Een inleiding tot Bolero

Bolero is de roepnaam van het online beleggingsplatform van KBC. Het biedt een heel arsenaal van traditionele beursproducten. De klassieke aandelen, obligaties, trackers, opties, warrants en noem maar op. Maar dit platform komt ook heel verrassend uit de hoek met de relatief nieuwe beleggingsvorm crowdfunding voor start ups. In de blog ‘Bolero biedt een nieuwe vorm van beleggen aan: crowdfunding' belichten we een niet zo bekende tak van beleggingen die de jongste jaren aan een steile opmars bezig is. Een overzicht wat crowdfunding precies is. Heel veel beleggers hebben er wel al ooit van gehoord, maar blijven met heel veel vragen opgezadeld.

bolero

Even in de tijd: crowdfunding en de kinderschoenen

Vijf jaar geleden stond crowdfunding in België nog maar in de kinderschoenen. Het overgrote deel van de mensen wist trouwens niet van het bestaan af. Maar op de dag van vandaag wint crowdfunding meer en meer aan populariteit. De jongste jaren is het aantal start-ups zienderogen toegenomen. Momenteel worden jaarlijks zo een 3000 van dergelijke ondernemingen boven de doopvont gehouden. Hierdoor worden op jaarbasis plus minus 50.000 jobs gecreëerd.

Om een fonkelnieuw project uit de startblokken te krijgen, hebben startende ondernemers uiteraard financiering nodig. Zij kunnen een eigen financiering zoeken door middel van crowdfunding in plaats van de traditionele lening bij de bankinstellingen. Drie jaar geleden – in 2017 – werden in België belangrijke veranderingen doorgevoerd wat betreft financiële crowdfunding: de zogenaamde Tax shelter. Deze werkwijze stimuleert ondernemende nieuwkomers en werd verruimd naar crowdfunding op financieel vlak. Op deze manier kunnen de investeerders van lucratieve fiscale voordelen genieten.

Bolero is een broker die steeds vaker negatieve reviews krijgt op Trustpilot. We raden het toch aan om goedkopere en betere brokers te gebruiken zoals Mexem.

Wat is het en je hebt twee soorten crowdfunding

Wanneer je een nieuw project uit de grond stampt (‘de crowdfunder'), wil je de aandacht trekken van enkele geïnteresseerde investeerders. Ook wel de ‘backers' genoemd'. Meestal vindt die informatieronde online plaats via een crowfunding platform. Het doel kan een commercieel karakter hebben, maar kan ook worden gebruikt om een film of een boek te financieren. Je hebt twee soorten crowdfunding. Niet-financiële crowdfunding en financiële crowdfunding:

Niet-financiële crowdfunding vanuit filantropisch standpunt

De investeerder verwacht geen enkele return-on-invest van een project. De geldsom wordt bij wijze van spreken vanuit filantropisch standpunt gegeven door schenking (‘donations') en beloning (‘rewards'). Deze vorm van crowdfunding wordt heel vaak gebruikt in de kunstwereld zoals theater, muziek en de schilderkunst om bijvoorbeeld vernissages te helpen organiseren. De persoonlijke bedragen zijn vaak relatief heel laag die kunnen gaan van 10 tot 250 euro. In België zijn er naast het wereldbekende Kickstarter nog andere platformen op de markt: Crowd'in, Ulule, Hello Crowd en Crofun.

Financiële crowdfunding als aandeelhouder binnen een start-up

Hier spreken we van een echte belegging. De investeerder participeert als aandeelhouder van een nieuw op te starten project. Dit kan door crowdfunding via aandelen (equity) of als schuldeiser bij crowdfunding via lening (crowdlending). Bij crowdlending kunnen de belangen van privépersoon tot privépersoon gaan (ook wel bekend als peer–to-peer) of via leningen van particulieren naar bedrijven toe (peer-to-business). De ‘backers' willen wel investeren uit empathie voor een onderneming, maar ze willen voor deze goodwill wel financiële return. Ook al is dat niet altijd gegarandeerd.

Een nieuwe trendsetter: vastgoed crowdfunding

De nieuwste trend in crowdfunding is vastgoed. De roots liggen in de Verenigde Staten en Frankrijk. Crowdfunding voor vastgoed kan worden verdeeld in twee modellen om te investeren: een gezamenlijke huurinvestering en het medefinancieren van een vastgoedpakket. Met beide manieren kunnen beleggers het rendement van hun spaargeld drastisch vermeerderen.

