Wat is een effectenrekening

Het verhandelen van aandelen, het kopen van obligaties of deelbewijzen van fondsen dat kan alleen met een beleggingsrekening. Vooral nu, in tijden van lage rente, vormt de beurs een verstandig alternatief voor de traditionele vermogensopbouw. Om de beurs te betreden, moet je eerst een eigen aandelenrekening openen. Hier kom je te weten komen wat het openen van zo’n rekening juist inhoudt.

effectenrekening

Hoe werkt zo’n rekening

Praktisch gezien is het een rekening voor effecten. Aandelen, obligaties, ETF's, aandelen van beleggingsfondsen, enz. kunnen worden beheerd, gekocht en verkocht via deze rekening. Dergelijke rekening openen is dus een voorwaarde voor de handel in effecten.

De rekening is vergelijkbaar met een zichtrekening

Terwijl de girorekening het mogelijk maakt om deel te nemen aan het betalingsverkeer, kun je handelen met een beleggingsrekening. Het is ook de plaats waar je al jouw effecten centraal beheert. Vandaag de dag zijn deze rekeningen voornamelijk digitaal. Dit geldt ook voor de handel in effecten, die wereldwijd via internet in handelscentra plaatsvindt.

Als je aandelen of andere effecten wilt kopen, plaatst je jouw koop- of verkooporder via je beleggingsrekening. De depotbank voert deze opdracht voor je als makelaar uit via een clearingrekening. Het koopt of verkoopt effecten voor jou via de handelssystemen van de respectieve beurzen. Wanneer je effecten koopt, wordt het daarvoor benodigde bedrag gedebiteerd van je beleggingsrekening, een girorekening of een clearingrekening. Als je effecten verkoopt, wordt de opbrengst uitbetaald op een referentierekening.

Clearingrekening versus girorekening

Een girorekening is een voorwaarde om deel te nemen aan cashloos betalingsverkeer. Hiervoor gebruik je onder andere de debetkaart. De clearingrekening wordt daarentegen alleen gebruikt voor de handel in effecten. Betalingen van een clearingrekening kunnen alleen worden gedaan naar een bepaalde referentierekening.

Een beleggingsrekening wordt ook een depot genoemd

Het woord “depot” komt uit het Frans komt en betekent “magazijn” betekent. In het verleden was het “Depot” voor effecten eigenlijk een echt klein magazijn in een bank.

Waar kan ik een aandelenrekening openen

Je kunt vandaag nog een beleggingsrekening openen bij elke bank die een dergelijk product voor haar klanten aanbiedt. Bij bankkantoren wordt de aandelenrekening meestal lokaal bij een bankkantoor geopend.

Bij online banken kun je jouw beleggingsrekening via internet openen. Al je transacties (orders om effecten te kopen of te verkopen) worden online verwerkt. Daarom wordt soms gesproken van online makelaardij . Het voordeel van het online verhandelen van effecten is dat je overal en altijd toegang hebt tot je depot. Je kunt wereldwijd handelen in aandelen en andere effecten tijdens de handelsuren op de beurs.

Dankzij de lagere administratieve rompslomp kunnen online banken de beleggingsrekening tegen gunstige voorwaarden aanbieden. Zo betaal je soms de eerste drie jaar geen kosten voor het beheer van je beleggingsrekening. In combinatie met een zichtrekening, een effectenspaarplan of vanaf twee transacties per kwartaal is de beleggingsrekening ook gratis.

Hoe verloopt een online beursverrichting

Bij online banken kun je dit gewoon doen via internet. Hiervoor is een uitgebreid online makelaarssysteem beschikbaar. Je voert bijvoorbeeld gewoon het identificatienummer in van de aandelen die je wilt kopen. Voor internationale aandelen of effecten is het ISIN-nummer vereist. Zo eenvoudig is het.

Verschillende stappen bij het openen van een online beleggingsrekening

Je kunt in een paar stappen online een beleggingsrekening openen. De vereisten zijn dat je minstens 18 jaar oud bent en een zichtrekening hebt.

  • vul het online formulier in: Daar vul je jouw adres, je leeftijd en een geldige bankrekening in als referentierekening.
  • Print de applicatie uit en identificeer jezelf via de gevraagde werkwijze? Het kan gaan over het doorsturen van een kopie van je identiteitskaart, een bewijs van woonplaats,…Je kunt het legitimatieproces vanaf elke plaats uitvoeren.

Na een controle door de bank wordt je beleggingsrekening geopend en kun je beginnen met het verhandelen van effecten. Het duurt meestal maar enkele werkdagen vanaf het invullen van het online formulier tot het activeren van je beleggingsrekening

Welke effecten kan ik verhandelen met een beleggingsrekening

Met een depot heb je de mogelijkheid om naast aandelen ook andere effecten te kopen en te verkopen. Deze omvatten obligaties, aandelen in beleggingsfondsen, ETF's, opties en futures.

De effectenrekening kan individueel worden aangepast aan je beleggingsdoelstelling door de relevante activaklassen en effecten te selecteren.

Belangrijke termen over de beleggingsrekening

Een order

Een order (ook wel handel genoemd) is een order om effecten te kopen of te verkopen. Deze order wordt ontvangen door de makelaar die verantwoordelijk is voor je rekening. Afhankelijk van het feit of het order betrekking heeft op binnenlandse of buitenlandse effecten. Naargelang de soort wordt het een binnenlandse of buitenlandse order genoemd. Voor elke bestelling moet een vergoeding worden betaald, afhankelijk van het model van de beleggingsrekening.

De bestelkosten

Er worden kosten in rekening gebracht wanneer je een bestelling plaatst via je beleggingsrekening. De commissie bestaat uit een basisvergoeding en een vergoeding die afhankelijk is van de beurs.

De makelaar

Een makelaar accepteert orders van klanten om effecten te kopen of te verkopen op de beurs. De makelaar is meestal de depothoudende bank voor particuliere klanten.

De uitgiftetoeslag

Dit is een eenmalige vergoeding die verschuldigd is bij de aankoop van participaties in beleggingsfondsen. Deze vergoeding is gebaseerd op het bedrag van de aflossingsprijs en dient ter dekking van de distributiekosten van het fonds.

De limiet

Met een limiet kunnen kopers van aandelen een prijs opgeven waartegen het aandeel moet worden verkocht of gekocht.

Welke kosten worden er gemaakt

Vergoedingen komen voort uit de verkoop en aankoop van effecten. Enerzijds zijn er zogenaamde effectenrekeningkosten mogelijk. Deze zijn vergelijkbaar met vergoedingen voor een rekening-courant. De depothoudende bank dekt dus een deel van de administratieve kosten.

Daarnaast maakt de beleggingsrekening kosten die verband houden met bepaalde handelingen: de orderkosten. Elke keer dat je aandelen koopt of verkoopt, worden er orderkosten gemaakt. Deze zijn gebaseerd op het volume van de transactie aan de ene kant en op de vergoedingen die door het handelscentrum voor de transactie in rekening worden gebracht anderzijds. Voor een order op de beurs is bijvoorbeeld een vergoeding van 0,0015 procent van het opdrachtvolume en minimaal 1,50 euro verschuldigd.

Een voorbeeld van een beleggingsrekening

Een model beleggingsrekening is een virtuele rekening die dezelfde functies en kenmerken heeft als een “echte” aandelenrekening. Zo'n rekening is ideaal voor beginnende aandeelhouders die zich vertrouwd willen maken met het verhandelen van effecten zonder risico op verlies te nemen. Je kunt dus geen winst maken met een proefrekening. Veel onlinebanken bieden deze mogelijkheid.