Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering die schade aan je inboedel dekt. En met inboedel duid je alle roerende goederen in huis aan; van meubels en tapijt tot kleding en kunstvoorwerpen. Het verzekert je tegen schade of verlies van je onmisbare spullen, ontstaan door onverwachte gebeurtenissen als wateroverlast, brand, storm, diefstal of andere ongelukken. Zoals een lekkage of een bal door je voorkamerraam bijvoorbeeld.

Met een inboedelverzekering ben je verzekerd voor:

  • schade bij brand, storm en onweer
  • schade bij diefstal van apparatuur zoals laptops en tablets
  • schade door inbraak en diefstal van sieraden en horloges
  • schade door omgevallen bomen of hijskranen
  • schade door ongelukjes in huis
  • waterschade, bijvoorbeeld bij een breuk in de leidingen

Wat valt er allemaal onder die verzekering?

Onder een inboedelverzekering vallen alle roerende goederen in huis. Niet alleen gebruiksvoorwerpen zoals meubels, kleding en boeken, maar ook waardevolle bezittingen als antiek, kunst of kostbare apparatuur. Datzelfde geldt voor de meeste spullen in de tuin, zoals de tuinmeubelen of je fiets in de schuur. Ook glasschade is verzekerd, zoals glazen of kunststof ruiten, glazen deuren en dakramen.

Waarom is een inboedelverzekering belangrijk?

Gelukkig denk je er niet zo vaak aan, maar een ongeluk zit in een klein hoekje! Dat kan een onverwachte tegenvaller zijn, die flink in de papieren kan lopen! Want of je nou in een riant huis op het platteland woont, of in een kleine flat in de stad. Jouw huis is je thuis, de plek die je hebt ingericht met jouw persoonlijke spullen. Spullen die tezamen een waarde van duizenden euro’s vertegenwoordigen. Doorgaans ben je je niet bewust van de waarde van je bezittingen, omdat je ze in de loop der jaren hebt aangeschaft. Meubels, tapijt, televisie, computer of laptop, geluidsapparatuur, kleding, sieraden, horloges, boeken en nog veel meer. Kostbare of onontbeerlijke zaken, die je niet wilt missen. Maar als er dan iets misgaat, zoals bij een brand bijvoorbeeld, ben je opeens heel veel spullen kwijt. Dingen die je niet zomaar even opnieuw koopt… Daarom is het belangrijk om goed verzekerd te zijn!

Hoe wordt een inboedelverzekering berekend?

De premie van je inboedelverzekering wordt bepaald door de waarde van je inboedel, je totale bezittingen in huis dus. Die waarde dien je op te geven voor het berekenen van de premie. Om tot een juist bedrag te komen kun je een inventarisatielijst gebruiken, maar dat is een nogal tijdrovende klus. Terwijl het risico dat je een foutief bedrag invult nog altijd bestaat, waardoor de inboedelwaarde te laag of te hoog wordt vastgesteld. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars een simpele tool ontwikkeld: de inboedelwaardemeter, om objectief de waarde van je inboedel vast te stellen. Een uitgekiend puntensysteem, dat gebaseerd is op een groot onderzoek onder Nederlandse huishoudens.

Voor welk bedrag moet ik me verzekeren?

De totale waarde van je inboedel vormt de basis voor het verzekerde bedrag. Dat bedrag dient overeen te komen met de werkelijke waarde van al je spullen in huis. Niet te hoog, maar zeker ook niet te laag. Want het verzekerde bedrag is het maximum dat uitgekeerd wordt bij schade. Als dat bedrag lager is dan de reële (nieuw)waarde ben je onderverzekerd. Dat heeft gevolgen voor het uit te keren bedrag bij verlies of schade. Dat schadebedrag wordt dan maar voor een deel van de werkelijke schade uitgekeerd.

Inboedel rekenvoorbeeld

Stel, je hebt je inboedel verzekerd voor € 42.000,- en er ontstaat brand in huis, met een schadebedrag van € 10.000. Als de schade-expert vervolgens vaststelt dat de werkelijke waarde van de inboedel hoger is, nl. € 60.000,-, dan keert de verzekeringsmaatschappij een lager schadebedrag uit, naar rato van het verzekerde bedrag. In dit rekenvoorbeeld is dat 70% van de totale schade. (42.000/60.000,-) U ontvangt dan slechts een vergoeding van 70% van € 10.000,- dus € 7.000,-.

