Voor de tweede keer op rij kent de tak21 levensverzekering opnieuw een forse groei bij de Belgen. Uit een recent gepubliceerd rapport blijkt dat individuele verzekeringen met gewaarborgde rente, aan populariteit (plus 11 procent) wint. Denk maar aan tak21 en tak22. Levensverzekeringen die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen zoals tak 23 tuimelden met 4,8 procent naar beneden. In de blog ‘Beleggen zonder risico met tak21 is populair' ontdek je waarom risicoloos beleggen bij de Belgen opnieuw in de lift zit na een zware terugval sinds 2012.

Wat is een tak21 spaarverzekering?

De tak21-spaarverzekeringen focussen zich op beleggers die een gewaarborgd rendement nastreven en die makkelijk een termijnperiode van minstens 8 jaar kunnen overbruggen, zonder het risico te moeten nemen om kapitaalverlies te hebben. Het wordt vaak aanbevolen om die middellange termijn van 8 jaar te respecteren. De reden is ook dat na die looptijd geen roerende heffing meer wordt toegepast.

De garanties van een tak21-levensverzekering

De tak21-spaarverzekeringen bieden volgende garanties:

  • de basisrentevoet blijft gedurende de looptijd gegarandeerd
  • je spaart bij een verzekeringsmaatschappij en niet bij een bankinstelling
  • je kan genieten van een staatswaarborg ten belope van 100,000 euro en per verzekeringsmaatschappij
  • je hebt recht op een volledige vrijstelling van roerende voorheffing. Er is één voorwaarde aan verbonden: je moet het geld 8 jaar en 1 dag laten staan zonder vroegtijdig er aan te komen
  • De vrijstelling van de roerende voorheffing is niet begrensd tot het bedrag van 990 euro zoals dat momenteel het geval is bij banken
  • je betaalt nauwelijks instapkosten. Enkel de 2 procent taks die wettelijk is voorzien

Neem de tijd om het kapitaal te laten stijgen

Wie ervoor gekozen heeft om een tak21 spaarverzekering te nemen, bouwt gedurende de jaren heen een mooi kapitaal op dat gestaag groeit. Je kan het voor verschillende doeleinden gebruiken: het in stand houden van je eigen vermogen, een geldbuffer opbouwen, een appeltje voor de dorst voor je oude dag of de studies bekostigen van de kinderen aan de hogeschool of universiteit. Je noemt het maar op. Hoofdzaak is uiteraard dat je een ‘spaarreservoir' opbouwt voor onvoorziene kosten die kunnen opduiken. Voor die buffer kan je beter een spaarrekening openen zodat je altijd aan je zuurverdiende centen kan geraken in geval dat het nodig is. Het hoeft geen betoog dat een traditionele en klassieke spaarrekening minder gaat opbrengen gedurende 8 jaar dan een afgesloten tak21 spaarverzekering. Je zal voor jezelf moeten uitmaken hoe je het geld wil gaan verdelen en vooral de hoeveelheid spaargeld gaat spreiden: spaarrekening of tak 21-spaarverzekering.

Waarom wordt het wel degelijk een verzekering genoemd?

Tak21 behoort inderdaad tot de categorie van spaarverzekeringen. De hoofdreden is dat het ondertekende contract niet alleen de verzekeringnemer kent, maar ook één of meer begunstigden bij een eventueel overlijden van de verzekeringnemer. Je kan dus contractueel laten vaststellen wat er gaat gebeuren met het geld na een mogelijk overlijden. Dat is niet onbelangrijk. In het merendeel van de gevallen kan een contract worden opgesteld met 2 verzekeringsnemers. Bijvoorbeeld man en vrouw als echtpaar. Deze formule biedt het voordeel dat bij een mogelijk sterfgeval, de contractuele overeenkomst automatisch overgaat naar de langstlevende echtgenoot of begunstigde.

Welke kosten komen er bij kijken?

Een veelgestelde vraag is hoeveel kosten erbij komen kijken. Je zal een onderscheid moeten maken tussen instapkosten, de normale beheerskosten en de uitstapkosten. De instapkosten kunnen schommelen van bank tot bank. Hetzelfde geldt voor de beheerskosten. De uitstapkosten daarentegen bedragen na 8 jaar nul procent. Eerder je geld opvragen dan die 8 jaar, is absoluut af te raden. Waarom? De roerende heffing wordt immers dan in rekening gebracht en ook de uitstapkosten kunnen aan de hoge kant liggen.

De tak21-spaarverzekering in functie van een successieplanning

Levensverzekering kunnen ook dienst doen als spaar- of beleggingsoplossing. Met zowel een tak21 spaarverzekering als met een tak23 beleggingsverzekering kan je als bijkomend voordeel aan successieplanning doen. Hieronder lees je enkele handvatten hoe je dan te werk moet gaan en welke voordelen dit kan bieden.

Het geld is na een overlijden heel vlug beschikbaar

Bij een overlijden worden rekeningen tijdelijks geblokkeerd. Zowel van de overledenen als van de echtgenoot in kwestie. Voor dat alle gelden terug worden uitgegeven, zal de notaris of de fiscus onderzoeken of de erfgenamen schulden hebben. Zolang die procesvoering loopt kan je niet aan je geld. Maar als je partner of iemand anders eveneens begunstigde is, wordt het geld van de verzekeringsmaatschappij sneller dan gewoonlijk opgeheven.

Een alternatieve oplossing voor een testament

Als je overlijdt is het niet altijd 100 procent zeker dat het vermogen automatisch naar je echtgenoot of partner gaat. Denk maar aan ongehuwde koppels die nochtans onder één dak wonen. In deze omstandigheden biedt de tak21 spaarverzekering een goede alternatieve oplossing. Met dit contract kan je heel makkelijk een begunstigde aanduiden zoals je levenspartner of de kinderen. Het is ook een groot voordeel dat je altijd de namen van de begunstigden kan veranderen.

Schenkbelasting versus erfbelasting

Een veel voorkomende werkwijze is schenken bij successieplanning. De erfgenamen betalen dan schenkbelasting dat een stuk lager ligt dan de erfbelasting. Dankzij de zogenaamde ‘gecontroleerde vermogensopdracht' via de levensverzekering krijg je als verzekeraar toch nog alles onder controle. Zolang je leeft, doe je als begunstigde wat je wil. Zo blijf je nog steeds de touwtjes in eigen handen houden.

Een aanvullende dekking ter bescherming

Om je levenspartner of je gezin in bescherming te nemen bij een eventueel plots overlijden, kan je via de tak21 spaarverzekering nabestaanden extra financieel beschermen in geval dat je zou overlijden na een auto ongeluk. Je kan kiezen naar wie het vermogen zal ontvangen. Verlies niet uit het oog dat de aanvullende dekking een extra kostenplaatje heeft. Bovendien valt of staat zo een aanvullende dekking wanneer je medisch dossier eveneens wordt goedgekeurd.

De heropleving van de tak21 spaarverzekering

De spaarverzekering zat na 2012 in een serieuze dip. Maar sinds 2018 is die neerwaartse spiraal omgeslagen en zit de tak21 spaarverzekering opnieuw in de lift. En dit al 2 jaar op rij. De reden is dat de Belgische spaarders opnieuw eieren voor hun geld kiezen. Het tak21 sparen is risicoloos. De sector noemt het zelf de veiligste manier om een basis te leggen voor een aanvullend pensioen, zowel voor een zelfstandige als voor een particulier. Daarnaast is er het fiscaal voordeel dat voor vele beleggers een doorslaggevend argument is.