Over het algemeen biedt het leven vaak een tweede kans voor heel veel dagdagelijkse dingen. Maar hoe zit het bij beleggers die pas de eerste voetsporen zetten in de investeringswereld? Krijgen deze nieuwkomers ook een herkansing? In de meeste gevallen niet en kan een kleine fout soms leiden tot een zware financiële opdoffer en verlies.

In dit artikel' Beleggen voor beginners – 10 meest gemaakte fouten ‘ krijg je praktische info in een notendop hoe je best deze beleggingsfouten kan vermijden. Een verwittigd man is er twee waard. Door deze kapitale fouten te omzeilen, kan je je investeringsportefeuille op middellange termijn vergroten. Hier lees je welke 10 valkuilen je best kan vermijden.

beleggen voor beginners

Valkuil 1: Zonder een strak financieel plan investeren

Eén van de grootste flaters die startende beleggers maken, is te willen investeren zonder een strak afgebakend financieel plan voorop te stellen. Een financiële planning is broodnodig als ideale uitvalsbasis, inkomsten te genereren en zo de vooropgestelde levensdoelstellingen te bereiken. Lukraak in het wilde weg gaan beleggen, zonder een vooropgesteld plan, kan immers leiden tot negatieve rendement cijfers. Het is van primordiaal belang dat je duidelijke prioriteiten geeft aan je behoeften en zorgt dat je verplichtingen tot een minimum kan herleiden. Vooral in de beginfase kan je best de deskundige hulp inroepen om je vakkundig hierbij te begeleiden. Verlies niet uit het oog dat beleggen een continu proces is. Met andere woorden, men moet over een goed plan beschikken en de nodige discipline aan de dag leggen om het in goede banen te leiden.

Valkuil 2: De onwetendheid over de nodige risico's

Beleggen is een leerproces van lange adem. Heel vaak worden beleggingsproducten aangeprezen: gewoonweg omdat een hoger rendement wordt gegarandeerd of omdat iemand uit je kennissenkring dit aanbeveelt. Je zal alles moeten wikken en wegen of de belegging niet teveel risico met zich teweegbrengt. Goed beleggen is niet alleen een wetenschap, maar ook een kunst. Je zal alert moeten zijn om overdreven voorgestelde vereenvoudigingen naar waarde in te schatten en halve waarheden zoveel mogelijk te negeren. Veel beleggingen worden in de hand gewerkt door de persoonlijke normen en waarden, de opgedane ervaring, stemmingswisselingen, angst, hebzucht en massapsychologie. Parameters die de illusie wekken dat we logisch investeren en de valstrikken in sommige gevallen over het hoofd zien. Vergeet niet dat elke belegger verschillende risicoprofielen heeft. Wat misschien het meest ideaal is voor je collega, kennis of buurman, wil nog niet zeggen dat een bepaalde belegging voor jou persoonlijk het meest geschikt is. Het risico dat je eventueel neemt, hangt sterk af van volgende factoren:

  • de liquiditeit waarover je beschikt
  • toestand binnen je gezin
  • hoe oud je bent: of je aan het begin van je beroepsloopbaan staat of dat je met pensioen gaat

Volg een Gratis Online Aandelen Training

Valkuil 3: De diversificatie werd verkeerd gekozen

De risicospreiding van activa is uiteraard essentieel belangrijk om er zorg voor te dragen dat de portefeuille een minimale financiële averij oploopt en het rendement optimaal wordt benut. Vooral in de startfase diversifiëren beleggers nauwelijks en richten ze zich vooral op afzonderlijke activacategorieën. Je korf van beleggingen moet bestaan uit de activaklassen, gebaseerd op uw individuele doelstellingen en het risicoprofiel dat je hebt. Je zal rekening moeten houden met een mix van eigen vermogen en de schulden die je hebt. Ook zal je je portefeuille regelmatig moeten monitoren om een juist beeld te kunnen vormen. Denk maar aan eventuele veranderde persoonlijke omstandigheden.

