Huurders en verhuurders zijn verplicht een brandverzekering te nemen

Sinds 1 januari 2019 is in Vlaanderen het nieuw huurdecreet van kracht. Huurders en verhuurders zijn sinds deze datum verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor het geval dat de wet van Murphy toeslaat. Voor die datum was zo een verzekering in België niet wettelijk verplicht. In deze blog ‘Huurders en verhuurders zijn verplicht een brandverzekering te nemen' lees je dat je de verzekering voor een brand niet te letterlijk moet nemen. Want water-, rook-, stormschade en natuurrampen zitten ook in dit verzekeringspakket inbegrepen. Hieronder lees je tekst en uitleg wat het allemaal inhoudt. De waarborggaranties zijn bij alle verzekeraars quasi hetzelfde. Ondanks alles hebben de verzekeraars toch hun eigen klemtonen in de polissen die bij je behoeften aansluiten.

Een brandverzekering dekt veel meer dan enkel alleen schade na een brand. Ook bij storm- of waterschade en na natuurrampen betaalt de brandverzekering de kosten. 

Wat is allemaal verzekerd?

Volgende dekkingen zijn verplicht:

 • Uiteraard brand, ontploffingen en implosies. Onder implosie verstaat men een omvallende kaars in huis die aan de bron ligt van een brand of een tv-toestel dat ontploft
 • Als de schade wordt veroorzaakt door een botsing met een voertuig, een luchtvaartvoertuig of dier
 • De inslag van een bliksemschicht
 • Opgelopen schade door een aanslag of door een arbeidsconflict. Denk bijvoorbeeld maar aan de beschadiging van je huis bij een protestoptocht die passeerde
 • Schade aan je huis door hagel en storm of als pannen van je dak wegwaaien
 • Als een deel van je huis begeeft onder het gewicht van sneeuw
 • Natuurrampen veroorzaakt door aardbevingen of wateroverlast door een grote overstroming

Ook kan je je verzekeren tegen courante uitbreidingen zoals:

 • Wanneer een boom in de buurt valt op je woning
 • Last hebben van rook- en roetschade
 • Bliksem en de inwerking van elektriciteit. Bijvoorbeeld bij een langdurige stroompanne waarbij de diepvriesinhoud helemaal is ontdooid en niet meer bruikbaar is
 • Opgelopen waterschade in de leidingen, elektronische huishoudapparatuur en sanitaire installaties die defect zijn
 • Schade door stookolie omwille van een lek in de stookolietank

Welke extra's kan je aan je brandverzekering verbinden?

Je kan je brandverzekering altijd uitbreiden met een zogenaamde facultatieve dekking. Je bent vrij te kiezen om dit te doen. Dit zijn de meest voorkomende opties die worden genomen:

 • Diefstalverzekering en het daarmee verbonden vandalisme
 • Ook de zwembad- en tuinverzekering wint de jongste jaren aan populariteit

Hoe kan ik mijn inboedel naar waarde inschatten?

Onderverzekeren voorkomen door de evaluatierooster

Het is heel belangrijk om de juiste waarde van je vastgoed en inboedel waarheidsgetrouw aan te geven. Kwestie om jezelf niet in nesten te werken en in de voet te schieten. Een onderverzekering kan nefaste gevolgen hebben als het noodlot toeslaat. Je loopt immers het risico dat de verzekeraar de schadeloosstelling bij een schadeclaim recht evenredig vermindert, zodat je maar een gedeelte van je opgelopen schade wordt uitgekeerd. Deze onderverzekering kan je voorkomen door bij de bepaling van de waarde van het gebouw een ‘evaluatierooster' aan te leggen. Aan de hand van een vragenlijst hou je met volgende informatiegegevens rekening:

 • Het woningtype: appartement, open rij-, halfopen of open woning)
 • Het slaapkameraantal
 • De vloer met parket of niet
 • Welk soort dak
 • Met of zonder garage

Bij het overgrote deel van de verzekeraars is die vragenlijst overal gelijkaardig. Als alles tot in de puntjes is ingevuld, ontloop je het risico om je pand te laten onderverzekeren. Tenzij je in de loop der jaren verbouwingswerken uitvoert zoals het plaatsen van een veranda. Zulke verbouwingen moet je ten allen tijde laten weten aan je verzekeraar. Wanneer je vastgoed een speciaal kenmerk heeft zoals een beschermd erfgoed, dan is het aangewezen om een schatter in te huren om de waarde van het gebouw te bepalen.

