Overzicht van Belgische Banken

De verschillende basistaken van banken toegelicht

Niet veel contant geld in huis houden

Iemand kan besluiten om alle betalingen contant of in termijnen te doen via het postkantoor. Hij kan zijn geld in een kast bewaren. Maar contant geld thuis houden is riskant, terwijl het betalen van goederen of diensten met een creditcard, bankoverschrijving of automatische incasso zowel veilig als snel is. Bovendien is geld veiliger in een bank. Natuurlijk is niets gratis en krijgt de bank betaald voor haar diensten, dus u moet waakzaam blijven en het beheer van uw rekening goed in de gaten houden.

De zichtrekening of rekening-courant

Op deze rekening komt geld van stortingen en overschrijving van de klant. Het is geld waarover hij “on demand” wil kunnen beschikken, d.w.z. op elk moment volgens zijn behoeften en zonder vertraging. De rekening courant maakt het gemakkelijk om alle betalingen en inningen te doen via overschrijvingen, domiciliëringen, doorlopende opdrachten, cheques, enz. Het wordt regelmatig aangevuld met inkomsten, salarissen, pensioenen, vergoedingen… Deze rekening dient ook als vertrekpunt voor de verrichtingen op de andere rekeningen van de persoon, voornamelijk de spaarrekening.

Het openen van een rekening-courant

Elke natuurlijke persoon kan een rekening openen bij de bank van zijn of haar keuze, maar omdat er twee personen nodig zijn om een contract te ondertekenen, heeft de bankier inspraak in de zaak. Het staat de bank namelijk vrij om de opening van een rekening te weigeren of te aanvaarden.

De wetgeving van sommige landen van de Europese Unie voorziet echter in een recht op de rekening. In België is dit de basis bankdienstverlening. Alleen de minimale diensten worden verleend: stortingen en opnames, overschrijvingen, doorlopende opdrachten en domiciliëringen, evenals het verstrekken van rekeningafschriften. Transacties zijn toegestaan zolang er voldoende geld op de rekening-courant staat.

Spaarrekeningen

De zichtrekening biedt een breed scala aan diensten voor betalings- en incassotransacties. Het verdient vaak belangstelling, maar dit is niet de belangrijkste rol. Andere rekeningen zijn bedoeld om de waarde van het geld van klanten te verhogen. Deze rekeningen zijn bedoeld om ze een hogere vergoeding (rente) te verdienen.

Het is een spaarinstrument zonder looptijd. De houder kan op elk moment geld storten en opnemen. Het gelddeposito wordt vergoed met rente. Deze rente is op dit moment verwaarloosbaar. Bij sommige banken bedraagt die maar 0.01%.

De termijnrekening Is een kortetermijnbelegging (1 jaar, 2 jaar, 5 jaar enz.) waarvan de looptijd en de rentevoet vooraf worden bepaald en niet variëren. Hoe langer de looptijd van de investering, hoe hoger de rente.

De verschillende bankdiensten

De belangrijkste bankdiensten zijn:

 • onderhoud van de rekening: openen, sluiten, beheren
 • het verzenden van rekeningafschriften
 • het ter beschikking stellen van een betaalkaart en/of een bankkaartpapieren overdrachten

Voor al deze diensten worden meestal kosten in rekening gebracht. De bank moet de klant informeren over deze kosten.Banken bieden de klant meestal een keuze aan:

 • een “pakket” waarbij de klant een forfaitaire vergoeding betaalt voor alle diensten die met zijn zichtrekening worden geleverd
 • een “à la carte” optie waarbij de klant per transactie betaalt

Ter herinnering, in de basisbankdienst, waar alleen de minimale diensten beschikbaar zijn, worden de jaarlijkse kosten verlaagd om arme mensen toegang te geven tot het economische leven. Het systeem van elektronisch beheer van de rekeningen door de cliënt vanaf zijn persoonlijke computer, bekend als thuisbankieren of pc-bankieren, verlaagt de kosten van de bankdiensten.

De verschillende betaalmiddelen

Een goed of dienst kan op verschillende manieren worden betaald.