Onderverzekering voorkomen

Onderverzekerd raken kan je gemakkelijk onbedoeld overkomen bij je inboedelverzekering. Doordat je in de loop der jaren meer of duurdere spullen koopt voor je huis, stijgt de waarde van je inboedel. Als je er niet op bedacht bent het verzekerde bedrag dan te laten aanpassen, raak je onderverzekerd. Gelukkig is het simpel om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld door om de paar jaar de waarde van je inboedel opnieuw te bepalen, met behulp van de inboedelwaardemeter. Een andere mogelijkheid is de indexatieclausule, die in de meeste polissen kan worden opgenomen. Die clausule houdt in dat de waarde elk jaar automatisch wordt verhoogd met een vooraf bepaald percentage.

Waarde van je inboedel opnieuw vaststellen

Check op gezette tijden voor jezelf of het bedrag op je verzekeringspolis nog correct is. Als dat inmiddels te laag ligt, kun je het beste contact opnemen met je verzekeraar om het bedrag op je polis aan te laten passen. Ook na ingrijpende momenten in je leven is het zinvol om je inboedel opnieuw te taxeren. Bijvoorbeeld als je gaat samenwonen; op dat moment worden immers de bezittingen van twee mensen samengevoegd. Of bij een grote verbouwing, waarvoor bijvoorbeeld een grotere tv, nieuwe meubels of andere kostbare zaken zijn aangeschaft. Ook door de komst van een kind worden meestal extra uitgaves gedaan, zoals voor babyspullen en de kinderkamer. Als je echter kleiner gaat wonen, omdat je kinderen op zichzelf zijn gaan wonen, kan de waarde wellicht naar beneden bijgesteld worden.

Minder zorgen met een goede inboedelverzekering

Met een goede inboedelverzekering heb je minder zorgen aan je hoofd als er onverhoopt toch iets misgaat met je kostbare spullen. Dan is het fijn te weten dat je goed verzekerd bent, hoe groot de schade ook is. Uiteraard is dat mede afhankelijk van de juiste dekking; iets dat je zelf kunt bepalen in je Inboedel of Inboedel All-Risk verzekering. Een all-risk verzekering houdt in dat deze alle schades dekt, ook schade die je per ongeluk zelf hebt veroorzaakt. Of iemand anders in je gezin, zoals je partner of je kinderen. Dat geeft een gerust gevoel.

Besparen op de verzekeringspremie

Er zijn een aantal maatregelen waarmee je kan besparen op de verzekeringspremie. Kortingen die kunnen oplopen tot wel 15%. Een daarvan is het nemen van maatregelen tegen inbraak. Daarvoor moet je huis voldoen aan de voorwaarden van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Daarnaast kun je kiezen voor een (hoger) eigen risico, dat daarmee een lagere premie oplevert.

Totaalpakket bij één verzekeraar

Ook kiezen voor een totaalpakket bij één verzekeraar is vaak voordeliger dan diverse losse verzekeringen. Zo'n pakket bevat meestal de meest voorkomende verzekeringen zoals een inboedel- en opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Daarmee voorkom je dat je dubbel verzekerd bent en onnodig veel premie betaalt, terwijl het ook nog eens een hoop gedoe oplevert als er schade ontstaat. Want bij twee inboedelverzekeringen op één adres moeten de verzekeraars uitvechten welke partij er uit moet keren bij schade. Een dilemma waarvan de oplossing vaak lang op zich laat wachten voordat er überhaupt iets wordt uitgekeerd. Met een totaalpakket bij één verzekeraar voorkom je zulke discussies.

Een inboedelverzekering is onmisbaar

Verzekeren blijft altijd maatwerk. Een inboedelverzekering is weliswaar onmisbaar, maar het verzekerd bedrag is variabel. Dus kijk kritisch naar je eigen woonsituatie, niet alleen als je veel dure spullen in huis hebt, zoals design meubelen, een kostbare sportuitrusting, racefietsen of elektronica. Ook met een alledaagse inrichting met meubels, tapijt, gordijnen, kleding en schoenen praat je al snel over een flink bedrag, dat je niet zomaar op tafel kunt leggen. Juist daarom is het aan te raden om je te verzekeren met een goede inboedelverzekering.