Wat is een stop loss order?

Letterlijk betekent het “stop het verlies”. Het is een risicobeheersinstrument dat door de handelaar wordt gebruikt om de verliezen te beperken bij elke handelstransactie die hij op de markt uitvoert.

De handelaar communiceert met zijn makelaar, of andere financiële tussenpersoon over het niveau waarop hij de verliespositie moet sluiten. Op deze manier stelt de handelaar voor de handel het maximale bedrag aan kapitaal vast dat hij bereid is te beïnvloeden met een specifieke operatie.

Het is een limietorder, van aankoop of verkoop, die tegelijk met het instapniveau van de handel (“entry level” of “entry point”) naar uw tussenpersoon wordt doorgestuurd.

stop loss order

In de praktijk, wanneer een handelaar een directionele positie inneemt op een financieel instrument, besluit hij om long of short te gaan. Hij stelt tegelijkertijd een limietprijs in aan de tegenovergestelde kant van de richting waarop hij inzet. Die positie wordt automatisch gesloten door de makelaar.

Als de marktdeelnemer in koop (long) op een bepaald financieel instrument wordt gepositioneerd, zal het stop loss order gaan over een verkooporder (short) die is vastgesteld op een prijsniveau dat lager ligt dan het punt van binnenkomst van zijn positie. Omgekeerd, wanneer de handel in een financieel instrument bearish (kort) is. Dan zal het stop loss betrekking hebben op de terugkoop (long) van het instrument en zal worden vastgesteld op een prijsniveau dat superieur is aan het instapniveau.

Het is een instrument dat alle handelaars constant moeten gebruiken in hun handelsactiviteit. Dit wordt nog belangrijker, vooral wanneer u onervaren bent en voor het eerst online handelt. De handelaar moet zich, nog voordat hij nadenkt over de potentiële winst die hij kan maken door zijn handel, richten op wat hij kan verliezen. Hij doet dit bij elke transactie die hij doet op de markten.

Het doel van stop loss

De handelaar weet vooraf niet of de intuïtie op de markt zal blijken te kloppen. Daarom stelt hij een prijslimiet vast die hem zal beschermen voor het geval de markt zich in de tegenovergestelde richting van zijn handel zou bewegen. Het belangrijkste doel van stop loss is om de positie te sluiten met een verlies dat is vastgesteld, in lijn met uw handelsplan en strategie.

Het is duidelijk dat er achter het innemen van een positie in de ene of in de andere richting een analyse (wordt uitgevoerd door de handelaar. Elke strategie die op de financiële markten kan worden toegepast, wel of niet statistisch, zal op een vrij groot aantal transacties resultaten opleveren die soms positief en soms negatief uitvallen.

De financiële markten zijn onmogelijk te voorspellen, waardoor elke handelaar, ongeacht zijn ervaring, aan de verkeerde kant van een beweging kan belanden. Het is daarom een onmisbaar instrument in de gereedschapskist van alle handelaren op de financiële markten.

De beste actie is dan ook om te zorgen voor een veiligheidsmechanisme, toe te passen in het geval dat de gewenste richting van uw operatie verkeerd blijkt te zijn. Op deze manier kan de handelaar het maximale potentiële verlies vastleggen.

Stop loss: waar en hoe te plaatsen

Om te begrijpen waar de stop loss te plaatsen is het noodzakelijk om eerst te weten in welke richting de prijzen naar verwachting in de toekomst zullen gaan. Het niveau van ongeldigheid van de strategie moet daarom aan de tegenovergestelde kant worden geplaatst. Een voorbeeld zal duidelijk maken wat er tot nu toe is gezegd.

Praktisch voorbeeld

Laten we ervan uitgaan dat we een analyse hebben gemaakt van de EUR/USD-wisselkoers. Op dit moment is de EUR/USD-koers 1,1400. We besluiten dan ook om een lange strategie uit te voeren vanaf de huidige prijzen (entry “to market” order). Op dit punt zal het ook nodig zijn om het stop loss-niveau te positioneren om ons kapitaal te beschermen als de prijzen de andere kant op gaan.