De inboedelwaarde vooral niet oververzekeren

De inboedel moet eveneens worden geschat als je een brandverzekering afsluit. Meubelen en elektronica zijn niet alleen waardevol. Ook kleine spullen zoals cd's en boeken, fietsen of dergelijke kunnen de rekening serieus vergroten. In tegenstelling tot je woonst heeft het weinig nut om je inboedel te oververzekeren. Bij mogelijke schade ga je niet meer dan verloren spullen vergoed krijgen. Praktisch wordt door de verzekeraar in de meeste gevallen 30 tot 35 procent van de verzekerde schatting van de woning aangenomen. Je kan ook in de verzekeringswereld kiezen voor de optie ‘eerste risico'. Met deze laatst vernoemde formule verzeker je je tot een bepaald overeengekomen bedrag zonder dat de regel van evenredigheid wordt toegepast.

Hoe hoog is de vrijstelling van een brandverzekering bepaald?

Wanneer je slachtoffer bent van een schadegeval, zal je over het algemeen de eerste kosten zelf moeten betalen. In het vakgebied van de verzekeraar heet dit een franchise of vrijstelling. Voor een brandverzekering is de franchise doorgaans geraamd op 260 euro. In sommige gevallen bieden verzekeraars een Engelse vrijstelling. Hiermee wordt bedoeld dat de zogenaamde vrijstelling alleen geldig is als de opgelopen schade kleiner is dan een bepaald vooropgesteld bedrag. Wanneer de schade hoger is opgelopen, is de vrijstelling niet toepasbaar.

Op welke huurovereenkomsten is een brandverzekering verplicht?

Het decreet van 1 januari 2019 geldt voor huurcontracten die na deze datum werden afgesloten. Die wettelijke verplichting is dus niet geldig voor lopende huurovereenkomsten die voor deze datum werden getekend. Het huurdecreet regelt ook de studentenkoten, maar hier is een brandverzekering niet verplicht.

Wie controleert wie of de brandverzekering is afgesloten?

Huurder en verhuurder moeten kijken en onderling elkaar inspecteren of de brandverzekering is afgesloten. Dit kan worden gedaan door een bewijs van de verzekeringspremie te laten zien in onderling overleg. Wanneer echter blijkt dat één van beiden zijn aansprakelijkheid voor waterschade en brand toch niet is nagekomen, kan je betrokkene in gebreke stellen en voor de vrederechter laten verschijnen. Je kan zelfs een dagelijkse dwangsom opeisen. Als er helemaal geen gevolg aan wordt gegeven binnen een bepaalde termijn, bestaat de mogelijkheid om het huurcontract te laten ontbinden.

Hoe zit dat in andere gewesten?

Wie op het grondgebied van het Brussels Gewest verhuurt of huurt, is helemaal niet verplicht om een brandverzekering aan te gaan. In het Waals Gewest anderzijds is een brandverzekering wel degelijk verplicht. Net zoals in Vlaanderen. Het is raadzaam te kijken of er een wettelijke verplichting bestaat of niet.

Wat is het prijskaartje van een brandverzekering?

Het is logisch dat de prijs van een brandverzekering afhangt van de grootte van een woonst of een appartement. Daarnaast speelt de ligging ook een rol. Voor een rijhuis betaal je uiteraard minder aan verzekeringspremie dan voor een afgelegen luxueuze villa. Daarnaast hangt het ook af of je extra dekkingen hebt of niet zoals een polis van diefstal. De gemiddelde premie van een huiseigenaar en de inboedel ligt plus minus rond de 400 euro. Voor een appartement is dat ongeveer 230 euro. Voor een diefstalpolis ligt de jaarlijkse prijs rond de 80 euro.