Valkuil 4: Te laat beginnen te beleggen

In dit lijstje lijst ‘ Beleggen voor beginners – 10 meest gemaakte fouten ‘ mag de leeftijd van beleggers niet ontbreken. De uitdrukking ‘Jong geleerd, oud gedaan' past uitstekend in de beleggingswereld. In het begin van je carrière, wanneer de verplichtingen voor een gezin veel kleiner zijn, kan je meer spaargeld aan de kant schuiven. Het overgrote deel van de mensen denkt dat je in een later stadium kan sparen. Dat is een tunnelvisie die de waarheid geweld aandoet. Het woordje ‘later' betekent in vele gevallen ‘te laat'. Een gouden tip: start zo vroeg mogelijk met beleggen. Zo kan je op een lange termijn je portefeuille laten groeien.

Valkuil 5: De terughoudendheid om een levensverzekering af te sluiten

Heel veel mensen staan afkerig om een levensverzekering af te sluiten. Nochtans zijn levensverzekeringen bij wijze van spreken een noodzakelijk kwaad om ertoe bij te dragen dat geliefden uit je eigen bubbel, recht hebben op een financieel veiliger leven in het geval van een onvoorziene gebeurtenis. Zeker als je als belegger de broodwinnaar van je gezin bent. Nochtans zijn er heel wat mensen die wat een levensverzekering betreft, een huiverachtige houding aannemen. Een algemene vuistregel luidt: als je een levensverzekering afsluit, moet je ervoor zorgen dat je tien keer de jaarlijkse kosten voor je gezin dekt.

Valkuil 6: Belastingbesparingen niet plannen in het begin van het jaar

Een addertje onder het gras zijn de belastingbesparingen. Financiële instellingen hebben de gewoonte vlak voor de belastingaangifte nog enkele aanlokkelijke belastingbesparende producten aan te bieden. Het resultaat is dat je profiteert van een belastingbesparing. De andere kant van de medaille is dat het financieel aangeboden product niet altijd strookt met je persoonlijke behoeften. Om die valkuil te vermijden, kan je best in het begin van het boekjaar aan belastingplanning doen. Zo vermijd je ook dat je niet roekeloos ‘investeert om te investeren' bij gebrek aan tijd.

Valkuil 7: Je emotioneel laten leiden voor een investering

Het emotionele aspect speelt bij beleggingen vaak een doorslaggevende rol. Iedereen heeft wel zijn favorietenkransje voor beleggingsfondsen allerhande. Maar je emotioneel laten leiden bij een belegging, kan een negatieve impact hebben. Stel dat een belegging niet voorziet in een bepaald vooropgesteld rendement, dan zal je vroeg of laat de keuze moeten maken om die belegging uit je portefeuille te verwijderen. Zorg dat je dat vroegtijdig doet zodat je de schade kan inperken.

Valkuil 8: Leen zo weinig mogelijk om te beleggen

Geld pompen in een investering met geleend geld van familie of vrienden, is een stap in de goede richting naar een financiële tragedie. Hoewel het op het eerste zicht attractief lijkt, is het een optie die risicovol is. In het geval van een marktdaling zoals dat het geval is door Covid-19, kan zo een lening heel wat onvoorziene nefaste gevolgen op persoonlijk vlak veroorzaken. Het gevolg is dat je leningen moet aangaan die hogere rentetarieven hanteren. Dat sneeuwbaleffect kan je best vermijden.

Valkuil 9: Beleggen op basis van geruchten en mond-aan-mond-reclame

Een belegging mag enkel worden uitgevoerd op basis van eigen researchwerk. Van horen zeggen is een slechte raadgever. Je kan wel op de hoogte blijven van bepaalde richtwijzers op de markt. Als je alleen maar afgaat op de geruchtenstroom en de mond-aan-mond-reclame zonder dat je zelf onderzoek doet, is niet meteen de juiste benadering om te gaan investeren . Beleggen vergt heel wat onderzoek die je zelf zal moeten gaan doen. Dat vormt een hele klus.

Valkuil 10: Vergelijk geen historische rendementen met toekomstige

Een veel gemaakte fout van beginnende beleggers is dat historische rendementen worden aanzien als een zekerheid voor de toekomst. Uit studies blijkt dat toekomstige rendementen niet altijd dezelfde rooskleurige cijfers kunnen voorleggen dan dat het geval was in een eerdere periode. Het beleggingsadvies dat je ontvangt over de geschatte kansen op langere termijn, is nooit een wiskundige zekerheid. Kortom, baseer nooit een belegging op historische behaalde gemiddelde rendementen. Als beleggen zo voor de hand liggend was, zouden meer mensen hierin slagen.

Volg een Gratis Online Aandelen Training