Welke opstalverzekering is geschikt voor jou

Een opstalverzekering is niet verplicht, maar wie durft zonder verzekering risico's te nemen? De premie kan hoog zijn. Het bedrag van de opstalverzekering voor dezelfde woning is afhankelijk van de verzekeraar. Wat maakt deze contracten uniek? Waar moeten we op letten? Wat zijn de belangrijkste discussiebronnen?

Wat zijn de basisdekkingen van een opstalverzekering

Over het algemeen zijn opstalverzekeringen vrij duur, afhankelijk van de formule die je kiest. Je kunt dit begrijpen als je kijkt wat de goedkoopste opstalverzekering je al te bieden heeft. Als basis wordt bij bijna alle verzekeringsmaatschappijen het volgende geboden: verzekering bij

 • brand
 • explosie
 • natuurrampen
 • bliksemschade
 • storm- en hagelschade
 • de druk van sneeuw en hagel op de daken
 • rook- en roetschade
 • vallende boom
 • glasbreuk
 • de val van een vliegtuig
 • waterschade

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen opstalverzekeringen

Een belangrijk verschil is de verzekeringswaarde.

Elke verzekeringsmaatschappij heeft zijn eigen berekeningsmethode

Hoe hoger de verzekeringswaarde, hoe hoger het bedrag van de vergoeding waarop je recht hebt. In principe geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

Het tweede belangrijke verschil is de aftrekbaarheid. Dit is het bedrag dat je moet betalen bij een schadeclaim. De franchise kan vrij hoog oplopen. Dit hangt af van de verzekering die je gekozen hebt.. Meestal kun je kiezen tussen verschillende opties. In principe geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Volgens eigen zeggen is Ethias de enige verzekeraar die standaard gebruik maakt van het zogenaamde Engelse eigen risico. Dit betekent dat zodra je een vergoeding van € 264 moet ontvangen, het eigen risico nul is.

Bijkomende premie voor opties

Het premieverschil kan ook afkomstig zijn van de aanvullende verzekering (optioneel of niet). De bekendste aanvullende verzekeringen zijn diefstalverzekering, aanvullende tuinverzekering en zwembadverzekering. Zo zijn bij sommige digitale polissen diefstal en motoren op het terrein automatisch verzekerd.

Kosten voor verzekeren van indirecte schade

Ook indirecte schade kan worden verzekerd. Dit zijn indirecte kosten en ongemakken, veroorzaakt door verliezen (zoals reiskosten en tijdverlies). Als je bij sommige verzekeraars tien procent meer betaalt, krijg je bij het declareren tien procent meer vergoed dan de verzekerde waarde.

Verzekring tijdens verbouwing

Je kunt ook de kosten voor de zorg voor het verzekerde object tijdens de renovatie van het huis laten verzekeren. In dit geval wordt het meubilair in de berging gestald. Elke verzekeringsmaatschappij heeft een eigen maximumbedrag.

Wat na een brand

Als je huis door een brand totaal verwoest is moet je een andere woning zoeken. Dit kan in het verzekeringscontract worden vastgelegd, maar de verschillen tussen verzekeraars kunnen groot zijn. Soms is de verzekering maar drie maanden geldig, terwijl andere verzekeraars de gehele periode van verbouwing of reparatie dekken..

Voorziet de opstalverzekering voor een vergoeding bij vervuiling

Brandstofverlies en olievervuiling kunnen ook worden gecompenseerd via de opstalverzekeringen. De bedragen variëren en verzekeringsmaatschappijen bieden soms opties met een hogere dekking. Bij sommige verzekeraars is het olieverlies al opgenomen in de basisverzekering.

Glasbreuk wordt altijd gedekt

Als je dubbele beglazing in de loop van de jaren ondoorzichtig geworden is, dekken sommige polissen deze schade niet. Sommige opstalverzekeringen dekken ook de schade aan lcd-schermen en keramische kookplaten.

