Al een paar jaren mogen Belgische reisorganisatoren geen exorbitante kosten aanrekenen wanneer iemand zijn of haar reis wil annuleren. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat de annulatieverzekering weer brandend actueel was de afgelopen weken. In veel gevallen was het een welles-nietes spelletje tussen de touroperatoren en de reizigers. Ondanks de wrevel en de geboekte plannen die in het water vielen om op vakantie te gaan door externe omstandigheden, blijft de moraal van het verhaal: een annulatieverzekering bespaart je een financiële kater. We zetten de belangrijkste feiten op een rijtje.

annulatieverzekering

Een annulatieverzekering mag je niet zomaar onderschatten

Een annulatieverzekering brengt meer poespas met zich mee dan je wel op het eerste ogenblik zou denken. Voor een uitstekende annulatieverzekering af te sluiten moet je met uiteenlopende zaken rekening houden. Er kan altijd iets mislopen dat je niet in de hand hebt, wanneer je een reis moet cancelen. Het grootste schoolvoorbeeld is uiteraard de crisis tijdens Covid-19. Een heen- en weer getouwtrek tussen de vliegmaatschappijen of touroperators en de reislustigen. In principe betaalt de annulatieverzekering de gemaakte uitgaven terug die je op het moment van de reservatie al hebt gemaakt. Het is en blijft belangrijk dat je een annulatieverzekering afsluit voor dat je andere oorden opzoekt. Zeker voor mensen die maanden op voorhand reeds hun reis vastlegden. Bekijk ook de addertjes onder het gras wanneer je een reisverzekering afsluit. Zeven tips die je best tijdig ter harte neemt.

Tip 1: Lees de kleine letters bij een goedkope annulatieverzekering

Een verwittigd man is er twee waard. Wanneer een reisbureau of een reisorganisatie online voor enkele euro's een reisverzekering aanbiedt, kan je best met argusogen deze aangeprezen offerte bekijken. Meer nog, wanneer ze een beperkte dekking voorstellen kan je best op deze aanbieding niet ingaan. Een product dat standaard wordt aangeboden, staat equivalent met een strikt minimaal bedrag dat wordt gedekt. Ook de limiet van de vergoedingen ligt aan de superlage kant. De toegestane beweegredenen om je reis te schrappen zijn vaak gelimiteerd tot problemen met de gezondheid. Bepaalde all-in verzekeringscontracten dekken helemaal niets, maar bieden je een soort waardebon voor een toekomstige reis bij een touroperator. Kijk dus uit je doppen.

Tip 2: Kies voor een jaarcontract in plaats van trip tot trip

Als je veel weekend trips plant gedurende het hele jaar, is het sterk aanbevolen om een jaarcontract te nemen bij een gespecialiseerde reisverzekeraar. Toegegeven, de formule is meer prijzig maar daar staat tegenover dat alle verplaatsingen van jezelf, je partner en je kinderen worden gedekt. Een goede annulatieverzekering geeft optimale dekking. Of je nu rechtstreeks via een reisbureau dat hebt gedaan of via internet, maakt niets uit.

Tip 3: Annuleren buiten je wil om

Een kwaliteitsvolle annulatieverzekering geeft gedetailleerd aan welke overwegingen worden aanvaard: familiale redenen (een geval van echtscheiding, het overlijden van een naast familielid), professioneel (als iemand wordt ontslagen, het werk eist je op of nieuwe job) of om medische grondredenen (gewond bij een ongeval, hospitalisatie of een ernstige ziekte). Andere gegronde redenen die vaak in aanmerking komen om je reis te annuleren, zijn:

  • de herexamens van je kind
  • je wordt opgeroepen door de rechtbank
  • een verkeersongeluk op weg naar de luchthaven
  • een visum dat werd geweigerd

Tip 4: Check de limieten van de vergoedingen na

Kijk tot waar de vergoedingen zijn gelimiteerd. Vooral bij een peperdure reis is dat vooral belangrijk omdat op voorhand na te checken. Als je vindt dat het bedrag te laag ligt, kan je een bijkomende ‘bijpremie' betalen om een hogere vergoeding eventueel uitbetaald te krijgen.