Het co-financieren van een programma in vastgoed

Deelnemers helpen een bouwproject van bijvoorbeeld projectontwikkelaars op poten zetten. Denk maar aan flatgebouwen, woningen, kantoren of winkels. Langs deze weg worden middelgrote vastgoedondernemers financieel geruggensteund om hun project van start te laten gaan. De gemiddelde opbrengst van deze investering schommelt wereldwijd tussen de 7 en 12 procent.

Het principe van een gezamenlijke huurinvestering

Verschillende investeerders kopen met verschillende mensen een bepaald goed om te verhuren. Ze worden dus (mede-)bezitter voor een investering waarvan de bedragen meestal tussen de 2000 en 10.000 euro liggen. De opbrengst is afhankelijk van verschillende factoren: het land en het vooropgestelde jaarlijks rendement.

Waarom de voorkeur geven aan crowdfunding?

Uit een recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat investeerders voor crowdfunding kiezen, omdat ze in een bepaald start-up project alle vertrouwen hebben. Dat geloof wordt nog versterkt omdat investeerders beloond worden als ze geld in een start-up pompen. Verschillende redenen worden hiervoor aangehaald:

  • het project situeert zich in hun eigen domein
  • ze hebben er een emotionele band mee
  • de geografie speelt een heel belangrijk rol

Vanuit het perspectief van de backers enerzijds is de financiële winstmarge de meest doorslaggevende motivatie om aan crowdfunding te doen. Vanuit het standpunt van de beginnende bedrijfsleider anderzijds is crowdfunding niet enkel maar een ideale alternatieve bron om te financieren, maar ook om het op stapel staande project uit te testen bij het grote publiek. Noem het een verborgen marketingsstrategie. Als een crowdfunding flopt, kan dit betekenen dat het brede publiek niet echt enthousiast reageert en dat het aangeboden product iets is waar niemand op zit te wachten.

Met welke valkuilen moet een startend bedrijf rekening houden?

Een startend bedrijf dat een project op de markt wil brengen, botst soms met tegenkantingen. De meest voorkomende struikelblokken, zijn:

  • te weinig startkapitaal om een onderneming te beginnen
  • crowdfunding is nog een grote onbekende voor mogelijke investeerders
  • terughoudendheid om online verrichtingen te gaan doen

Om die vooroordelen de kop in te drukken, zorgt Bolero Crowdfunding het hele jaar door voor kennismaking sessies voor mogelijke toekomstige investeerders die meer willen weten over crowdfunding. Een ‘whitepaper' staat voor de crowdfunding geïnteresseerden ter beschikking.

De impact van Tax shelter op crowdfunding

De datum 1 februari 2017 is een grote mijlpaal in de Belgische geschiedenis van crowdfunding. Sinds die dag worden onder bepaalde voorwaarden enkele fiscale voordelen gegeven aan potentiële beleggers die willen investeren in start-up projecten of micro-ondernemingen. Het is algemeen geweten dat beginnende ondernemingen niet altijd over voldoende financiering beschikken. Hoewel heel veel jonge bedrijven enorme ambities uitstralen, toont de realiteit aan dat de investeerders nogal huiverachtig staan om centen ergens in een fonkelnieuwe onderneming te pompen. Met de invoering van de Tax shelter op 1 februari 2017 trachtte de Belgische overheid meer investeerders te lokken om rechtstreeks meer leningen te geven aan jonge ondernemingen. De regelgeving veranderde hierdoor ook voor de financiële crowdfunding. Deze nieuwe maatregelen zorgden ervoor dat beleggen via crowdfunding aan aantrekkingskracht won.

De meest gestelde vragen over Bolero crowdfunding

Aan welke voorwaarden moeten de bedrijven voldoen om in aanmerking te komen

Ondernemingen moeten voldoen aan volgende parameters:

  • Een rechtspersoon via een BV, NV, CV zijn naar Belgische rechtsplegingen
  • Een historiek van minimum 2 jaar kunnen voorleggen
  • Het bedrag dat moet worden opgehaald schommelt tussen 100.000 en 5 miljoen euro
  • De financiering beoogt een bepaalde doelstelling: overname, groei, vastgoed of startkapitaal

De Bolero-crowdfunding: welke soort wordt aangeboden

Je hebt verschillende soorten zoals hierboven beschreven. De Bolero-crowdfunding biedt financiële crowdfunding aan en dit via obligaties. Concreet betekent dit dat een belegger intekent op een (gestalde) obligatie van een bedrijf. In ruil hiervoor ontvangt de potentiële mecenas een tegenprestatie op financieel gebied.

Bolero is een broker die steeds vaker negatieve reviews krijgt op Trustpilot. We raden het toch aan om goedkopere en betere brokers te gebruiken zoals Mexem.