Langetermijnsparen is een bewust fiscusvriendelijk traject voor je latere toekomst met een aantrekkelijk levensverzekeringscontract. Hiermee kan je door de jaren heen een kapitaal laten aangroeien waarmee je een lang verdiend pensioen kan aanvullen. Een andere mogelijkheid is dat je pensioen nog niet meteen voor de deur staat en dat je eerst een woning wil kopen of bouwen. In bepaalde omstandigheden kan je door een spaarpot op te bouwen via een levensverzekering, je schuldsaldoverzekering in de nabije toekomst bekostigen. In dit artikel ‘Langetermijnsparen en het appeltje voor de dorst' lees je hoe je hieraan begint en wat de voordelen op fiscaal vlak zijn.

Wat is eigenlijk langetermijnsparen?

Om te starten met sparen op lange termijn sluit je een levensverzekering af met een tak 21 verzekeringsmaatschappij. Om zo een contractuele verbintenis moet je aan twee voorwaarden voldoen:

  • je moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
  • je valt onder het Belgisch belastingregime en draagt personenbelasting af.

Wanneer je tegemoetkomt aan deze twee voorwaarden, kan je jaarlijks een bepaalde geldsom aan de kant schuiven waarop je een voordeel van de fiscus van 30 procent ontvangt. Omdat je op je verzekeringspremie geen gemeentelijke taksen neertelt, stijgt het voordeel van de fiscus zelfs tot iets meer dan deze 30 procent. Afhankelijk van de geselecteerde spaarformule – je hebt een keuze tussen tak 21 of tak 23 – bekom je intresten op een lange termijn. De grootste troefkaart die je kan voorleggen bij deze vorm van sparen ten opzichte van het pensioensparen, is dat je ook na de leeftijd van 65 jaar aan langetermijnsparen kan doen. Om van een verder fiscaal voordeel te kunnen genieten, zal je wel een contract moeten ondertekenen voor je 65ste verjaardag. De minimumtermijn loopt dan nog tien jaar.

Het bedrag van deze levensverzekering is begrensd

Het totale bedrag dat je mag sparen wordt jaarlijks geplafonneerd en is afhankelijk van het belastbaar beroepsinkomen. Wanneer je een maximaal bedrag stort, krijg je een fiscal voordeel dat jaarlijks varieert. Afhankelijk van je persoonlijke situatie heb je de vrijheid om tijdelijk niets meer op de rekening te plaatsen of een minder bedrag te storten. Je hebt de vrijheid om de premie te verhogen of te verminderen.

Hoe zit het met uw belastingen bij kapitaalopneming?

Er is een taks op de verzekering van 2 procent verschuldigd op elke premie. Op je 60ste verjaardag betaal je een tussentijdse heffing van 10 procent op het gedeelte dat je bijeen spaarde met de premies. Wanneer je pas na je 55ste verjaardag met een levensverzekering startte, betaal je deze heffing pas op de tiende verjaardag dat je het contract hebt afgesloten. Wanneer je het maximale bedrag wil storten, doe je dat best voor je 55ste verjaardag om het meeste profijt eruit te halen. Ook na het betalen van de anticipatieve heffing is het meer dan de moeite waard om te blijven sparen. De premies die je immers nadien stort, zijn volledig vrij van belastingen en leveren een voordeel van 30 procent op. Voor alle duidelijkheid: als je op de voorziene einddatum je kapitaal opneemt, betaal je geen belastingen meer aan de fiscus. Je kan om allerlei redenen op voorhand je kapitaal opvragen, maar dat zorgt voor heel wat nadelen. Je moet niet alleen kosten betalen om op te stappen, maar je wordt ook door de fiscus beboet voor het voordeel van de belastingen waar je jaren van kon profiteren. Een stopzetting kan dus heel wat nefaste gevolgen hebben.

Let op: het fiscusvoordeel is niet voor iedereen

Er schuilt een addertje onder het gras: het fiscale profijt van een levensverzekering is niet voor iedereen geldig. Het maakt door de band genomen deel uit van een korf van maatregelen die worden genomen bij het afsluiten van een woonlening. Zoals bijvoorbeeld het premiestelsel bij een schuldsaldoverzekering en de kapitaalaflossingen van een hypothecair krediet. Vrij vertaald betekent dit als je al heel wat verzekeringspremies hebt afgesloten voor je woonlening, dan zal je betrekkelijk weinig voordeel kunnen puren uit een levensverzekering.

Het grote verschil tussen pensioensparen en het sparen op lange termijn?

Als je je levensstandaard na je pensioen wil behouden, zal je door de jaren heen een aanvullend pensioen moeten opbouwen. Je bouwt dus op eigen houtje een spaarpot op. De Belgische overheid voorziet hiervoor twee verminderingsstelsels van belastingen: het pensioensparen en het langetermijnsparen. Maar wat zijn nu precieze grote verschillen? De verschilpunten in een notendop samengevat:

De maximale premies verschillen aanzienlijk

Voor het stelsel van pensioensparen kan je maximaal voor 960 euro voordelig storten of 1230 euro, respectievelijk vermindering van belasting van 30 procent of belastingvermindering van 25 procent. Bij een levensverzekering ligt het maximale bedrag op 2130 euro.

De premietaks is anders

Bij een levensverzekering bedragen de takspremies 2 procent. Voor het pensioensparen is er van een premietaks geen sprake.

De maximale premies worden op een andere manier benaderd

Het is superbelangrijk om te weten dat de maximale premie voor pensioensparen voor jan en alleman hetzelfde is: ofwel 960 ofwel 1230 euro. Bij tak21 is de storting van de maximale premie volledig afhankelijk van de belastbare inkomsten. De bovengrens is vastgesteld op 2310 euro.

De anticipatieve heffing is verschillend

De anticipatieve heffing, die wordt genomen op de 60ste verjaardag van de verzekerde of op de 10de verjaardag van de contractuele overeenkomst wanneer die werd onderschreven na het 55ste levensjaar, bedraagt 8 procent voor het pensioensparen en 10 procent bij de levensverzekering.

Pensioensparen kan je altijd doen

Sparen voor je pensioen kan je ten allen tijde doen, zolang je beschikt over een belastbaar inkomen. Om fiscaal profijt te halen uit het langetermijnsparen, moet er voldoende mogelijke vrijheid zijn in je fiscale korf. Daarnaast hangt ook heel veel af waar je woont, met name het Gewest waar je die woonfinanciering hebt afgesloten en wanneer dat het geval was. Ook kan je pensioensparen en een levensverzekering combineren met elkaar. Op deze manier kan je het fiscale voordeel optimaliseren. Door deze spitsvondige ingreep kan je je kapitaal voor je pensioen een stuk groter maken.