Ook volgens onze analyse besluiten we dat het niveau van $1.1390 het niveau is waarop, wanneer het naar beneden wordt gepasseerd, onze bullish view over de wisselkoers zou ontkrachten. De stop loss moet daarom op dit niveau worden geplaatst. We hebben nu het instapniveau op 1.1400 en het stop loss-niveau op 1.1390, d.w.z. 10 pips onder de laadprijs van de handel.

Als de zaken goed gaan de beurs wordt het opleveren van winst gewaardeerd. Als de prijzen tot aan het niveau van stop loss raken wordt de positie gesloten en het risico om een groter verlies te lijden uitgesloten. Het bovenstaande voorbeeld betreft de Forexmarkt, maar het concept blijft hetzelfde, zelfs als u aandelen, grondstoffen of aandelenindexen wilt verhandelen.

Er zijn verschillende soorten stop loss

Dit zijn de belangrijkste

  • stop loss als een percentage
  • stop verlies in geldwaarde
  • stop loss op basis van kandelaarspatronen en grafische figuren
  • stop loss op basis van technische niveaus (statische en dynamische steunen en weerstanden)
  • stop loss op basis van de volatiliteit (met gebruik van de ATR-indicator)

De procentuele stop loss impliceert het verlaten van de positie nadat de onderliggende waarde zich tegen onze richting in heeft bewogen met een door de operator vooraf bepaald percentage.

Monetaire stop loss is een soort order die gebaseerd is op het monetaire verlies dat in een bepaalde transactie wordt geleden. De handelaar kan bijvoorbeeld besluiten de positie te sluiten na een vooraf bepaald monetair verlies te hebben geleden.

De stop loss op basis van kandelaarspatronen en grafische figuren zijn die niveaus van ongeldigheid van de operatie die gebaseerd zijn op de conformaties van bepaalde kandelaarspatronen (bijvoorbeeld het Hamer patroon, Schietster, Engulfing ,…) of op grafische figuren van omkering of voortzetting (dubbel minimum, dubbel maximum, hoofd en schouders, driehoek, …

De stop loss op basis van technische niveaus maakt gebruik van statische of dynamische steunen en weerstanden om het meest geschikte niveau vast te stellen dat de bestaande operatie ongeldig zou maken. Dit kan zijn, voor strategieën die de horizontale of dynamische steunen verhogen, voor strategieën die de statische of dynamische weerstandsniveaus verlagen.

De stop loss op basis van de volatiliteit is degene die als “veiliger” wordt beschouwd dan de vorige. Door de order te positioneren op basis van de volatiliteit kunnen de prijzen “ruimte krijgen om te ademen”, zodat ze niet voortijdig worden stopgezet als gevolg van tijdelijke ongunstige prijsbewegingen. Deze stop loss wordt traditioneel ingesteld via de 14-periode ATR-indicator.

De 3 basisregels van stop loss

Het is niet genoeg om te weten hoe belangrijk het is: het is noodzakelijk om de basisregels te kennen om de stop loss op een intelligente en rendabele manier te bepalen.

Regel 1: Selecteer een precieze invoerprijs

U moet nooit een handel op een willekeurige prijs invoeren, maar een invoerprijs bestuderen en pas op dat moment de markt betreden.

Op deze manier kan de stop loss worden geplaatst op korte afstand van het punt van binnenkomst. U kunt afsluiten met weinig schade. De sitiuatie opnieuw analysere, en eventueel terug te keren naar een gunstiger prijs.

Regel 2: Bepaal de stop loss

U moet vooraf beslissen welk kapitaal u wilt riskeren (in termen van pips of geld). Het is belangrijk dat het stop loss minder is dan de verwachte winst van de handel: met andere woorden, de exitprijs met verlies moet dichterbij de marktintroductieprijs liggen dan de exitprijs met winst.

Regel 3: Bouw het handelsplan voor de handel

Analyseer en selecteer vooraf de instap- en uitstapprijzen zowel in verlies als in winst: elke handel moet de tijd nemen om de toestand van de markt te bestuderen en te analyseren, impulsieve markttoetredingen of op basis van slechte informatie moeten worden vermeden.

De studiefase moet voorafgaan aan de handelsfase: wanneer u een order plaatst, moet u dan mentaal vrij zijn om de computer uit te schakelen en de zaak niet meer urenlang te volgen. Stop loss ordersn take profits moeten u de zekerheid geven dat u zo goed mogelijk heeft geopereerd.