Wanneer je bij Google grasduint naar een verzekering, kom je automatisch de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) een aantal keren tegen. Een verzekering die in België wettelijk niet verplicht is, maar die wel je gezin op de meeste plekken van de wereld verzekert. ‘Het nut van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering' licht de voordelen van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering toe. In de volksmond wordt deze speciale verzekering ook de ‘familiale verzekering' genoemd. Waarom deze term wordt gebruikt, ontdek je in deze blog. Een algemene stand van zaken.

Wat is nu de betekenis van burgerlijke aansprakelijkheid?

Een familiale verzekering komt tussenbeide als jij, een gezinslid dat bij je inwoont of een huisdier een ongeluk veroorzaakt. Dan word je hiervoor aansprakelijk gesteld. Dat houdt in dat jij een derde persoon hiervoor moet vergoeden. Het woord ‘burgerlijk' refereert op het feit dat schade wordt veroorzaakt van burger tot burger. Een ongeluk loert onverwacht om de hoek en is onvoorspelbaar. Het is daarom raadzaam zo een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aan te schaffen. En voor de jaarlijkse prijs moet je het niet zodat je gerust op beide oren kan slapen.

Zeg nooit dat het je niet overkomt: enkele voorbeelden

Zie je niet meteen het nut in om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Dan lees je nu enkele meest voorkomende ongelukjes die een aansprakelijkheidsverzekering verantwoorden:

Door onoplettendheid rij je domweg met je fiets tegen een geparkeerde personenwagen

De zon heeft je gezicht verblind tijdens een gezapig tochtje met de fiets. Door onoplettendheid ben je per ongeluk tegen een stilstaande geparkeerde auto gereden. Resultaat: de wagen heeft lichte blikschade. Je BA zal die blikschade vergoeden. Indien je rijdt met een elektrische fiets die meer dan 25 km per uur rijdt – een speedelec -, dan zal de aansprakelijkheidsverzekering de materiële schade van het slachtoffer niet vergoeden. Een BA voor bromfietsen moet dan worden genomen.

Je trouwe hond bijt een voorbijganger

Je trouwe viervoeter bijt een voorbijganger op de fiets. De fietsster heeft de nodige medische hulp nodig. Dan zal je op de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering kunnen beroep doen. Voor de goede orde: wanneer je hond zijn baasje bijt, zal de persoonlijke ongevallenverzekering in actie moeten treden. Dit hoort niet in het domeingebied van een BA.

Zoonlief stampt met de bal de ruit van de buurman stuk

Een gezellig potje voetbal op straat met zoonlief ontaardt in een anti-climax. Te geestdriftig schiet je kind de bal per ongeluk naar het venster van de buurman die in alle diggelen kapot springt. De aansprakelijkheidsverzekering zal een burenruzie kunnen vermijden en de geleden schade betalen. Dat ligt anders als je eigen ruit van de woning wordt ingetrapt. Dan komt de woonverzekering hierin tussen.

Je pluskind laat een authentieke Delfts blauwe porseleinen vaas vallen

De familiale aansprakelijkheidsverzekering beschermt alle personen die onder één dak wonen. Niet alleen jij en je partner, maar ook jouw kinderen en de kinderen van je partner. Ook al wonen de pluskinderen ergens anders, zijn ze verzekerd. Op voorwaarde dat zij rechtmatig kindergeld ontvangen. Dat geldt ook voor studenten die elders op kot zitten en materiële schade aan iemand anders hebben berokkend. Dan kan je in deze uitzonderlijke omstandigheden eveneens beroep doen op een aansprakelijkheidsverzekering.

Door verstrooidheid raakt een auto bij het uitwijken een andere wagen

Je bent een verstrooide professor en je steekt zonder te kijken de weg over. Een aankomende autobestuurder moet door je fout uitwijken en rijdt tegen een stilstaande geparkeerde auto aan. Dan komt de familiale hierin tussen en zal worden vergoed door je autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Het zijn maar enkele dagdagelijkse voorbeelden die kunnen gebeuren. Pietluttige ongelukken die wel een zware financiële impact kunnen hebben.