Zijn er risico’s bij onderverzekering

Een goede opstalverzekering is belangrijk. Bij onderverzekering is de evenredigheidsregel van toepassing. Stel, je huis is verzekerd voor 150.000 euro en de vervangingswaarde is 300.000 euro. In dat geval wordt de proportionele regel op elke claim toegepast. Als je bijvoorbeeld door brand in de badkamer een verlies van 20.000 euro lijdt, dan betaalt de opstalverzekering maar de helft, omdat je maar de helft hebt betaald.

Zorg dat je opstalverzekering voldoende dekking geeft

Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat je eigendom goed verzekerd is. Je verzekeringsmaatschappij maakt gebruik van een rastersysteem. Vervolgens bepaalt hij de verzekeringswaarde rekening houdend met het aantal slaapkamers, de keuken, de badkamers, … Of een deskundige bepaalt ter plaatse de waarde van het onroerend goed. In beide gevallen loop je geen risico op onderverzekering.

Hoe kan ik meubilair verzekeren

Meestal is de verzekeringswaarde de vervangingswaarde (nieuwbouw). Dit is de prijs voor het vervangen van beschadigde goederen door gelijkaardige goederen met zeker dezelfde eigenschappen op de dag van de schade. Maar de reikwijdte van de vergoeding is beperkt. Bovendien zijn sommige hoogwaardige goederen (zoals kunstwerken) niet verzekerd tegen “alle risico's”.

Voor sommige verzekeraars zijn ook elektrische fietsen en andere gemotoriseerde apparaten (zoals scooters en bromfietsen) verzekerd als onderdeel van de opstalverzekering.

Sieraden en kunstwerken verdienen speciale aandacht, omdat ze vaak het minst worden gedekt. Als je niets doet, zal de verzekeringswaarde je teleurstellen. Juwelen worden in principe gewaardeerd tegen hun reële waarde. Maar wat is de werkelijke waarde? Als je een juweel koopt, betaal je 100% meer dan de eigenlijke waarde ervan, plus BTW er bovenop. Voor een juweel ter waarde van 1000 euro is de reële waarde dus 400 euro. Het is dus mogelijk dat eenvoudige oorbellen, die tegen vervangingswaarde verzekerd zijn, een hogere verzekerde waarde hebben dan gouden sieraarden.

Belangrijke discussiepunten discussie tussen verzekeraar en verzekerde

Een opstalverzekering zorgt regelmatig voor discussie. In 2019 ontving de dienst van de verzekeringsinspecteurs bijna 1000 klachten. De rode draad is waterschade. De discussie ging over het feit dat de verzekeraar alleen betaalde voor de gevolgen van schade, niet voor de apparatuur / het apparaat dat de schade veroorzaakte. Als het dak bijvoorbeeld lekt door een eerder afgewaaide dakpan, wordt de reparatie van het dak niet vergoed. Als de schade niet is opgelost, zal er veel discussie zijn, omdat het herstelwerk niet is afgerond.

Een ander knelpunt is de vervangingswaarde waarvoor je een verzekering wilt afsluiten. Deze waarde wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de ABEX-index. De premie en verzekeringswaarde worden automatisch geïndexeerd. Er wordt dikwijls vergeten dat de nieuwe bouwnormen nu veel strenger zijn. De eisen die worden gehanteerd bij het bepalen van de verzekeringswaarde zijn nu zwaarder. Denk maar aan de ventilatie en isolatie. Deze bijkomende uitgaven zijn meestal niet inbegrepen in de verzekeringspolis. Andere mogelijke discussiepunten zijn onder meer bewijs van schade en reparatie. Het is daarom belangrijk dat de klant vastlegt wat er tijdens de noodreparatie is gebeurd (foto), Als het niet dringend is, dient de reparatie te worden uitgevoerd nadat de verzekeringsmaatschappij daarmee heeft ingestemd.

Er moet ook aandacht worden besteed aan diefstalbeveiliging. De vergoeding voor sieraden en kunstwerken heeft beperkingen. Daarom kan een specifieke dekking interessant zijn voor objecten die waardevol zijn.