Puur afgaande op de opbrengst van de rente, loont het nauwelijks de moeite om kasbons of een termijnrekening in huis te halen. Nochtans blijken voor bepaalde spaarders kasbons nog steeds niets aan populariteit in te boeten. In de blog ‘Waarom kiezen voor kasbon of een termijnrekening' reiken we handvatten aan waarom kasbons nog steeds in schwung zijn bij een select gezelschap beleggers en spaarders. De periode dat het traditionele spaarboekje waartoe de kansbons en de termijnrekening behoren uit het straatbeeld verdwijnt, is zeker niet voor morgen.

kasbon

De definitie van kasbons

Kasbons zijn één van de waaier beleggingsproducten waarbij een bankinstelling bevestigt een bepaald geldbedrag te hebben ontvangen. Na een vastgestelde looptijd die vooraf wordt bepaald krijg je je geld terug, samen met een rente die voor het ondertekenen van het contract werd vastgelegd. De looptijd varieert meestal met volle jaren, hoewel de banken hier uitzonderingen op de regel kunnen maken. De meest gekozen looptijden zijn 1, 3 en 5 jaar. Maar ook andere termijnen komen voor. In tegenstelling tot het gewone spaarboekje geef je dus je geld voor een bepaalde periode aan je bankinstelling af. Na de beëindiging van de contractuele overeenkomst wordt het gestorte bedrag met de rente terugbetaald. De rente ligt gedurende deze afgesproken periode vast. In tegenstelling met het spaarboekje, waar de rente van dag tot dag kan worden veranderd en aangepast.

Kasbons minder populair na het opheffen van de anonimiteit

Een flashback. Kasbons waren tot 2008 immens populair bij beleggers. Bij kasbons had je twee mogelijkheden: kasbon op naam en aan toonder. Vooral de laatste formule was bij Belgische spaarders een hot item. Met naamloze kasbons konden beleggers in die tijd heel wat geld verhandelen. Vooral na een overlijden verwisselden kasbons van eigenaar om zo de fiscus om de tuin te leiden bij de successierechten. Voor de dood van een familielid werden de kasbons uit de kluis gehaald en door de erfgenamen meegenomen.

Wat niet meer in de kluis lag, kan uiteraard ook niet door de fiscus worden getaxeerd. Tenzij de belastingdiensten lucht kregen van deze onfrisse praktijken na een grondig uitgevoerd onderzoek. Daarnaast waren anonieme kasbons ook enorm gegeerd bij beleggers die een vermogensbelasting vreesden. De fiscus weet best niet teveel over uw persoonlijke bezittingen. Wat niet weet, wat niet deert was de onderliggende gedachte. Helaas, driewerf helaas…. aan het rijk van anonimiteit werd in 2008 een bruusk einde gemaakt. Het was meteen ook het startsein dat kasbons minder onder de radar geraakten.

Het grote nadeel: liquiditeit

Een vrij groot nadeel bij het beleggen van kasbons is wanneer je door onvoorziene omstandigheden in geldnood geraakt. In de meeste gevallen ben je dan met kasbons niet zo goed af omdat je niet meteen ‘aan je centen kan'. De meerderheid van de bankinstellingen zijn weliswaar bereid om je spaargeld tegen een ‘eerlijke prijs' terug te storten, maar die eerlijke prijs is uiteraard een rekbaar begrip. Het bedrag wat je krijgt kan immers een heel stuk in waarde zijn verminderd. Liquiditeit speelt dus een cruciale rol wanneer je wil gaan beleggen in kasbons.

Kasbons ideaal voor spaarders die risico's schuwen

Kasbons en termijnrekening bieden heel wat perspectief voor spaarders die risico's schuwen. Of voor spaarders die bepaalde wensen in het achterhoofd houden. Termijnrekening of kasbons lenen zich om de rente te kapitaliseren. De vergoeding van de rente wordt niet uitbetaald, maar wordt bijgeteld op het gestorte kapitaal. Dit levert automatisch meer rente op. Beleggers met kasbons opteren vaak ook in vreemde valuta zoals het Britse pond, Noorse kroon of de Amerikaanse dollar. Per slot van rekening is het rendement dan niet alleen afhankelijk van de rente-opbrengst, maar ook van de wisselkoers die ermee gepaard gaat.

Veelgestelde vragen over kasbons

Wat is het minimumbedrag om een bedrag te storten

Het overgrote deel van de bankinstellingen bepaalt een minimumbedrag. Deze bedragen variëren van bank tot bank. Geldsommen schommelen tussen de 250 en 1000 euro.

Word je op de rente belast?

Het antwoord is duidelijk ‘ja'. Er wordt een roerende voorheffing op de rente afgehouden. Je bankinstelling stort dit automatisch door naar de fiscus. Veel spaarders schrikken af van de rente die momenteel wordt uitgekeerd bij een langetermijnrekening omdat de opbrengst historisch laag ligt. De gloriejaren van de kasbons liggen al een tijdje achter ons.

Kan ik over mijn geld beschikken voor het einde van de vervaldag?

In de meeste gevallen is dat geen probleem. Hou er wel rekening mee dat er kosten aan verbonden zijn die van bank tot bank kunnen oplopen. De verschillen liggen soms ver uit elkaar. Daarnaast zal je slechts een gedeelte van de rente krijgen uitgekeerd, afhankelijk van de looptijd. Met de beste wil van de wereld, je bent helemaal afhankelijk van de ‘goodwill' van de bankinstelling waar je een contractuele overeenkomst mee hebt afgesloten. Zorg ervoor dat je op voorhand goed weet wat de bankkosten zijn bij het verbreken van de looptijd en tot wanneer de rente wordt uitbetaald.

Mag je kasbons aan iemand anders verhandelen?

Bij de overgrote meerderheid van de Belgische banken zijn de meeste kasbons te slijten op een openbare veiling of op de beurs. Ze zijn weliswaar niet beursgenoteerd, maar er bestaat een kleine markt in. Er bestaat ook een andere mogelijkheid door je kasbons onderhands te verkopen. Bijvoorbeeld aan iemand uit je kennissenkring of een familielid. Je bent wel verplicht om dan je financiële instelling hiervan te verwittigen.

Is de tijd van de papieren kasbons definitief voltooid verleden tijd?

Achterpoortjes vinden om papieren kasbons te laten leveren, bestaan niet meer sinds 2008. Kasbons worden alleen nog maar uitgegeven in een elektronische versie en wordt op een effecten rekening bijgehouden. Dat is ook de hoofdreden waarom een kasbon enkel nog kan worden overgedragen aan een andere persoon wanneer de bankinstelling hiervan op de hoogte is. In het andere geval is dat praktisch op een andere handelswijze niet meer uitvoerbaar.

Help! Mijn bank is failliet

Als je bank over de kop gaat, word je sowieso beschermd door de Belgische overheid. Er is een garantie van terugbetaling voor deposito's tot 100.000 euro. Die bescherming geldt voor elke persoon en voor alle spaarproducten die worden gegroepeerd.