Wilt u de beursbelasting, de roerende voorheffing en de belasting op effectenrekeningen vermijden? Tak 23, een levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds, biedt u deze mogelijkheid.

Wat is een Tak 23 ?

Een tak 23 product is een zogenaamde fondsen-gelinkte verzekering. Eigenlijk is het een beleggingsfonds. Het wordt aan de beleggers aangeboden als een verzekering. In tegenstelling tot Tak 21 garandeert het noch inkomsten noch kapitaal: de betaalde premies worden belegd in aandelen, obligaties of gemengde fondsen, afhankelijk van het risicoprofiel van de belegger. Het rendement is dus volledig afhankelijk van de marktontwikkelingen.

tak23

Verzekeraars verkopen ook levensverzekeringen

Verzekeraars verkopen niet alleen auto- en woningverzekeringen. Via de beleggingsfonden, Tak 21 en Tak 23 bieden ze ook levensverzekeringen aan. Tak 21 is eigenlijk een spaarverzekering: het is een levensverzekering met een gegarandeerd tarief, vaak met een (niet-gegarandeerde) winstdelingscomponent. Bekende producten zijn onder andere de voormalige First- en Crest-rekeningen.

Betere uitleg aan de investeerders

Enige tijd geleden heeft de toezichthoudende overheid, de FSMA, opnieuw haar stem laten horen aan de verzekeraars en makelaars. Ze worden ervan beschuldigd dat ze de beleggers niet altijd juist informeren over de risico's die aan deze producten verbonden zijn. “Veel makelaars begrijpen de bekwaamheidstests niet”, zegt de FSMA. Deze tests moeten bepalen of het profiel van de belegger hem in staat stelt een Tak 23-product te kopen en of de belegger de structuur van het product kent. De FSMA maakt niet bekend hoeveel verzekeraars en makelaars de regel niet toepassen, maar de waarschuwing was ernstig..

Het product heeft zeker zijn voordelen

Je moet je niet laten verblinden en je bewust zijn van de nadelen. Het hangt allemaal af van de doelstellingen van de klant. Beleggers moeten een beleggingshorizon van minstens acht jaar hebben. Tak 23 moet niet alleen worden gebruikt als een middel om belasting op effectenrekeningen te vermijden. Waarom acht jaar? Ten eerste, omdat een investering in feite synoniem is met de lange termijn. Ook, hoe langer de horizon, hoe gemakkelijker het is om de belasting op de premie en vergoedingen af te schrijven.

Niet onderworpen aan nieuwe belastingen

Onlangs stond Tak 23 in de schijnwerpers omdat deze niet onder de Effectenrekening Belasting valt. Ter herinnering: vanaf 1 januari 2018 zijn beleggers die meer dan 500.000 euro op een effectenrekening hebben, onderworpen aan een belasting van 0,15% op de gehele portefeuille. In het geval van het product “Tak 23” belegt de bank de premies die betaalt worden in fondsen. Op die manier blijven zij de eigenaar van de fondsen. Daar ze niet geregistreerd zijn op de effectenrekening van de belegger zijn ze vrij van belastingen. Maar dit is niet de enige belasting waarvan Tak 23 is vrijgesteld. Beleggers hoeven bijvoorbeeld geen beursbelasting of roerende voorheffing te betalen, zoals bij “gewone” fondsen het geval is.Belastingsvermindering mag niet de belangrijkste reden zijn om daar te investeren

Groeiende belangstelling

Als uw beleggersprofiel het toelaat, is een tak 23-verzekering een ideaal verzekeringsproduct om uw beleggingsportefeuille te vervolledigen en te diversifiëren. Het rendement van een Tak 23-verzekering is afhankelijk van één of meer onderliggende beleggingsfondsen die niet op een effectenrekening staan. Bijgevolg is de belasting op effectenrekeningen niet van toepassing. Spaarproducten hebben al enige tijd te lijden onder de aanhoudend lage rente.

U dient echter wel rekening te houden met de risico's die gepaard gaan met beleggingen. De waarde van het contract is gelijk aan de waarde in euro's van alle deelnemingsrechten van het beleggingsfonds. Deze eenheidswaarden schommelen met de waarde van de onderliggende activa en zijn afhankelijk van de marktvolatiliteit. Het marktrisico is dus het belangrijkste risico naast het risico dat verbonden is aan het beheer van de fondsen.

Degenen die in Tak 21 beleggen zullen nooit 100% aandelen in hun portefeuille hebben vanwege hun defensieve houding. Tak 23 houdt wat meer risico’s in, maar kan heel wat meer winst opleveren.

Er zijn ook beschermingsmechanismen

Om mogelijke verliezen te beperken kunt u bijvoorbeeld kiezen voor de zogenaamde “floor monitoring”, die garandeert dat, op jaarbasis, uw kapitaal op niet onder een bepaald niveau zal dalen. Dit gebeurt door het tijdelijk verminderen van de aandelen. Er zijn ook goed opgebouwde producten met gedeeltelijke bescherming, waarbij bijvoorbeeld 90% van het kapitaal op de vervaldag gegarandeerd is.

Het is echter raadzaam om bij uw financieel adviseur na te gaan in welke fondsen de premies worden belegd, om zo de onderliggende activa te kennen. De banken zijn wettelijk verplicht om hun klanten twee rapporten per jaar te verstrekken over onze Tak 23-beleggingen.

Waarom een verzekeringslabel op uw beleggingen

In een Tak 23-contract is het mogelijk om extra garanties toe te voegen, zoals een overlijdensverzekering of een aanvullende uitkering? Bij arbeidsongeschiktheid. De prijs van deze dekkingen is afhankelijk van de leeftijd en de gezondheidstoestand van de verzekerde en de premie wordt in mindering gebracht op de uitkeringen. Op voorwaarde dat het erfrecht wordt gerespecteerd, is dit type van levensverzekering een interessant instrument voor estate planning. Een tak 23-belegging is een verzekering met een begunstigde in geval van leven (meestal uzelf) en in geval van overlijden. De begunstigde kan in geval van overlijden vrijelijk worden aangewezen. Wij raden u aan uw notaris hierover te raadplegen.

Sparen voor de kleinkinderen

Grootouders die willen sparen voor hun kleinkinderen kunnen dat ook doen via Tak23. Het enige wat je hoeft te doen is alle kleinkinderen te noemen als begunstigden. Een ander voordeel is dat de verzekerde het recht heeft om van begunstigde te veranderen, terwijl donaties onomkeerbaar zijn, behalve tussen echtgenoten.

Zijn er hoge kosten verbonden aan tak23

Niets is natuurlijk gratis. Tak 23 moet immers extra kosten dragen: naast de beheervergoedingen van het fonds omvat het verzekeringscontract ook nog andere kosten. U investeert in uw eigen tempo en uw geld blijft te allen tijde beschikbaar. Hoewel er opnamekosten mogelijk zijn op het moment van de opname, zijn ze in sommige gevallen degressief, omdat het gaat om beleggingsproducten op middellange en lange termijn.

Pensioensparen met Tak 23 beleggingen

Vanwege de lage opbrengst van pensioensparen via tak 21 schakelen velen over naar tak 23. Ook bedrijven die zorgen voor een aanvullende pensioen voor hun werknemers kiezen daarom voor tak 23. Met een professionele aanpak kunnen bedrijven het pensioenplan van hun werknemers een boost geven.