Doe jij al aan pensioensparen?

Aan het eind van je carrière zal je recht hebben op een pensioen dat 60% van je laatste loon bedraagt. De kans is groot dat je hier niet mee zal toekomen. Het leven wordt alsmaar duurder en je weet niet wat de toekomst brengt. Bovendien is het de bedoeling om tijdens je pensioen écht van je leven te genieten. Daarom is het een goed idee om geld opzij te zetten voor je oude dag. Zo hoef jij je over niets nog zorgen te maken. Wat houdt pensioen sparen in en is het voor jou de beste keuze?

pensioensparen

Wat is pensioensparen?

Pensioen sparen is een extra voordelige vorm van langetermijnsparen, aangeboden door verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen, waarbij je een aanvullend pensioen opbouwt bovenop je wettelijk pensioen. Deze vorm van langetermijnsparen is voordelig, omdat je in vele gevallen kan genieten van een belastingvoordeel. Dit voordeel geldt voor zowel de eindbelasting als de periodieke storting.

Pensioenspaarrekening of pensioenspaarverzekering?

Sparen voor je pensioen via de bank, kan je op twee manieren doen: door een pensioenspaarrekening of door een pensioenspaarverzekering. Belangrijk om weten is dat je maar een van de twee opties mag kiezen, als je wilt genieten van fiscaal voordeel. Een pensioenspaarrekening wordt geopend door je bank, terwijl je een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij moet afsluiten. Een pensioenspaarverzekering biedt meer zekerheid, maar de instapkosten liggen veel hoger. De juiste keuze voor jou, is afhankelijk van je persoonlijke situatie en enkele andere factoren. Daarom is het belangrijk om je op voorhand goed te informeren.

Pensioensparen of langetermijnsparen?

Misschien twijfel je tussen een pensioenspaarrekening en langetermijnsparen. In dat geval is het handig om te weten wat de verschillen tussen deze twee manieren van sparen zijn. Daarom zetten we ze op een rijtje:

  • Het maximaal bedrag dat je mag storten is verschillend: bij een pensioenspaarrekening is dit 960 of 1230 euro en bij langetermijnsparen is dit 2310 euro.
  • Op langetermijnsparen moet je een premietaks van 2% betalen, er is geen premietaks bij pensioensparen
  • Bij langetermijnsparen hangt het maximaal stortingsbedrag af van je belastbaar inkomen en bij een pensioenspaarrekening is dit voor iedereen hetzelfde.
  • Bij vroegtijdige stopzetting van een pensioenspaarrekening, op je 60ste verjaardag, betaal je 8% bij een pensioenspaarrekening en bij langetermijnsparen 10%.
  • Een pensioenspaarrekening zorgt bijna altijd voor fiscaal voordeel, terwijl er aan langetermijnsparen veel meer voorwaarden verbonden zijn.

Over het algemeen is een pensioenspaarrekening dus interessanter, maar eigenlijk hangt dit sterk af van je persoonlijke situatie. Daarnaast is het ook mogelijk om langetermijnsparen te combineren met een pensioenspaarrekening. Zo kan je nog meer geld opzij zetten voor je pensioen. Als je niet goed weet wat voor jou de beste keuze is, dan is het altijd beter om raad te vragen aan je bank. Wees ook niet verlegen om raad te vragen aan meerdere banken. De ene bank kan interessanter zijn voor het aangaan van een pensioensspaarrekening, terwijl de andere misschien interessanter is voor langetermijnsparen. Door je goed te informeren kan je heel wat geld besparen!

Hoe werkt een pensioenspaarrekening?

Bij een pensioenspaarrekening beleg je in een beleggingsfonds. Het fonds bevat aandelen en obligaties, waardoor de waarde van de belegging kan dalen of stijgen. Je hoeft je echter geen zorgen te maken over het risico, want er zijn regels om de risico's te spreiden en je kan zelf kiezen hoeveel risico je neemt. Er zijn namelijk dynamische fondsen en meer defensieve fondsen. De dynamische fondsen hebben een hoger risico, omdat het geld vooral belegd wordt in aandelen. Bij de defensieve fondsen wordt het geld voornamelijk in obligaties belegd, waardoor het risico miniem is.

Hoewel een defensief fonds de veiligste keuze is, valt er bij een dynamisch fonds veel meer te winnen. De juiste keuze voor jou, is sterk afhankelijk van je leeftijd. Hoe dichter je bij de pensioenleeftijd zit, hoe beter het is om te kiezen voor een defensiever fonds. Als je eenmaal je keuze gemaakt hebt en je hier spijt van hebt dan is dit geen probleem, want je kan elk jaar veranderen. Als je je keuze gemaakt hebt, dan kan je de status van je beleggingen volgen. De waarde van het fonds wordt dagelijks berekend en wanneer je een storting gedaan hebt, krijg je een aantal deelbewijzen of participaties.

Is een pensioenfonds veilig?

Hoewel er bij een pensioenfonds een aantal risico's worden genomen is het over het algemeen gezien een veilige keuze. De banken zijn aan strenge regels verbonden en je kan in bepaalde maten zelf bepalen hoeveel risico je neemt. Ook kan je je keuze jaarlijks veranderen. Als je bank in de problemen komt, dan ben je je geld niet kwijt, want het vermogen van het fonds staat juridisch los van de bank.

Hoeveel kan je sparen?

Voordat je in een pensioenfonds belegt, is het belangrijk om te weten dat er een maximumbedrag geldt. Er zijn twee maximumbedragen: 990 euro met een belastingsvermindering van 30% of 1270 euro met een belastingsvermindering van 25%. Je kan ervoor kiezen om periodiek te sparen of een jaarlijks bedrag te storen. Er wordt meestal aangeraden om maandelijks een bedrag te storten, omdat je zo je stortingen spreidt over verschillende koersen tijdens het jaar.

Wanneer is het fiscaal aftrekbaar?

Om in aanmerking te komen voor belastingvermindering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je een inwoner van België of een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn, op het moment dat je het contract afsluit. Daarnaast moet je tussen de 18 en 65 jaar oud zijn tijdens het ondertekenen van je contract. Je moet ook onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting, je pensioenspaarrekening moet een looptijd van minstens 10 jaar hebben en je moet de jaarlijkse attesten van je bank of verzekeringsmaatschappij kunnen voorleggen.

Wanneer kan je het best beginnen met pensioensparen?

Sparen voor je pensioen doe je het best vanaf een jonge leeftijd. Op die manier kan je later meer genieten. Het is wel altijd belangrijk om te kijken of het voor jou voordelig is. Dit kan namelijk afhangen van je persoonlijke situatie. Ook kan je verschillende keuzes maken. Hoe jonger je bent, hoe meer risico je kan nemen. De regel is hierbij: als je meer dan 10 jaar verwijderd bent van je pensioenleeftijd, dan kan je kiezen voor tak 23, een pensioenspaarfonds. Als je minder dan 10 jaar verwijderd bent van je pensioen, dan kies je best voor tak21. Dit houdt minder risico in. Als je hier meer over wilt weten, dan kan je je bij de bank informeren.

Wat gebeurt er als je het geld opneemt voor je pensioen?

Heb je extra geld nodig en overweeg je om het geld te gebruiken van je pensioenspaarrekening? Dan is het belangrijk dat je weet dat je dit niet zomaar kan doen. De bedoeling van deze spaarrekening is dat je het voor je pensioen gebruikt. Als je het bedrag eerder gebruikt, dan zal je een boete moeten betalen die erg hoog kan oplopen, afhankelijk van je leeftijd. Voordat je deze stap overweegt is het dus belangrijk om je goed te informeren!