Als je nog tientallen jaren van een welverdiend pensioen verwijderd bent, denk je niet meteen aan pensioensparen. De financiële toekomst lijkt op die leeftijd nog een ver-van-mijn-bed verhaal. Nochtans is een zorgvuldige pensioenplanning iets waar je beter zo vroeg mogelijk mee begint. In dit artikel ‘4 hoofdredenen om te denken aan een aanvullend pensioen' leggen we uit waarom sparen voor na je beroepsloopbaan nuttig is. Want laten we een kat een kat noemen. De Belgische pensioenen zijn geen vetpot en wie wil niet financieel onafhankelijk zijn. Een overzicht.

pensioensparen

Je kan niet vroeg genoeg beginnen met pensioensparen

Het merendeel van de experts die pensioenen berekenen, hanteren de parameter dat je na je beroepsloopbaan 60 tot 75 procent van je gemiddeld netto maandloon nodig hebt om je levensstandaard te kunnen blijven onderhouden. De tijden dat je van een uitgekeerd wettelijk pensioen als een soort rentenier kan leven, behoort al een tijdje tot de voltooid verleden tijd. Dit scenario is de dag van vandaag haast onmogelijk. Wil je op je oude dag financieel in de toekomst op een vrije manier freewheelen, dan zal je voorzorgsmaatregelen moeten nemen en een pensioenplan best voorbereiden. Een gouden raad: je kan nooit vroeg genoeg beginnen aan pensioensparen. Vier hoofdredenen waarom je van een aanvullend pensioen de absolute prioriteit moet maken:

1. Je wettelijke pensioen gaat ontoereikend zijn

Gedurende je beroepsloopbaan dok je geld neer voor sociale bijdragen. Je bouwt stukje bij beetje pensioenrechten op als je actief bent. Wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, kan je na een rijke carrière genieten van een wettelijk pensioen. Tot zover de normale gang van zaken. Maar tegenwoordig is het wettelijk pensioen ontoereikend om comfortabel je oude dag door te komen. De kans dat de pensioenleeftijd nog verder wordt opgetrokken, is reëel in de komende jaren.

2. Niet elke werkgever voorziet een groepsverzekering

Heel veel werkgevers voorzien een aanvullend pensioen in de vorm van een zogenaamde groepsverzekering. De werkgever betaalt de premies van de werknemer en dient om een bijkomstig pensioen aan te vullen. Werkgevers zijn spijtig genoeg niet verplicht om zo een verzekering af te sluiten voor hun personeel. Wanneer je in zo een situatie verkeert, zal je beter zelf persoonlijk acties moeten ondernemen.

3. Hoge levensverwachting overleeft spaargeld en kapitaal

Je kan het maar moeilijk onder stoelen of banken steken dat de gemiddelde levensverwachting met rasse schreden omhoog gaat. Dit heeft tot gevolg dat de periode die je als gepensioneerde doormaakt, heel wat jaren oploopt. De belangrijkste consequenties hierdoor zijn dat de zorg voor de gezondheid piekt, net als de gespecialiseerde huisvesting en ondersteuning voor senioren. Om een lang verhaal kort te maken: je zal in ogenschouw moeten nemen dat het aantal pensioenjaren stijgt en je wellicht extra centen nodig zal moeten hebben om rond te komen.

4. Vermijd: uit financiële noodzaak bij je kinderen gaan wonen

Stel dat je onvoldoende pensioenkapitaal hebt bij elkaar geharkt en in feite budgettair tekort komt. In uitzonderlijke gevallen moet je bij je kinderen gaan wonen om de financiële eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Geef toe, een ongezonde situatie. Zowel als ouder alsook voor de kinderen zelf. Om die reden kan je best tijdens je actieve beroepsloopbaan genoeg geld opzij zetten. De opties om een gezond evenwicht te vinden tussen de klassieke formule van aanvullend pensioensparen en investeren voor je pensioen zijn vrijwel onbegrensd.