 • In contanten:de betaling gebeurt rechtstreeks met biljetten en munten
 • met een creditcard: met de Bancontact of Mister Cash kaart kunt u betalingen uitvoeren die rechtstreeks geregistreerd zijn op de zichtrekening van de betalende persoon. Deze handelingen, die vereisen dat winkeliers het juiste apparaat hebben, zijn mogelijk wanneer het Bancontact- of Mister Cash logo op de winkeldeur wordt weergegeven. De bankkaart wordt zowel gebruikt om te betalen voor een goed of dienst als om contant geld op te nemen bij een geldautomaat.
 • Betaling via bankoverschrijving: een overboeking is een overboeking van een bepaald bedrag van een zichtrekening naar een andere rekening. Het geld wordt gedebiteerd (opgenomen) van de rekening van de opdrachtgever (de persoon die betaalt) en gecrediteerd (toegevoegd) aan die van de begunstigde (de persoon die de betaling ontvangt) via een geautomatiseerd systeem. Het overschrijvingsformulier is zowel op papier als in elektronische vorm beschikbaar. Sinds november 2007 is de nationale overschrijving vervangen door de Europese overschrijving, in overeenstemming met de doelstelling van de Europese Unie om een eengemaakte Europese betalingsruimte tot stand te brengen.Voortaan heeft het rekeningnummer een internationale identificatie, CODE IBAN (International Bank Account Number) genaamd. De bank heeft ook een identificatiecode, de BIC CODE (Bank Identifer code).
 • De domiciliëring: wanneer een persoon op regelmatige tijdstippen rekeningen van verschillende dienstverleners moet betalen (water, elektriciteit, telefoon, gas, enz.), kan hij of zij gebruik maken van domiciliëring. Een domiciliëring is een overeenkomst tussen de verzender (de persoon die betaalt), zijn bank en de begunstigde (de persoon die de betaling ontvangt). Door deze overeenkomst machtigt de opdrachtgever zijn bank om op verzoek van de begunstigde zijn rekening automatisch te debiteren. Zodra een bedrag aan de begunstigde verschuldigd is, hoeft de opdrachtgever dus niet meer de stap te zetten om een betaling te doen, maar wordt de opdracht voor deze betaling door de begunstigde rechtstreeks naar de bank gestuurd. Een domiciliëring is niet automatisch: het openen van een domiciliëring vereist bepaalde formaliteiten.
 • De doorlopende opdracht: een doorlopende opdracht is een opdracht van de rekeninghouder om met regelmatige tussenpozen of op vaste data een vast bedrag over te maken naar een bepaalde rekening (de rekening van de begunstigde). De doorlopende opdracht is nuttig in gevallen waarin het te betalen bedrag vaststaat, zoals huur, terugbetaling van een krediet… Het bespaart tijd en voorkomt het vergeten van een vervaldatum.
 • Betaling met creditcard: een creditcard is een betaalkaart waarmee u de betaling kunt uitstellen. Het stelt u in staat om op afstand te betalen voor aankopen en om te betalen voor aankopen bij handelaren die dergelijke kaarten accepteren. Net als een bankkaart kan een creditcard ook worden gebruikt om geld op te nemen (maar pas op, aan elke opname met een creditcard zijn kosten verbonden).
  Deze kaarten worden uitgegeven door grote bedrijven, zoals Visa, MasterCard, American Express… Deze bedrijven zijn contractueel gebonden, enerzijds aan de kaarthouder en anderzijds aan de handelaar of dienstverlener die de kaart als betaalmiddel accepteert. Dus zodra de bank een kredietkaart uitgeeft aan een van haar klanten, ondertekent deze laatste een contract waarin de rechten en plichten van elke partij zijn vastgelegd.
 • Transacties die met een kredietkaart worden uitgevoerd, worden enkel afgetrokken van de zichtrekening van de betalende persoon aan het einde van de maand of aan het begin van de volgende maand.

Deze verschillende betalingswijzen hebben allemaal een invloed op het saldo van de rekening-courant; het is daarom belangrijk om de ontwikkeling van een rekening-courant regelmatig te volgen om een negatief saldo te vermijden. Een negatief saldo betekent dat de persoon niet alleen het geleende bedrag, maar ook de rente op de lening aan zijn bank moet teruggeven.

Andere diensten die door banken worden aangeboden

Banken bieden ook andere diensten aan:

 • Bankkrediet: de bank leent geld uit aan particulieren
 • het huren van een kluisje, met een geheim slot, waar de klant documenten en kostbare sieraden kan opbergen
 • de aankoop van vreemde valuta, die meestal vooraf moet worden besteld
 • beleggingen: de bank biedt haar klanten die over aanzienlijke spaargelden beschikken de mogelijkheid om deze te beleggen, d.w.z. om ze voor verschillende perioden beschikbaar te stellen aan bedrijven of financiële groepen, in ruil waarvoor de klant rente ontvangt
 • verschillende soorten verzekeringen: brandverzekering, hospitalisatieverzekering,…