Hoe worden slapende rekeningen opnieuw wakker?

Al ooit gehoord van een slapende rekening en wat betekent die uitdrukking eigenlijk? Wat gaat er gebeuren met het geld van die slapende bankrekeningen? En waar kan je kijken of je een slapende rekening hebt? In de blog ‘Hoe worden slapende rekeningen opnieuw wakker? ‘ krijg je praktische informatie over dit onderwerp. Je zou er wel eens versteld van kunnen staan hoeveel rekeningen nog verscholen onder de deurmat zitten. Vorig jaar stond in België nog een bedrag van meer dan 400 miljoen euro op de rechtmatige eigenaar te wachten.

slapende rekeningen

Uit het oog verliezen van spaarrekeningen

Het beheer van allerhande sparrekeningen vergt de nodige opmerkzaamheid. Soms komt het al eens voor dat je een spaar- of zichtrekening helemaal op je netvlies verdwijnt. We horen je al luidop zeggen: hoe kan je nu spaargeld vergeten op een bankrekening. Nochtans komt zo een voorval meer voor dan dat je in eerste instantie zou vermoeden. Een typisch voorbeeld van zo een vergeten rekening is wanneer je ouders voor je spaarden zonder dat je het zelf in de smiezen had toen je piepjong was.

Hierdoor kwam die geheime spaarrekening in een vergeetboek terecht. Of misschien heb je enkele decennia geleden een spaarrekening geopend als buffer voor de toekomst. Maar door een samenloop van omstandigheden heb je de bankuittreksels niet meer nagecheckt. Het zijn slechts twee anekdotes die duidelijk maken dat een niet meer gebruikte rekening iedereen kan overkomen zonder daar zelf bewust bij stil te staan.

Maar wat is de definitie van slapende rekeningen?

Onder een slapende rekeningen verstaat men wanneer je een spaar- of zichtrekening de laatste 5 jaren met rust hebt gelaten. Geen storting of afhaling hebt gedaan én tegelijkertijd nooit meer contact hebt gehad met de betrokken bankinstelling. Bijvoorbeeld: je hebt al acht jaar geen verrichting meer uitgevoerd op de spaarrekening, maar wel haast dagelijks geldtransacties uitgevoerd op de zichtrekening. Dan wordt je spaarrekening niet beschouwd als een uitgedoofde rekening.

Bankinstellingen hebben een opsporingsplicht

Wanneer je bankrekening slapend is, zijn bankinstellingen gedwongen om het geld over te dragen aan de overheidsdienst, de zogenaamde Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de FOD (federale overheidsdienst) – departement Financiën. Zij houden de geldsommen bij wanneer een bepaalde bank de eigenaars niet kan opsporen. Gedurende het tijdsbestek dat de spaartegoeden bij DCK blijven, krijgt het spaargeld ook geen intrest. Dat is alvast de stand van zaken op dit ogenblik.

Bankiers hebben trouwens een opsporingsplicht als het saldo meer dan 60 euro bedraagt. Van hen wordt verwacht dat ze een poging ondernemen om de rechtmatige eigenaar van de bankrekening te contacteren en de klant van de bank hiervan op de hoogte te stellen. Als het saldo lager ligt dan 60 euro, mag de bank zonder te verwittigen het bedrag definitief transfereren naar DCK.

Maar hoe kan ik nu weten of ik zo een rekening heb of niet?

Als je in de verste verte niet weet of je een verdoken rekening hebt of niet, kan je zelf – zoals een moderne Sherlock Holmes – speurwerk verrichten. Hoe begin je eraan en welke stappen moet je ondernemen:

Stap 1: Surf naar de Belgische website: www.myminfin.be

Stap 2: Klik linksboven op de blauwe knop ‘Meld u aan'

Stap 3: Neem de instructies stap per stap door wat wordt gevraagd zoals het aansluiten van een eID-kaartlezer en de elektronische identiteitskaart

Stap 4; Als je éénmaal bent ingelogd, ga je naar de rubriek item ‘Mijn betalingen en teruggaven'.

Stap 5: Klik op de knop ‘Mijn slapende tegoeden raadplegen'. Je krijgt meteen een overzicht welke tegoeden nog op je persoonlijke naam staan.

Voor het geval dat je geen toegang krijgt tot Myfinfin, kan je altijd nog een schriftelijk verzoek opsturen. Het formulier dat je moet invullen kan je vinden op de website www.slapentegoeden.be. Je kan dat papier versturen naar: Dienst Slapende Rekeningen, Kunstlaan 30 – 1040 Brussel. Het ingevulde formulier moet ondertekend zijn en vergezeld van een kopie van je paspoort. Zowel de achter- als voorkant moet je kopiëren. E-mailen kan ook naar volgend adres: info@cdcdck@minfid.fed.be

Ik heb ontdekt dat ik nog een verwaarloosde rekening heb. En nu?

Als je er achter bent gekomen dat je nog een rekening hebt en het tegoed is kleiner dan 60 euro. Helaas, driewerf helaas… Dan kan kan je achter je centen fluiten. De fiscus is dan de lachende derde.
Wanneer het tegoed hoger ligt dan 60 euro, dan wordt het bedrag overgeheveld naar DCK. Tenminste als alle procedures om het geld op te sporen, volledig zijn achterhaald. Die speurtocht mag niet langer dan 12 maanden duren.

Voor verzekeringsverbintenissen wordt die periode op 18 maanden vastgelegd. Eenmaal je dossier bij het DCK is binnengekomen, heb je vanaf dan het recht om je saldo op te vorderen. De periode dat het tegoed opeisbaar is, ligt op 30 jaar nadat DCK je dossier ontving. Vroeger kon die verdoken bankrekening nog rente opbrengen, maar met de lage rentetarieven van tegenwoordig bedraagt de rente nul komma nul. Na de termijn van 30 jaar verdwijnt het geld onherroepelijk naar de staatskas.

Wat te doen bij het overlijden van de rekeninghouder?

Als de eigenaar van overlijdt, moet de erfgenaam zo vlug mogelijk de notaris hiervan op de hoogte brengen. Hij of zij zorgt voor de administratieve plichtplegingen en worden alle potentiële banken verwittigd. Vergeet niet dat een rekening ook slapend kan worden wanneer de bank geen weet heeft van het overlijden van de rekeninghouder. Erfgenamen kunnen eventueel zelf contact opnemen met DCK en een schriftelijke vraag indienen.

Hoe kunnen banken je helpen met slapende rekeningen?

Om te voorkomen dat spaargeld wegdommelt zonder zelf daar weinig aandacht aan te besteden, helpen de meeste banken je hiermee verder. Ben je de eigenaar van de rekening en dreigt je rekening na 5 jaar slapend te worden. Dan kan je best de betrokken bankinstelling contacteren. Vervolgens kan je aangeven of je de slapende rekening opnieuw wakker gaat maken en wil activeren. Door opnieuw in te loggen of een mail te sturen, zal je rekening opnieuw worden geactiveerd. Voor alle misverstanden uit de weg te ruimen. Het inloggen van je online account is een absolute must om de rekening opnieuw leven in te blazen. Zo volstaat een geldtransactie niet van de ene bank naar je rekening en wordt niet aanzien als een reactivering.