De keuze uit twee mogelijkheden

Wie aan pensioensparen wil doen, heeft twee opties om een formule te kiezen. Van de ene kant het zogenaamde pensioensparen. Je beschikt over de volgende keuze:

  • het pensioenspaarfonds: dat is een beleggingsfonds dat speciaal werd opgericht voor pensioenspaarders. Het financiële aspect wordt door een bank geregeld
  • de pensioenspaarrekening: dat is een levensverzekering die je afsluit met een verzekeringsmaatschappij en door stortingen recht hebt op een verminderde belasting in functie van pensioensparen

Van de andere kant is er ook nog een andere formule: de zogenaamde gewone levensverzekering. In het vakjargon ook wel het langetermijnsparen genoemd. De fiscale regels verschillen tussen beide formules niet zoveel.

Het maximumbedrag op jaarbasis

Wie aanspraak wil maken op jaarlijks belastingvoordeel, kan slechts een beperkt bedrag inzetten dat fiscale voordelen oplevert. Veel hangt ook af welke formule je hebt gekozen.

Bij het pensioensparen

Ongedacht van je maandelijks salaris, is het maximum bedrag voor iedereen hetzelfde. Niettemin zijn er twee opties. Dit zijn momenteel de maximale mogelijkheden:

  • als je maximaal 990 euro, maak je aanspraak op een vermindering van de belastingen van 30 procent belegt,
  • wanneer je maximaal 1270 euro stort, is het belastingvoordeel gelimiteerd tot 25 procent

Bij een gewone levensverzekering

Het belastingvoordeel bij een gewone levensverzekering is op 30 procent vastgesteld. Het maximale geldbedrag hangt hier wel af van het nettoloon. De lat voor het maximale bedrag per persoon ligt momenteel op 2,390 euro. Maar in de praktijk ligt die totaalsom een heel stuk lager als je op jaarbasis minder den 36,848 euro netto verdient.

Het aanbod van een pensioenspaarfonds is vrij beperkt

Wie zich aan een brede waaier van mogelijkheden verwacht bij een pensioenspaarfonds, komt bedrogen uit. Het voorgestelde gamma is eerder vrij beperkt te noemen. De inleg bij een pensioenspaarfonds is niet beschermd. In ruil voor dat financieel risico mag je op langere termijn wel rekenen op een hoger rendement. Tegenwoordig is er ook een vrij beperkt aanbod van een pensioenspaarfonds dat zich vooral focust op duurzaam beleggen. Niet alleen wordt naar de financiële pijlers gekeken, maar ook naar verschillende parameters die het milieu ten goede komen.

Keuze bij aanvang maken

Je kan een contract van een levensverzekering afsluiten, zowel voor het pensioensparen als voor ‘de gewone levensverzekering'. De keuze voor welke formule dat je kiest, zal je weloverwogen op voorhand moeten maken. Dus voor het ondertekenen van het contract. Er bestaan drie soorten levensverzekeringen:

  • Tak 21: dat is de soort waar je geen risico loopt. De intrestvoet is gewaarborgd
  • Tak 23: is een fonds met beleggingen dat gekoppeld is aan een levensverzekering. Hieraan is wel een bepaald risico aan verbonden. Er is geen garantie voor je inleg
  • Tak 44: dat is een vrije recente formule. Het is een combinatie tussen tak21 en tak 23. Afhankelijk voor welk component je kiest, heb je een belegging zonder of met risico

Samengevat: start zo vroeg mogelijk met een aanvullend pensioen

Er zijn een dozijn van redenen om met pensioensparen te beginnen. Hoe vroeger dat je het doet, hoe beter is de vuistregel. Als je toch een achterstand hebt opgelopen om voor je pensioen te gaan sparen, moet je helemaal niet je handen in de lucht steken. Werk een persoonlijk plan uit met individuele haalbare doelstellingen. Met de juiste planning en de gepaste mindset is een comfortabel leven tijdens je pensioen voor iedereen een haalbare kaart.