Je bekijkt nu ESG: wat is het en hoe beïnvloedt het de financiële markten (en jouw portefeuille!)

ESG: wat is het en hoe beïnvloedt het de financiële markten (en jouw portefeuille!)

ESG, een afkorting voor Environmental, Social en Governance, vertegenwoordigt een nieuw tijdperk in de wereld van beleggen. Terwijl traditioneel beleggen zich voornamelijk richtte op financieel rendement, wordt bij ESG-beleggen ook rekening gehouden met de impact van investeringen op maatschappelijke en milieu-gerelateerde aspecten.

Milieu (Environmental): Hier draait alles om de ecologische voetafdruk. Denk aan zaken als klimaatverandering, duurzame energie, waterbeheer en vervuiling. Bedrijven die proactief stappen zetten om hun ecologische impact te verminderen, scoren hier hoog op.

Sociaal (Social): Dit aspect heeft te maken met hoe bedrijven omgaan met mensen. Hierbij kun je denken aan arbeidsomstandigheden, mensenrechten, relaties met gemeenschappen en productverantwoordelijkheid. Een bedrijf dat goed voor zijn werknemers zorgt en een positieve impact heeft op de gemeenschap waarin het actief is, kan hier goed scoren.

Governance (Bestuur): Governance gaat over het bestuur van een onderneming. Belangrijke onderwerpen zijn bedrijfsstructuur, beloningen voor het hoger management en de rechten van aandeelhouders. Transparantie en eerlijkheid staan hier centraal.

In de huidige tijd, waarin consumenten en beleggers steeds bewuster worden van de impact van hun keuzes, wordt ESG steeds belangrijker. Beleggers willen niet alleen een financieel rendement behalen, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Bedrijven die aan ESG-criteria voldoen, laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen. Dit maakt ze aantrekkelijk voor zowel consumenten als investeerders.

ESG

Waarom is ESG belangrijk?

ESG, dat staat voor Environmental, Social en Governance, heeft de afgelopen jaren flink aan terrein gewonnen in de beleggingswereld. Maar waarom?

Allereerst draagt het bij aan een duurzamere wereld. Milieu (Environmental) aspecten zoals klimaatverandering en vervuiling vragen om bewuste investeringskeuzes. Bedrijven die milieubewust handelen, dragen bij aan een gezondere planeet.

Op sociaal (Social) vlak gaat het om de impact van bedrijven op mensen en gemeenschappen. Goede arbeidsomstandigheden en positieve gemeenschapsrelaties zijn niet alleen ethisch juist, maar leiden vaak ook tot stabielere, loyale werknemers en klanten.

Wat governance (Bestuur) betreft, bevordert goede bedrijfsvoering transparantie en verantwoordelijkheid. Dit kan risico's verlagen en vertrouwen opbouwen bij investeerders en consumenten.

In een wereld waar consumenten, investeerders en zelfs regelgevers steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en ethisch handelen, kan ESG niet worden genegeerd. Bedrijven die deze criteria serieus nemen, zijn vaak beter voorbereid op toekomstige uitdagingen en kansen. Ze tonen aan dat winst en principes hand in hand kunnen gaan.

Wat betekent dit voor jouw portefeuille?

Het integreren van ESG-criteria in je beleggingsbeslissingen kan een aanzienlijke invloed hebben op de samenstelling en prestaties van jouw portefeuille. Maar wat betekent dit concreet voor jouw investeringen?

Ten eerste biedt ESG je een breder perspectief. Naast het bekijken van traditionele financiële indicatoren, beoordeel je bedrijven ook op hun milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en bestuurspraktijken. Dit kan je helpen risico's te identificeren die niet direct zichtbaar zijn in kwartaalcijfers. Een bedrijf met een sterke ESG-score kan bijvoorbeeld beter gepositioneerd zijn om langetermijnrisico's zoals regelgevende boetes of reputatieschade te vermijden.

Daarnaast kunnen ESG-criteria kansen onthullen. Bedrijven die proactief zijn op het gebied van duurzaamheid of die sterke sociale praktijken hanteren, kunnen marktleiders worden, vooral als consumenten en stakeholders deze waarden steeds meer gaan waarderen.

Bovendien draagt ESG bij aan de diversificatie van jouw portefeuille. Door te beleggen in bedrijven die duurzame praktijken hanteren, kun je jouw exposure aan verschillende industrieën en markten vergroten, wat kan leiden tot een stabielere beleggingservaring op de lange termijn.

Hoe meet je ESG in bedrijven?

Het meten van ESG-factoren bij bedrijven vereist een systematische benadering om een helder inzicht te krijgen in hun duurzaamheidsprestaties.

Allereerst zijn er gespecialiseerde ratingbureaus die bedrijven beoordelen op hun ESG-prestaties. Deze bureaus analyseren openbare rapporten, vullen ze aan met eigen onderzoek en geven bedrijven vervolgens een score. Als belegger kun je deze scores gebruiken als referentie.

Zelfrapportage van bedrijven is een andere belangrijke bron. Vele organisaties publiceren tegenwoordig duurzaamheidsverslagen waarin ze hun inspanningen op milieugerelateerde, sociale en governance-gebieden toelichten. Echter, het is essentieel om kritisch te zijn, aangezien sommige bedrijven mogelijk alleen de positieve kanten belichten.

