beter af zijn, omdat de premie veel lager zal zijn. Dit is vooral interessant wanneer je alleen maar je bromfiets of scooter gebruikt bij mooi weer en niet in de winter.

In België ben je wettelijk verplicht om minstens een BA-verzekering af te sluiten als je met een bromfiets of scooter wilt rijden. Dit is een verzekering die de schade dekt die je als bromfiets- of scooterchauffeur aan derden schade hebt toegebracht als gevolg van een ongeval. De dekking dekt zowel materiële schade als persoonlijk letsel van het slachtoffer.

De verplichte BA-verzekering voor bromfietsen en scooters dekt echter niet je eigen verwondingen als je zelf een ongeval heeft veroorzaakt. Als je een volledige dekking wilt, kunt je een extra verzekering afsluiten zoals je ook voor een auto kunt doen.