In België is het voor iedere burger wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Meerderjarigen hebben hun eigen aansluiting, minderjarigen worden aangesloten via één van beide ouders. Na je aansluiting betaal je op periodieke tijdstippen je premie en in ruil daarvoor kan je rekenen op tussenkomst in medische kosten. De tussenkomst zal vaak maar gedeeltelijk zijn waardoor door vrijwel altijd nog een deeltje zelf te betalen is. De door het ziekenfonds terugbetaalde kosten kunnen gaan over bijvoorbeeld doktersbezoeken, geneesmiddelen op voorschrift of behandelingen bij bepaalde paramedici.
Als je echter wordt opgenomen in het ziekenhuis zullen de kosten die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds en dus ten laste van de patiënt vallen snel hoog oplopen met alle gevolgen van dien. De hospitalisatieverzekering biedt hier de perfecte oplossing.

Alles wat je moet weten over de hospitalisatieverzekering

Wat is een hospitalisatieverzekering?

In tegenstelling tot de verzekering Gezondheidszorg, vallen deze verzekering onder de aanvullende verzekeringen. Het is dus geen wettelijke verplichting, maar wel een absolute aanrader in je verzekeringsportefeuille. Bij een ziekenhuis komt steeds een hoog kostenplaatje kijken, supplementen op erelonen en medische behandelingen bijvoorbeeld als je op een eenpersoonskamer wenst te verblijven.
In de praktijk is het zo dat een ziekenhuisfactuur eerst aan je ziekenfonds wordt voorgelegd voor de terugbetalingen die in die verzekering voorzien zijn. Pas daarna kan je hospitalisatieverzekering tussenkomen in de resterende kosten die anders voor jouw rekening zouden zijn. Welke kosten precies worden terugbetaald en voor welke som, hangt voornamelijk af van het soort polis dat je aanging. Bij sommige polissen worden alleen bepaalde handelingen terugbetaald, bij andere kan er een forfait aangerekend worden.
Zoals al eerder aangehaald valt deze verzekering niet onder de verplichte verzekeringen, toch heeft iedereen er baat bij hier wel op in te tekenen. Een hospitalisatie is, op enkele uitzonderingen na, niet iets waar je voor kiest en vaak valt het ook voor op de financieel meest ongelegen momenten. Uiteraard hoopt iedereen om niet in het ziekenhuis te belanden, maar als dit wel het geval zou zijn, is het zaak de financiële gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Welke kosten dekt een hospitalisatieverzekering?

Als je besluit deze verzekering af te sluiten, heb je vaak verschillende mogelijkheden die je toelaten enkele risico’s wel te verzekeren of net te laten wegvallen. Globaal genomen zijn er enkele categorieën van kosten die terugbetaald worden:

  • De ziekenhuiskosten. Hieronder vallen de kosten van de artsen, van het verblijf, van de behandelingen en van het medisch materiaal.
  • Medische kosten die gemaakt worden voor en na het ziekenhuisverblijf. Je kunt hier denken aan pre-operatieve onderzoeken, het maken van scans en echo’s, de ambulante naverzorging en dergelijke meer. In de meeste gevallen gaat het hier over de periode van een maand voor de opname tot drie maanden na de opnamen
  • Heb je na de opname nood aan thuisverpleging, dan kun je hiervoor ook tussenkomst van de verzekering verkrijgen.
  • Bepaalde hospitalisatieverzekeringen voorzien ook tegemoetkomingen bij de behandeling van ernstige ziektes zonder dat een effectieve opname hiervoor nodig is. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan oncologische behandelingen.


Het is dus belangrijk om voordat je een contract afsluit voor jezelf na te gaan hoe ruim je de verzekering wil en welke kosten je, indien nodig, zeker terugbetaald wilt krijgen.
Belangrijk om weten is ook dat deze verzekering niet alleen maar in België geldt, maar ook in het buitenland. Handig als je op reis onverwacht gehospitaliseerd moet worden. Een telefoontje naar je verzekeringsmaatschappij en ze helpen je vanuit België graag verder.

Waar kun je terecht voor een hospitalisatieverzekering?

In België zijn verschillende aanbieders op de markt met elk hun eigen formules en tarieven. Zowel de verzekeringskantoren als de onafhankelijke makelaars bieden hospitalisatieverzekering aan en de verschillen kunnen ervoor zorgen dat je soms niet meer weet welke nu eigenlijk voor jou de beste keuze is. In principe kun je best eerst voor jezelf nagaan welke contractvoorwaarden en bepalingen voor jou belangrijk zijn. Van hieruit kun je dan op zoek gaan naar de makelaars en maatschappijen die je dat kunnen aanbieden en kun je ze met elkaar gaan vergelijken. Je zult zien dat er best wel veel verschil in tarieven kan zitten, dit hoeft echter niets te zeggen over de service, het heeft ook met het aantal gedekte risico’s te maken en met het feit of er wel dan niet een franchise aangerekend wordt. Let erop dat je steeds polissen met dezelfde voorwaarden met elkaar vergelijkt.
Ook je ziekenfonds biedt hospitalisatieverzekeringen aan.

Hoe wordt de verzekering berekend?

De hoogte van je premie hangt van verschillende factoren af, daarom dat van persoon tot persoon de te betalen premie relatief veel kan verschillen.
Een eerste element dat bepalend is, is uiteraard het aantal risico’s dat moet gedekt worden. Ga je voor een eenvoudige hospitalisatieverzekering met alleen maar de basisrisico’s, dan zul je minder betalen dan iemand die het volledige pakket neemt. Kies je er dan ook nog voor om geen franchise te moeten betalen, dan zul je toch een hogere premie kunnen verwachten. Voordeel hieraan is natuurlijk wel de zekerheid dat je nooit voor verrassingen komt te staan.
Ook met de leeftijd van de kandidaat-verzekerde wordt rekening gehouden voor de berekening. Jongere mensen zullen logischerwijze minder betalen dan oudere mensen, omdat de risico’s kleiner zijn.
Voor het afsluiten van je hospitalisatieverzekering zul je een medische vragenlijst moeten invullen die aande ene kant peilt naar je algemene gezondheid en aan de andere kant naar gekende ziektes in de familie. Ook hier zal men je premie berekend worden op het aantal te voorziene risico’s.

Iedereen hoopt natuurlijk gespaard te blijven van ziekenhuisopnames, maar helaas kunnen we dat nooit uitsluiten. Door het afsluiten van een hospitalisatieverzekering hoef je je dan alvast geen zorgen te maken over de kosten en kun je al je energie en tijd steken in een spoedig herstel.
Geen verplichte verzekering, maar toch wel eentje om zeker in overweging te nemen.