Een aansprakelijkheidsverzekering is wel raadzaam te nemen

Voornoemde voorbeelden bewijzen dat een familiale verzekering afsluiten heel verstandig is om financiële ellende te voorkomen. Als je zelf schade hebt geleden, zullen je persoonlijke belangen zelfs worden verdedigd tot in het gerechtsgebouw. Ondanks dat het geen wettelijke verplichting is om een BA te nemen, kan je best zo een verzekeringscontract afsluiten zodat je niet op financieel vlak met de rug tegen de muur moet staan in de toekomst. Voorkomen is beter dan te genezen.

Wat gebeurt er met mij als ik niet beschik over een familiale?

Wie niet beschikt over een familiale aansprakelijkheidsverzekering, zal de schade die werd veroorzaakt, uit eigen zak moeten betalen. Je zal je ook voor de rechtbank moeten verdedigen wanneer je ten oprechte wordt aangeklaagd voor de opgelopen schade. De kosten voor dit fait-divers kunnen soms tot in de duizenden euro's oplopen. Het is het sop de kool niet waard om dat risico te nemen. Vooral als je bedenkt dat een familiale verzekering minder dan 8 euro per maand kost.

Ik heb geen kinderen. Waarom zou ik een BA verzekering nemen?

Ook al heb je geen kinderen of huisdieren in huis rondlopen, blijft een familiale een aanrader bij uitstek. Er bestaan heel veel situatieschetsen waar je verantwoordelijk hiervoor kan worden gesteld. Denk maar aan de voornoemde voorbeelden zoals een ruit aan diggelen trappen door je neefje of bij een bezoek aan vrienden stoot je per ongeluk een designlamp om.

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering beperkt zich niet tot een familiale

In de praktijk kan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ook deel uitmaken van bijvoorbeeld een autoverzekering. Wie eigenaar is van een personenwagen, is wettelijk verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Die verzekering betaalt de schade die je aan een andere auto hebt berokkend, maar dekt niet de schade van de eigen wagen. De BA geldt in België en voor alle landen die niet zijn doorgehaald op de groene kaart die je altijd bij je moet hebben als boorddocument.

Wat is nu wel verzekerd bij BA auto?

Alle schade die je hebt berokkend aan een andere wagen. Zowel de materiële schade als de schade op lichamelijk vlak, zoals gewonden of zelfs doden.

De verwonding die een fietser, voetganger of passagier heeft opgelopen bij een verkeersongeluk waarbij je wagen betrokken is. Ook wanneer je niet aansprakelijk wordt geacht, kan je een beroep doen op die BA verzekering.

Wat is niet verzekerd bij een BA auto?

Volgende uitsluitingen komen hiervoor in aanmerking:

  • de geleden schade aan je eigen wagen
  • de letsels van de bestuurder die hij of zij heeft opgelopen
  • de schade die door opzet werden veroorzaakt
  • een veroorzaakte schade tijdens verboden wedstrijden

De familiale en de rechtsbijstand

De familiale verzekering biedt automatisch ook een gedeelte van rechtsbijstand. Concreet houdt dat in dat je als verzekerde van een familiale verzekering recht hebt op een advocaat die je in principe zelf mag kiezen, afhankelijk vanwaar je woont. De rechtszaak moet uiteraard een link hebben met de burgerlijke aansprakelijkheid. Wie bijvoorbeeld voor de rechtbank moet komen in verband met één of ander schadegeval, kan beroep doen op gratis rechtsbijstand. Die optie is ook geldig als je zelf slachtoffer was. Je kan alleen maar over deze dienst beschikken als je geen akkoord kan sluiten met de tegenpartij en niet kan overeenkomen over de aansprakelijkheid van het schadegeval.