Waar moet je aan denken bij het afsluiten van een hypothecaire lening?

De populaire uitdrukking ‘Vlamingen zijn allemaal geboren met een baksteen in de maag' heeft te maken dat het merendeel van de Vlamingen gepassioneerd is om te bouwen in zijn leven. Het afsluiten van een hypothecaire lening is een echte mijlpaal in het leven van een mens. De rente mag dan wel op dit ogenblik vrij laag staan, het kostenplaatje blijft een grote invloed hebben op het budget van elk gezin. En dit voor een termijn van 10, 15, 20 of zelf 25 jaar en langer. Om die reden zal je rekening moeten houden met enkele criteria. In deze blog ‘Waar moet je aan denken bij het afsluiten van een hypothecaire lening'? krijg je enkele handvatten aangereikt die je voor ogen moet houden bij een verbintenis van een woonlening. Hoe ga je nu te werk?

hypothecaire lening

Baken meteen enkele zekerheden af

Als je de knoop hebt doorgehakt om een bouwgrond aan te schaffen of een woning te kopen, kan je best meteen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen voor het geval dat de verkoop niet plaatsvindt wanneer je geen hypothecaire lening om uiteenlopende redenen kan afsluiten. In het vakjargon wordt dit ook wel ‘een opschortende voorwaarde in het compromis' genoemd. Kwestie om niet met onaangename verrassingen te worden geconfronteerd. Zo vermijd je het risico dat de verkoper een schadevergoeding kan claimen die soms kan oplopen tot 10, 15 of zelfs 20 procent van de totale overeengekomen koopsom die je hebt onderhandeld. Verlies niet uit het oog dat bij de opmaak van een compromis met de potentiële verkoper en het verlijden van de notariële akte slechts 4 maanden mag tussen zitten. Binnen deze tijdsspanne moeten de registratierechten worden vereffend.

Op jacht naar een gunstig tarief

Een hypothecaire lening afsluiten doe je niet over één nacht ijs. Wikken en wegen is de boodschap. Dit doe je met verschillende tarieven van banken zorgvuldig onder de loep te nemen. En focus je vooral niet op het voorstel van één bepaalde bank. Je kan het bijna vergelijken met de aankoop van een personenauto. Dan stap je ook niet een garage binnen met een budget van 25.000 euro en koop je holderdebolder een auto. Met een woonlening is dat net hetzelfde. Hier gaat het wel om een bedrag van 150.000 euro en meer. Aan de onderhandelingstafel met een bankier zitten, kan heel wat voordelen opleveren. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Wie een lening wil aangaan van 150.000 euro op 20 jaar met een vaste rente die is vastgelegd op 2,50 procent, komt uit op 240 maandelijkse aflossingen van plus minus 792 euro per maand. Omgerekend zou dit na 20 jaar ongeveer in totaal op een eindbedrag van 192.000 euro komen. Wanneer je aan de onderhandelingstafel zit met een vertegenwoordiger van een bankinstelling, kan je in sommige gevallen het vooropgestelde voorstel tot 2 procent herleiden. De maandelijkse kosten worden meteen gereduceerd tot 757 euro wat een besparing over de hele periode van 8.400 euro oplevert. Met deze geldsom kan je al een paar keer op reis gaan wanneer je enkele bankbezoekjes brengt. Wie voor een kortere periode wil lenen, kan zelfs tarieven afdwingen die ver onder de 2 procent liggen.

Andere overwegingen bekijken om een woninglening aan te gaan

In sommige uitzonderlijke gevallen kan je de alternatieve toer opgaan. In plaats van de bankinstelling aan te spreken bestaat de mogelijkheid om aan te kloppen voor een sociale woning bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Maar dan zal je wel aan bepaalde strikte voorwaarden moeten voldoen. De criteria verschillen jaarlijks. Zo mogen de belastbare inkomsten niet hoger zijn dan een bepaald totaalbedrag en mag de woningwaarde slechts een bepaalde limiet bereiken. Daarnaast mag de waarde van het huis bij een mogelijke verkoop niet een bepaalde vastgelegde limiet overstijgen. Veel hangt af of je een alleenstaande bent of een gezin met maximaal twee kinderen. Bij grotere gezinnen wordt een ander tarief gehanteerd. Ook de ligging in België vormt een maatstaf.

Verlies bijkomende kosten niet uit het oog bij de hypothecaire lening

Als je een woonlening wil afsluiten, zal je ook met andere factoren moeten rekening houden. Denk maar aan een rits bijkomende kosten. Voor het in orde brengen van je dossier ben je al vlug minimaal 250 tot 500 euro kwijt. Over het algemeen zijn dat de nodige kosten voor de administratieve taken die moeten worden uitgevoerd. Bovendien rekenen heel veel financiële bankinstellingen de algemene kosten voor het schatten van de waarde van het onderpand aan waarop ze hun lening op hypothecair gebied zullen bepalen. Voor de bankiers is dit belangrijk omdat ze bij wanbetalers kunnen overgaan tot woningverkoop in het meest extreme geval. Daarnaast zijn er uiteraard nog de kosten bij de notaris bij het verlijden van de woonakte of de aangekochte bouwgrond. Als je een lening bij de bank aangaat van 150.000 euro, schommelen de kosten tussen 4.200 en 4.500 euro. Deze prijs omvat: het honorarium van de bewaarder van de hypotheek, de administratieve tussenkomst van de notaris, het registratie- en hypotheekrecht…

Het voordeel van een schuldsaldoverzekering

Als je in een bankinstelling een woonlening afsluit, volgt vaak de gebruikelijke vraag van de bankier of je een schuldsaldoverzekering wil aangaan. Dat is een verzekering die borg staat dat een resterend onbetaald bedrag van een woonkrediet door een verzekeringsmaatschappij wordt terugbetaald, wanneer de verzekeringnemer van het hypothecaire lening, vroegtijdig sterft. Verdere afbetaling door de partner of erfgenamen is niet meer nodig. Om het cru te zeggen: de schuldsaldoverzekering is een bepaalde vorm van verzekering als iemand overlijdt. Er bestaan verschillende schuldsaldoverzekeringen. De bankinstelling zal je hierover verder kunnen adviseren. Ook hier is het best dat je verschillende tarieven gaat vergelijken welk tarief het voordeligst is. We willen geen knuppel in het hoenderhok gooien, maar de gekoppelde verzekeringspremies kunnen soms tot driemaal toe, hoger liggen. Wees op je hoede.

Een verzekering die inkomensverlies dekt

De gratis verzekering gewaarborgd inkomen mag je zeker niet links laten liggen. Wie minstens een jaar heeft gewerkt, kan zich voor een periode van tien jaar laten indekken. Een onvoorziene tegenslag loert vaak om de hoek. Denk maar als je zonder werk valt of invalide wordt. De Vlaams regering en overheid betaalt hiervoor de premies als je inkomen niet een bepaalde limiet heeft bereikt en je woning de hoofdverblijfplaats is. Het totaalbedrag wanneer je werkonbekwaam bent of werkloos moet toezien, is afhankelijk van het verlies van inkomsten, de maandelijkse hypothecaire aflossing en de termijn van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Het plafond van maximale tegemoetkoming wordt jaarlijks bepaald. Die tussenkomst kan worden gespreid over 36 maanden.