Ook zijn er externe audits die onafhankelijke beoordelingen geven over de ESG-prestaties van een bedrijf. Dit soort beoordelingen kan een objectiever beeld geven van de werkelijke impact van een onderneming.

Tot slot is het waardevol om stakeholderfeedback te overwegen. Klanten, werknemers en gemeenschappen die direct te maken hebben met een bedrijf kunnen waardevolle inzichten bieden over de echte ESG-impact van een organisatie.

In het kort, het meten van ESG in bedrijven vraagt om een combinatie van verschillende bronnen en methoden voor een evenwichtig en diepgaand inzicht.

ESG winstgevendIs ESG investeren winstgevend?

De vraag of ESG-investeringen winstgevend zijn, komt vaak op bij beleggers. Uit onderzoek blijkt dat ESG-beleggingen niet alleen bijdragen aan positieve maatschappelijke veranderingen, maar ook concurrerende financiële rendementen kunnen bieden.

Veel bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria tonen aan proactief te zijn, risico's beter te beheren en innovatieve oplossingen voor hedendaagse uitdagingen te ontwikkelen. Dit kan leiden tot betere bedrijfsprestaties op de lange termijn. Bovendien trekken ESG-bedrijven vaak loyale klanten en gemotiveerde werknemers aan, wat positief kan uitwerken op de bottom-line.

Hoewel het geen garantie is dat ESG-investeringen altijd zullen overtreffen, suggereren diverse studies dat ESG-strategieën op zijn minst gelijkwaardige, zo niet betere, rendementen kunnen leveren vergeleken met traditionele beleggingen. ESG is dus niet alleen ethisch verantwoord, maar kan ook financieel aantrekkelijk zijn.

ESG trends in de toekomst

We zien dat ESG steeds belangrijker wordt in de financiële wereld. Grote investeringsfondsen en banken hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar toenemen. Bedrijven die nu al goed scoren op ESG-gebied hebben een voorsprong en zullen waarschijnlijk de winnaars van morgen zijn.

Investeren met oog voor ESG is niet alleen goed voor de wereld, maar kan ook financieel aantrekkelijk zijn. Het is een manier om je geld op een ethische manier te beleggen en tegelijkertijd een mooi rendement te behalen. Het is duidelijk dat ESG in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. Het is dus zeker de moeite waard om je hierin te verdiepen en je portefeuille hierop aan te passen.

Is er toch ook niet heel wat terechte kritiek op ESG?

Ja, ondanks de voordelen en de groeiende populariteit van ESG-investeringen, is er ook terechte kritiek op ESG.

  1. Greenwashing: Een van de meest voorkomende kritieken is het fenomeen van ‘greenwashing', waarbij bedrijven hun producten of diensten als milieuvriendelijk presenteren terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn. Dit kan beleggers misleiden die op zoek zijn naar echt duurzame investeringsmogelijkheden. Grote bedrijven uit de oliesector zijn hier echt een kampioen in.
  2. Gebrek aan gestandaardiseerde metingen: Er is een breed scala aan ESG-ratings en -normen, waardoor het voor beleggers moeilijk kan zijn om bedrijven objectief te vergelijken. Zonder gestandaardiseerde metingen kan de interpretatie van wat als ‘goed' of ‘slecht' wordt beschouwd, variëren. Een goed voorbeeld voor mij is hoe men naar vaping kijkt. Vape-producten helpen honderdduizenden rokers van de sigaret af, maar worden door banken bekeken als een tabaksproduct. Op die manier wordt innovatie stevig afgeknot in een sector die eigenlijk een enorm positieve impact op de gezondheid van miljoenen rokers wereldwijd zou kunnen hebben. Het Belgische Thribe zet zich keihard af tegen tabaksproducten, maar krijgt geen financiering van de grootbanken als KBC, ING, Belfius, BNP Paribas Fortis of AXA omdat ze tabaksproducten zouden maken. De grootste vervuilers ter wereld als Total, Shell of mijnbedrijven zijn echter meer dan welkom bij diezelfde banken omdat ze zo'n experts zijn in greenwashing. Dramatisch!
  3. Korte termijn versus lange termijn: Hoewel ESG zich richt op langetermijnwaarde, kunnen bedrijven onder druk van aandeelhouders soms korte termijn beslissingen nemen die in strijd zijn met ESG-principes.
  4. Focus op rapportage in plaats van impact: Er is een zorg dat bedrijven meer nadruk kunnen leggen op het rapporteren over ESG-inspanningen dan op het daadwerkelijk maken van betekenisvolle veranderingen.
  5. Complexiteit: ESG-beleggen is complex en kan beleggers ontmoedigen die het gevoel hebben dat ze niet genoeg kennis hebben om geïnformeerde beslissingen te nemen.

Hoewel ESG-beleggen veel potentieel heeft om positieve veranderingen te stimuleren, is het belangrijk dat beleggers zich bewust zijn van deze kritiekpunten en hun due diligence doen voordat ze beslissingen nemen.

Geef een reactie