Tip 5: De vereiste graad van verwantschap

Wat vaak uit het oog wordt verloren, maar dat heel belangrijk is als je een annulatieverzekering neemt. Ga in de polis na welke graad van verwantschap vereist is om een schadevergoeding te kunnen claimen. Je echtgenoot of wettelijk samenwonende levensgezel zijn sowieso gedekt door de annulatieverzekering. Daar hoef je je geen zorgen over maken. Je vriendin of vriend is daar vaak niet bij meegeteld.

Tip 6: Aandoeningen leiden heel vaak tot geschillen

Je zal vooral de voorwaarden moeten lezen wat je verzekeraar verstaat onder de termen ‘voorafbestaande aandoening' en ‘aandoening in behandeling'. Bij geschillen is dat het meest voorkomende discussiepunt. Consulteer heel gedetailleerd welk voorbehoud de annulatieverzekeraar hierover maakt.

Tip 7: Annulatie wegens medische gronden

Wie om medische redenen zijn reis afzegt, moet zijn arts een medisch attest laten invullen. De kans is reëel dat de controlearts van de verzekeraar je oproept. Wie een schriftelijke oproeping in de bus krijgt, moet daar sowieso een gevolg aan geven.

Het kostenplaatje van een annulatieverzekering: van 50 tot 300 euro

Het prijskaartje van een annulatieverzekering is afhankelijk van:

  • het aantal personen die moeten worden verzekerd. Een alleenstaande, een koppel, een gezin met kinderen of niet
  • welk soort verzekering wordt gekozen: éénmalig (per reis) of voor het hele jaar
  • of de verzekering deel uitmaakt van een totaalpakket zoals een bagageverzekering
  • de gewenste limieten om vergoed te worden
  • de mogelijke vrijstellingen
  • bijkomende garanties als bijvoorbeeld iemand moet worden gerepatrieerd

Kan je een jaarcontract opzeggen na COVID-19?

De komende weken en maanden kan weer worden gereisd naar hartenlust, maar niet alle Belgen lijken daar voor open te staan na COVID-19. Ze geven liever de voorkeur aan een ‘staycation-bestemming'. Wie meermaals erop uit trok, sloot een jaarcontract af. Op de vervaldag werd die contractuele overeenkomst stilzwijgend verlengd. Wanneer je een betalingsformulier in de brievenbus krijgt en je bent niet van plan om de eerste weken op reis te gaan, dan kan je de verzekeringspolis niet meer opzeggen. Zoals dat bij alle andere verzekeringen het geval is, moet je uiterlijk drie maanden voor de vervaldag de annulatieverzekering opzeggen. Je kan alleen maar van je contract tussenuit wanneer de verzekeraar de premie heeft verhoogd of veranderingen in het contract toevoegde. Door die betalingsuitnodiging kan je dan toch nog je contract opzeggen. Maar dat is de enige vluchtweg om je jaarcontract op te zeggen. Andere mogelijkheden bestaan er niet. Deze regels gelden ook als je reisverzekering een onderdeel is van een verzekeringspakket.

Wat met corona en de lopende contracten

Als je de komende weken of binnen een paar maanden toch op vakantie wil vertrekken. Wie een contract heeft dat lopend is, zal bij het merendeel van de verzekeraars geen vergoedingstegemoetkoming ontvangen als je je reis wilt annuleren uit angst voor het COVID-19 virus. Wel als je zelf ziektesymptomen vertoont. Het overgrote deel van de reisbijstandverzekeraars dekken wel het bezoek aan de dokter of ziekenhuisopname wanneer je geïnfecteerd bent met het coronavirus tijdens je vakantie, zowel in binnen- als buitenland. In de polis wordt wel een maximaal bedrag voorzien.